Copy

Nieuwsbrief februari 2019

Februari is alweer begonnen, dus tijd voor een nieuwe nieuwsbrief! In de nieuwsbrief van februari wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • Terugblik eerste ouderkamer 
 • Update enquête schooltijden
 • Bericht Kinderuniversiteit Tilburg
 • Rapporten en oudergesprekken
 • Informatie carnaval
 • Aankondiging stakingsdag 15 maart
 • Winnaar fotowedstrijd
 • Project over textiel verspilling
 • Bericht van Pleegzorg SDW
 • Bericht van Mamaloe Kinderopvang
 • Overzicht vakantiedagen

Terugblik eerste ouderkamer

Op woensdag 23 januari heeft de eerste ouderkamer plaatsgevonden. Van diverse kanten komen er positieve reacties binnen om op deze manier met elkaar in gesprek te gaan. Ik sluit mijzelf hier ook bij aan. 

Er zijn een aantal onderwerpen besproken die erg uiteen lopen. Vanuit deze onderwerpen worden de volgende ouderkamers gevuld. 

De eerstvolgende ouderkamer staat gepland op maandag 11 februari en gaat over onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Mocht u nog interesse hebben, dan kunt u zich opgeven bij Juf Renee (renee.hagenaars@rodeschouw.nl).

De volgende ouderkamer staat gepland op 19 maart en gaat over het verder onderzoeken van de schooltijd mogelijkheden. De uitnodiging voor deze avond vindt u bij het punt enquête schooltijden.

Hartelijke groet,
Lucy Derks

Update enquête schooltijden

Graag willen we u bedanken voor het invullen van de enquête m.b.t. het huidige rooster en het continurooster. De uitslag ligt dicht bij elkaar. Om deze reden willen wij graag tijdens de ouderkamer van dinsdag 19 maart verder met u in gesprek om de mogelijkheden te onderzoeken. 

De ouderkamer van dinsdag 19 maart staat gepland van 18.30 tot 19.30 uur. Mocht u hierbij aanwezig willen zijn, dan willen we u vragen zich hiervoor aan te melden. Dit kan door een mail te sturen naar administratie@rodeschouw.nl

Nieuws van de kleuters!

Het thema 'Ziek & gezond' bij de kleuters wordt deze week afgerond en vanaf volgende week gaan ze werken met het thema 'Feest!' en dan natuurlijk in het bijzonder carnaval. Het motto van Halsteren is 'Laot oe verROOVERE!', dus onze kleuters gaan met piraten en zeerovers aan de slag! AWWRRRR!

Op 29 maart gaan de kleuters koekjes verkopen voor het goede doel: 'Koekjes voor KiKa'. Samen met Mamaloe, het Klaverblaadje en de kleuters van de Biezenhof maken ze daar een gezellig happening van. Verdere info volgt.

Op maandag 1 april krijgen onze kleuters bijzonder bezoek. Het heeft alles te maken met een groen vriendje uit de sloot. In de week daarvoor gaan we daarom met de kleuters hiermee aan de knutsel, zodat er een warm ontvangst is :) ...

Bericht van Kinderuniversiteit Tilburg

Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit van Tilburg University een aantal colleges speciaal voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Deze gratis kindercolleges op de campus van Tilburg University laten nieuwsgierige en leergierige kinderen kennis maken met wetenschap en de universiteit. De hoogleraren zijn inspirerende docenten die graag hun kennis van hun onderzoeksgebied willen delen met kinderen uit de bovenbouw van de basisschool.

 

Meer informatie over de Kinderuniversiteit en het online aanmeldformulier vindt u op de website: www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit 

Rapporten en oudergesprekken

Op vrijdag 22 februari krijgen de leerlingen het rapport mee naar huis. In de week van 11 februari ontvangen de kinderen een uitnodiging voor het rapportgesprek. Deze gesprekken vinden plaats op een dinsdag 26 februari en donderdag 28 februari. Wij willen u vragen het antwoordstrookje uiterlijk dinsdag 19 februari weer terug in te leveren bij de leerkracht. 

Informatie carnaval

Nog een paar nachtjes slapen en dan begint alweer de Vastelaovend / Vastenavend! Het thema in Halsteren is dit jaar 'Laot oe verROOVERE!'

Op zondag 10 februari vanaf 14.11 uur zal het Kadetjesbal gehouden worden in 't Leuthol (De Wittenhorst, Lindenlaantje 1 te Halsteren). Aan het eind van de middag is er voor de Spinooltjes ook nog een leuke verrassing. Dus ga zeker even een kijkje nemen!

Vrijdag 1 maart is het carnavalsfeest op school! We kunnen alvast verklappen dat dit een erg gezellige dag gaat worden. Voor groep 1 t/m 4 duurt het feest tot 12.00 uur en dan begint voor hen de vakantie. Voor de groepen 5 t/m 8 geldt deze dag een continurooster. Zij blijven op school gezellig frietjes eten en gaan door met feesten tot 14.00 uur. Dan begint voor hen de vakantie! Meer informatie over de invulling van deze dag volgt nog.

Aankondiging stakingsdag 15 maart

Vanuit de onderwijsbonden is een landelijke staking afgekondigd voor het hele onderwijs op vrijdag 15 maart. De stakingsbereidheid op onze school is groot. Er worden deze dag geen lessen gegeven. Nadere informatie en achtergronden volgen zo spoedig mogelijk. Houdt u er rekening mee dat u tijdig opvang voor uw kind(eren) regelt.

Winnaar fotowedstrijd Stichting ABBO en Kinderopvang Mamaloe

Wie plaatst de meest originele en bijzondere rode tasjesfoto op Instagram?

Dit was de opdracht voor de fotowedstrijd van Stichting ABBO en Kinderopvang Mamaloe. De foto’s konden worden ingestuurd van 1 oktober 2018 t/m 6 januari 2019. De jury ging daarna op zoek naar de meest originele foto uit de vele foto’s die zijn ingestuurd.

Riva en Stas Verhagen van Snuf en Snuitje (locatie De Aanloop) hadden samen met hun papa en mama wel een hele originele foto ingestuurd. Zij zijn dan ook de gelukkige prijswinnaars van de fotowedstrijd.

De prijs die de familie Verhagen heeft gewonnen is een tweedaagse weekendtrip naar Efteling vakantiepark Loonsche Land met twee dagen onbeperkt toegang tot de Efteling.

Op vrijdag 18 januari was de prijsuitreiking bij Snuf en Snuitje. Daar werden Riva en Stas Verhagen in het zonnetje gezet en namen zij hun welverdiende prijs in ontvangst.

Mocht u nieuwsgierig zijn naar de foto’s van de prijsuitreiking en de andere ingezonden foto’s, neem dan via Instagram een kijkje op fotowedstrijd.abbo.mamaloe .

Project textiel verspilling

Jaarlijks wordt er zo´n 80 miljoen kilogram kleding geproduceerd. Daarvan blijven er alleen al in Nederland 21,5 miljoen kledingstukken over ter waarde van
€ 313.500.000,-.

Wij zijn 5 meiden uit 4 havo van het Roncalli in Bergen op Zoom, waaronder een oud-leerling van de Rode Schouw :). Voor ons maatschappijleer schoolexamen hebben wij het thema textiel verspilling. Hierbij hebben wij uw hulp nodig! We vragen u om zoveel mogelijk oude kleding, die niet meer gedragen wordt, in de bak te doen die binnen de school staat. De bak staat vanaf dinsdag 5 februari t/m 19 februari in de hal rechts bij de kapstok.

Wat gaan wij doen met de kleding?
We gaan de kleding ophangen aan een lange waslijn die we gaan ophangen in de tuin van onze school. Dit doen we om te laten zien hoeveel kleding die niet meer gedragen wordt een paar meiden kunnen verzamelen. Nadat we ons project hebben gepresenteerd, gaan we alle kleding doneren aan goede doelen, zoals zending over grenzen en de kledingbank.

We hopen dat u ons verder wilt helpen. Alvast bedankt!

Bericht van pleegzorg SDW

Pleegzorg SDW is in de omgeving van Roosendaal en Bergen op Zoom actief op zoek naar nieuwe pleegouders. Zij organiseren daarvoor op dinsdag 12 februari een informatie avond over pleegzorg via SDW. Voor meer informatie: zie bijgevoegd bericht

Bericht van Mamaloe

Kinderopvang Mamaloe onderneemt verschillende activiteiten met de kinderen van het kinderdagverblijf en de BSO. Lees het allemaal hier in de nieuwsbrief van Mamaloe!

Overzicht aankomende vakantiedagen

De volgende vakantiedagen staan op de agenda:
4 t/m 8 maart: carnavalsvakantie
22 april t/m 3 mei: meivakantie
29 mei: studiedag
30 en 31 mei: Hemelvaart
10 juni: Pinksteren
5 juli: studiedag
8 juli t/m 16 augustus: zomervakantie

14 t/m 18 oktober: herfstvakantie 
Copyright © 2019 Basisschool De Rode Schouw, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.


Email Marketing Powered by Mailchimp