Copy


Projekt søger partnere til forsøg med delemobilitet  

Partnere søges til den danske del af en europæisk projektgruppe, som skal arbejde med at sætte skub i delemobilitet gennem byplanlægning, nye forretningsmodeller og trafikdata. Kommuner, private aktører og vidensinstitutioner er velkomne til at deltage i projektet. 

Bagom projektet
Gate 21 og en europæisk projektgruppe med stærke offentlige-private partnere udvikler i fællesskab et større Horizon Europe projekt kaldet ”New and shared mobility services for the next decade”.

Delbare mobilitetsløsninger har vist et potentiale for at imødekomme borgernes behov for transport samtidig med, at behovet for bil reduceres. Netop dét skal projektet demonstrere ved at afprøve konkrete nye og eksisterende lettilgængelige mobilitetstilbud sammen med borgerne i et større forsøg i Danmark. Projektet vil afprøve løsningerne 1:1 i Living Labs, hvor borgerinvolvering, trafikdata og nye samarbejdskonstellationer er i fokus. Der vil være lignende forsøg i andre europæiske byer, som de danske partnere løbende kan lære af. 

Læs mere om de europæiske aktører og formålet med projektet nederst i mailen. 

Kan I være med? 

Projektet søger specifikt 1-3 kommunale partnere gerne i samme geografi og trafikselskaber, som har interesse i at lægge arealer til projektet i form af et eller flere bydele og -områder beliggende i Storkøbenhavn. Gerne i områder, hvor der allerede er brugere og byudviklingsaktiviteter.

Herudover søges private partnere som eksempelvis mobilitetsudbydere, arkitekter, ejendomsudviklere og vidensinstitutioner med interesse i at tilbyde nye mobilitetsløsninger i byområder og udvikle nye forretningsmodeller, der understøtter, hvordan vi integrerer delbare mobilitetsløsninger i byudviklingen.
 

Hvad får I ud af at være med?

Som kommune vil I få mulighed for at introducere nye delbare mobilitetstilbud, som kan være til gavn for borgerne. Herudover vil I få nye redskaber til byplanlægning, hvor mobilitet allerede i planlægnings- og anlægsfasen medtænkes, samt indgå i samarbejder med eksempelvis ejendomsudviklere om nye tilgange til at arbejde med mobilitet i byudviklingen.

Som privat aktør eller vidensinstitution er der i projektet mulighed for at udvikle og afprøve nye forretningsmodeller.  

Hvordan støttes projektet økonomisk?

Projektet søges under Horizon Europe i et dansk-europæisk samarbejde. Støtten fra Horizon Europe kan bidrage til at gennemføre konkrete projekter og afprøve nye innovative idéer og udgør generelt 70 procent for private aktører og 100 procent for øvrige aktører.

Desuden vil der blive indgået en aftale om at dække de fælles omkostninger i forbindelse med projektet blandt andet for at reducere de administrative opgaver. Egen medfinansiering kan tage form af mandetimer, indkøb og konsulentydelser.

Vil du vide mere? Kom til workshop 2. juni!

Er du interesseret i at høre mere om den kommende projektansøgning og være med til at udvikle projektet, så kan du tilmelde dig vores workshop den 2. juni 2022 kl. 13.00-15.00. Workshoppen afholdes i Danish Outdoor Living Lab (DOLL) i Albertslund. Du kan tilmelde dig ved at kontakte Kenneth Jørgensen
 
Hvis du ikke har mulighed for at deltage den 2. juni 2022, men stadig gerne vil vide mere eller deltage i projektet, så kontakt:

Seniorprojektleder Kenneth Jørgensen 
T: 31 45 11 32
M: kenneth.joergensen@gate21.dk.  

Fakta om projektansøgningen

Projektet søges under Horizon Europe i et dansk-europæisk samarbejde. Den internationale projektgruppe består indtil videre af følgende partnere:
INIT (leder af ansøgningen), Mattersoft, Hansecom, Steinbeis, Instant System, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), München Teknisk Universitet, Tartu Universitet, POLIS, Athen by, Tartu by m.fl.

Målet er, at projektet starter i 2023 og varer i tre år. Der er ansøgningsdeadline den 6. september 2022.

Læs mere om Horizon Europe programmet (HORIZON-CL5-2022-D6-02-04) 

Formålet med projektet er at:
  • Begrænse CO2-udledning, luftforurening og forbedre tilgængeligheden og ressourceforbruget gennem større brug af delemobilitet og smartere byplanlægning. 
  • Introducere nye og kendte integrerede mobilitetstilbud til borgerne på en samlet platform – vi arbejder frem mod koncepter for Mobility as a Service.
  • Arbejde med byudvikling gennem forretningsmodeller i samarbejde med bygherrer, developere og grundejere, så bilafhængighed mindskes i den måde vi designer vores byer på.   
  • Etablere trafikmonitorering og trafikledelse, så data om trafikanterne kan bruges til at sætte mål for udviklingen, optimere trafikservices og mindske støj i byområdet. 
Er dette nyhedsbrev blevet videresendt til dig?
Tilmeld dig her
Ønsker du ikke at modtage mails fra denne liste?
Du kan framelde dig her.

Har du problemer med at afmelde dig nyhedsbrevet,
så skriv en mail til kasper.kjeldsmark@gate21.dk


Du har tilmeldt dig Gate 21's nyhedsbrev eller din organisation er partner eller medlem i Gate 21.

Denne mail er sendt af:
Gate 21
Liljens Kvarter 2
Albertslund 2620
Denmark

Add us to your address book


Copyright © 2022 Gate 21, All rights reserved.