Copy

Hør oplæg om klimapotentialerne i byggeriet og vær med til at udvikle nye indsatser

Byggeriet er ikke til at komme uden om, når det handler om at nå Parisaftalens klimamål.

Der er enorme potentialer for at spare energi og CO2 i byggeriet og bygninger. Det kræver en helhedsorienteret tilgang, hvor der både arbejdes på at reducere bygningernes klimaaftryk i form af indlejret energi i materialerne, og at vælge de data- og energiløsninger, der nedbringer klimabelastningen ved drift af bygninger.

Mange kommuner står lige nu overfor at skulle udvikle nye klimaplaner. Det er en oplagt mulighed for at sætte gang i den innovationskraft, som ligger i feltet mellem offentlig efterspørgsel og krav, udviklingen af løsninger hos virksomhederne og ny viden hos forsknings- og vidensinstitutioner.

Netop samarbejdet mellem kommuner, private virksomheder og vidensinstitutioner om innovative løsninger i byggeriet og bygninger sætter vi fokus på, når Gate 21 og WE BUILD DENMARK inviterer til
 
Webinar og workshop  
Fredag den 28. Maj 2021, klokken 13.00 - 15.30

 
Tilmeld dig her

Program

 • Velkomst og officiel åbning af WE BUILD DENMARK i RessourceCity
  Carsten Rasmussen (S), borgmester i Næstved og Martin Manthorpe, direktør for Strategi, Forretningsudvikling og Public Affairs i NCC, bestyrelsesformand i WE BUILD DENMARK og næstformand i Gate 21​
 • Offentlige og private kan sammen realisere byggeriets potentialer: WE BUILD DENMARK og Gate 21 samarbejder om at få hele værdikæden med
  Christina Melvang, adm. direktør i WE BUILD DENMARK og Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21
 • Bygninger i balance med planeten: En ny, cirkulær tilgang til bygninger og byggeri
  Lasse Lind, arkitekt og partner i GXN​
 • Bygningers rolle i klimakampen. Hvad er potentialerne?
  Nikolaj Haaning, afdelingsleder, Bæredygtighed, Indeklima og Commissioning, Rambøll
 • Intro til break-out sessions: Hvad er de næste fælles tiltag vi skal tage?
  Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21​
 • BREAKOUT SESSIONS
  Læs beskrivelser herunder og vælg en ved tilmelding

Breakouts

Ved tilmelding skal du vælge én af følgende to breakout sessions

1. Hvordan kommer vi i gang med at indfri klimapotentialerne i cirkulært byggeri?


Værter: Christina Graan Myrdal, udviklingschef for bæredygtigt og cirkulært byggeri i WE BUILD DENMARK og Mette Marie Nielsen, seniorprojektleder i Gate 21

​​Beskrivelse: Her får du konkret inspiration til, hvordan din organisation kan fremme cirkulært byggeri i både strategi og handling. Du bliver inspireret til, hvordan du kan række ud, så samarbejdet mellem private og offentlige fører til et stærkt marked for cirkulære løsninger. Sidst, men ikke mindst, får du en unik mulighed for at give dine indspark til, hvilke indsatser Gate 21 og WE BUILD DENMARK fremover skal sætte i søen. ​​

Jacob Skjødt Nielsen, Grøn Ambassadør fortæller om cirkulært byggeri i Køge Kommunes DK2020 plan.
Christina Grann Myrdal, udviklingschef for bæredygtigt og cirkulært byggeri, WE BUILD DENMARK giver indsigt i erfaringerne fra tre cirkulære byggeprocesser under projektet Scandinavian Sustainable Circular Construction, og Peter Hedegård, Business Relation Director i Saint Gobain, giver sit bud på, hvilke krav, det offentlige skal turde stille til markedet. Derefter inviteres du til, sammen med de øvrige deltagere, at pege på de fremtidige indsatser, der skal til, for at netop din organisation kan være med til at realisere de store klimapotentialer i cirkulært byggeri.

2. Digitalisering som omdrejningspunkt for bæredygtig energioptimering og drift i eksisterende etageboliger: Hvilke tiltag skal der til, for at vi kommer videre?


Værter: Vagn Holk Lauridsen, forretningsudvikler i WE BUILD DENMARK og Lone Kelstrup, programleder for Smarte Byer & Lokalsamfund i Gate 21

Beskrivelse: I denne session fokuserer vi udelukkende på almene etageboliger, som er på mange offentlige bygningsejeres dagsorden i disse år.

Landsbyggefonden har afsat i alt 30 milliarder kroner til renovering i den almene boligsektor i perioden 2021-2026. Her vil 85 procent af renoveringerne fremadrettet indeholde grønne elementer og dermed understøtte den grønne omstilling. Med fondens krav om krav om grøn screening og grøn revurdering vil det være helt essentielt at øge anvendelsen af digitale systemer og dataanalyser - både til screening og udvælgelse af bygninger, samt dokumentation af energi- og CO2-besparelser.

Steen Gravenslund Olesen fra COWI vil sammen med en kommunal bygherre give sit bud på barriererne og digitale løsninger. Efterfølgende drøfter vi alle hvilke to til tre konkrete indsatser Gate 21 og WE BUILD DENMARK skal gå videre med for at understøtte jeres arbejde med den grønne omstilling indenfor etageboliger.
Tilmeld dig her

Dagen byder også på

Møder om formiddagen fra 8.30 til 12.00 i forskellige sammenhænge for de tekniske direktører i kommunerne i Region Sjælland og i Region Hovedstaden.

Først er der møde i Kommunalteknisk Chefforening (KTC) Kreds Hovedstaden. Derefter er der generalforsamling i geodatasamarbejdet GeoØst, som dækker kommunerne i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Endelig er der møde i Teknisk Direktørforum (TDF) i Gate 21, som består af alle de tekniske direktører i kommuner og regioner, som er med i Gate 21. Gate 21 afholder desuden sin årlige generalforsamling.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til en spændende dag online med inspirerende oplæg og konkrete caseeksempler.

Vel mødt!
Gate 21 & WE BUILD DENMARK
Er dette nyhedsbrev blevet videresendt til dig?
Tilmelding til Gate 21's nyhedsbrev
Ønsker du ikke at modtage mails fra denne liste?
Du kan framelde dig her.

Har du problemer med at afmelde dig nyhedsbrevet,
så skriv en mail til kasper.kjeldsmark@gate21.dk


Du har tilmeldt dig Gate 21's nyhedsbrev eller din organisation er partner eller medlem i Gate 21.

Denne mail er sendt af:
Gate 21
Liljens Kvarter 2
Albertslund 2620
Denmark

Add us to your address book


Copyright © 2021 Gate 21, All rights reserved.