Copy
7. januar 2022

spamfilter

Godt nytår og varmt velkommen til den nye direktør i Gate 21

2022 er skudt i gang. Nytårstalerne er holdt. Klimaet er i centrum. Rundt i hele landet trækker de nye kommunalbestyrelser og regionsråd i arbejdstøjet. Og vi får travlt med de grønne indsatser. Både hver for sig og i stærke partnerskaber på tværs af kommuner, regioner, virksomheder og forskningen.

Det er præcis dét, Gate 21 skal underbygge. Vores grønne partnerskab står stærkt og er i stigende grad efterspurgt. Derfor er jeg glad for at kunne byde varmt velkommen til Gate 21’s nye direktør Sofus Rex, der netop er tiltrådt.

Sofus Rex har mere end ti års erfaring som chef, ministersekretær og klimaforhandler i departementerne i Klima, Miljø- og Fødevareministerierne og kommer senest fra en stilling som kontorchef i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, hvor han har arbejdet med grøn omstilling.

Vi har i Gate 21 opnået en stærk forankring i regioner og kommuner i Østdanmark – vores nye direktør kan hjælpe os med at bygge stærkere bro til de nationale klimamål. Samtidig er vi sikre på, at han kan samle og inspirere både partnere og medarbejdere i Gate 21 til endnu mere lokal klimahandling.

Jeg glæder mig til samarbejdet og sammen med hele partnerkredsen at sætte ekstra turbo på den lokale grønne handling.

Nedenfor kan vi allerede præsentere syv nye udviklingsprojekter, der søger partnere.
Steen Christiansen, formand i Gate 21 og borgmester i Albertslund

Lokal klimahandling:
PROJEKTER SØGER PARTNERE

Bæredygtig Mobilitet

Fælles Cykelindsats i Region Sjælland
Vi vil styrke cyklismen i Region Sjælland. Øget cykling er både godt for klimaet, sundheden og borgernes velbefindende. Derfor vil Region Sjælland sammen med Gate 21 understøtte det tværkommunale samarbejde om cykeltiltag. Det kan være eksempelvis kombinationsrejser med cykel og tog eller bus, tværgående cykelruter eller tiltag over for udvalgte målgrupper. Tiltagene defineres sammen med kommunerne på Sjælland.

Projektet skal vise, hvordan en fælles og koordineret cykelindsats kan fremme brugen af cyklen som transportmiddel og resultere i flere og tværgående investeringer i cykelinfrastruktur og andre løsninger.

Projektet understøtter kommunernes arbejde med grøn transport i DK2020-klimaplanerne.
Alle kommuner i Region Sjælland inviteres med.  

Er du interesseret i at høre mere om projektet, så kontakt programleder Anna Thormann Boesen, anna.thormann@gate21.dk / 31451134


100 Mobility Labs
Der foregår en rivende udvikling omkring nye mobilitetsløsninger og forretningsmodeller som eksempelvis mikromobilitet og let adgang til transport gennem digitale platforme. Men for at få en bæredygtig omstilling af transporten skal vi have borgerne og politikerne med. Der findes i dag mange spredte lokale tiltag, som ikke rigtig får flyvehøjde. For at nå større effekt, synergi og sammenhæng vil vi bygge et fællesskab om 100 lokale grønne Mobilitets Labs i Greater Copenhagen i 2025.

Projektet skal understøtte arbejdet med transport i DK2020-Klimaplanerne, KKR KLIMA VIP-projektet, Grønne Pendlervaner og Greater Copenhagen Green. Med dette projekt vil vi sikre, at kommunerne kan få hjælp til at lave Mobilitets Labs, der fremmer grøn transport lokalt sammen med borgerne.

Kontakt programleder, Anna Thormann Boesen, anna.thormann@gate21.dk / 31451134, hvis du vil vide mere.

Smarte Byer & Bygninger

Energibesparelser i én-familieboliger
Vi skal sætte turbo på energirenoveringer og omstilling til bæredygtig varmeforsyning i én-familieboliger, hvis vi skal nå målene for CO2-reduktion. Gate 21 skal at udvikle et investeringskoncept for energirenovering og alternative energiforsyninger, eksempelvis varmepumper og termonet i én-familieboliger. I løbet af 2022 vil vi bruge dette som afsæt til at udvikle et større projekt, gerne en ELENA-
ansøgning, der skal fremme energibesparelser i målgruppen.

Alle kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden inviteres til at være med i projektet.  

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt programleder Lone Kelstrup, lone.kelstrup@gate21.dk / 25218052


Energioptimering i etageboliger
Energioptimering i etageboliger – herunder almene boliger – er et vigtigt fokus i den grønne omstilling. Der sker allerede meget, og Gate 21 har også projekter, der bidrager til at skabe energi- og materialebesparelser bygninger. Interreg-ØKS har bevilliget et brobygningsprojekt til at afsøge muligheden for at fortsætte disse aktiviteter i et større projekt med særligt fokus på den almene sektor. Det kan eksempelvis dreje sig om strategiske bæredygtigheds målsætninger, varmeforsyning udenfor fjernvarmeområder, beboerinvolvering i klimaprojekter, strategiske styringsdialoger mellem kommune og selskab, netværk med fælles vidensdeling, benchmarking og CO2-rigtigt materialevalg.

Boligselskaber, kommuner og andre interesserede i regionerne Sjælland, Hovedstaden, Skåne og Halland inviteres til at være med i projektudviklingen.  

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt programleder Lone Kelstrup, lone.kelstrup@gate21.dk / 25218052


Den smarte landsby
Gate 21 og Region Sjælland inviterer tre kommuner til at deltage i et spændende projekt, hvor tre landsbyer skal pege på og teste nye løsninger, der anvender data og digitalisering til at gøre landsbyerne mere attraktive. Målet er, at data og ny teknologi kan understøtte levende bymiljøer i landsbyerne og samtidig bidrage til, at landsbyområderne bliver mere robuste overfor klimaforandringer, attraktive for turister og giver et bedre grundlag for lokale arbejdspladser og hjemmearbejdspladser, så man kan tiltrække nye borgere og fastholde de eksisterende.

Derfor søges tre kommuner – tre landsbyer – der har lyst til at pege på behov, involvere sig og teste løsninger i landsbyerne. Der lægges op til at involvere borgerne i landsbyerne og deres kommuner.

Er du fra en kommune i Region Sjælland og interesseret i projektet, så kontakt seniorprojektleder Lise Søderberg, lise.soederberg@gate21.dk / 21251426

 
InnoTech – Task Force
Data og digitale teknologier som eksempelvis kunstig intelligens, IoT og Big Data kan bidrage til klimaløsninger ved at skabe digital innovation og omsætte data til værdi. Projektet skal skabe grobund for en tværregional arena – en Innovations og Teknologi Task Force – som skal sikre, at grønne offentlige løsninger baseret på data og teknologi udvikles og implementeres. Det skal ske ved at føre virksomheder og universiteter tættere på de behov, det offentlige har for grønne løsninger. Behov, som skal omsættes til løsninger, hvor der trækkes på universiteternes forskningsresultater, som virksomhederne kan få glæde af.

Bag projektet står Gate 21 / Fællesskabet for Dynamiske Data og Innovation Skåne. Projektet har fået brobygningsstøtte fra Interreg ØKS, og målet er blandt andet at samle en række partnere, der er interesseret i at få udviklet grønne databaserede løsninger ud fra nærmere identificerede behov.

Vil du vide mere, kan du kontakte projektlederne Lise Søderberg eller Morten Koed Rasmussen fra

Fællesskabet for Dynamiske Data, Lise Søderberg lise.soederberg@gate21.dk / 21251426 eller Morten Koed Rasmussen morten.koed.rasmussen@gate21.dk / 26393887

Energi-
omstilling

Grøn Omstilling Sjælland
Alle kommunerne i Region Sjælland har lavet eller er i gang med at lave ambitiøse klimaplaner. Med dette projekt vil Region Sjælland, sammen med Gate 21, styrke samarbejdet om effektfuld grøn omstilling på tværs af kommuner, forsyningsselskaber og andre aktører i Region Sjælland. Projektet vil styrke kompetencer og erfaringsudveksling for at udbrede og skalere de bedste grønne løsninger samt understøtte implementeringen af de kommunale klimaplaner.  

Projektet fokuserer i første omgang på kommuners og selskabers arbejde med at skabe en grønnere varmeforsyning og accelerere udfasning fossile varmekilder. Desuden samles kommunerne om at skabe en sammenhængende elbilsladeinfrastruktur i Region Sjælland.  

Er du fra en kommune i Region Sjælland og interesseret i projektet, så kontakt projektleder Katrine Lerhard, katrine.lerhard@gate21.dk / 31455931.
Er dette nyhedsbrev blevet videresendt til dig?
Tilmeld dig her
Ønsker du ikke at modtage mails fra denne liste?
Du kan framelde dig her.

Har du problemer med at afmelde dig nyhedsbrevet,
så skriv en mail til kasper.kjeldsmark@gate21.dk


Du har tilmeldt dig Gate 21's nyhedsbrev eller din organisation er partner eller medlem i Gate 21.

Denne mail er sendt af:
Gate 21
Liljens Kvarter 2
Albertslund 2620
Denmark

Add us to your address book


Copyright © 2022 Gate 21, All rights reserved.