Copy
 

Et vildt år 2018:
Lolland kommune går foran
i den grønne omstilling

For et år siden havde vi hænderne over hovedet i REn Energi Lolland, fordi det var lykkes os at sikre finansiering via projekter fire år ud i fremtiden. Vores visioner og grønne tanker blev delt af Region Sjælland og Interreg. Vores begejstring for at kunne "sætte i gang" i starten af 2018, var derfor stor.

Forventningerne til samarbejder med universiteter, forsyninger og andre kommuner er store. Samarbejderne med disse partnere er allerede skabt. I 2019 forventer vi også at skabe yderligere samarbejde med lokale virksomheder og private, der kan se idéen i at være med i den grønne omstilling. 

I 2018 har vi fokuseret på en række ting fx.:

Fremtidens Intelligente Mobilitetsløsninger, hvor vi i 2019 vil finde en lokal landsby, der kan være vores omdrejningspunkt, når vi tester nye transportløsninger til landområder.

Omstilling af oliefyrsopvarmede bygninger som vi via projektet FUTURE tilbyder en grøn varmepumpeløsning. Det nye i den forbindelse er lageret, som bliver koblet på, så man kan balancere strømforbruget.

Kan man sove i en vindmølle? Den cirkulære ide kom lidt ind fra højre, da vi stod med tre gamle vindmøller, som vi var ”kommet til at sige ja tak til”. I partnerskabet bag REEL, er der dog ikke så langt fra tanke til handling, så sammen fik vi skabt visionen om at udnytte møllerne til formidling og turisme.

Alt det og meget mere kan du læse om i dette nyhedsbrev. Fælles for alt hvad vi engagerer os i er, at vi har fokus på, at den bæredygtige omstilling skal komme Lolland til gavn og sikre vækst og udvikling.

Vi glæder os til at fortsætte aktiviteterne i 2019.

På teamets og partnerskabets vegne
   
       Tine Vinther Clausen

I 2018 har vi fået tilknyttet enddu flere medarbejdere til REn Energi Lolland – teamet. Vi er heldige at have stor synergi mellem vore lokalkontor i Holeby og hovedkontoret i Albertslund. Også i 2019 vil disse 8 Gate 21 medarbejdere løbende have deres gang på Lolland, og hvem ved om der kommer endnu flere til.

Ny rekord på Lolland


Vi har kigget på tallene for 2017.

På og omkring Lolland produceres der mere end otte gange den strøm, der forbruges lokalt.
Alt sammen er baseret på vedvarende energi. Du kan dykke ned i tallene og blive klogere på fordelingengen på sol og vind her

Når vinden blæser i Danmark, blæser den også i Nordtyskland. Dette betyder at det kan være svært at komme af med strømmen, og prisen falder. Via vores aktiviteter i FUTURE ønsker vi at balancere strømforbruget og lægge strømmen på lager, så vi kan trække fra lageret, når prisen stiger, og vinden er løjet af.

I REEL arbejder vi sammen med vores partnere om at udnytte den strøm bedste muligt lokalt. Grundlæggende har vi to muligheder: Bruge den her og nu eller lagre den. 
I REEL arbejder vi i flere retninger. REEL er sammen med 20 virksomheder, kommuner, regioner og universiteter med i FUTURE, der arbejder med fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem. Sideløbende kigger vi også på muligheden for at lagre i fx. salt og jord. 
 
Udnyttelse af overskudsstrøm

Hvordan lagrer vi energien bedst?

Den udfordring har SEAS-NVE, DTU-byg og REEL kastet sig over.

På Lolland er man gået i gang med at teste energilagre koblet til varmepumper.
Målet er at balancere strømforbruget, så strømmen bliver brugt, når den er der – og ikke når alle andre også har behov for den. Vel at mærke uden at det går ud over komfort eller behov for varme. 

SEAS-NVE har etableret LoRaWan-net på Lolland, i forbindelse med gadelyset. Nettet kan sende data, og det potentiale vil vi udnytte i forbindelse med at balancere elforbruget i Lolland Kommune.

På Lolland siger vi farvel til oliefyrene og velkommen til varmepumper og lagre.

Vi er godt i gang på den første testfacilitet – Lolland Falster Airport. Det kan du se mere om i denne video.
 

Vi søger fortsat

Testbygninger lokalt på Lolland

Lolland Falster Airport er første testbygning. Men vi søger fortsat boliger eller erhvervsbygninger, der vil være test- og demonstrationsbygning. Vi har tre fyringssæsoner, som vi kan måle på.

I første sæson er formålet at få udstyr og dataopsamling til at fungere optimalt, så vi kan tilbyde det til flere bygninger i løbet af 2019.

Målet er at finde 15 casebygninger, der kan analyseres på.
Bor du uden for fjernvarmeområder, og har du et ældre oliefyr, du skal til at udskifte? Så læs med her.
 

Udnyttelse af overskudsstrøm

Vi sætter strøm til transporten

Bæredygtige busser der kører på opgraderet biogas. El-delebiler og el-delecykler der kan kan fragte dig til og fra stationen. Det kunne være konkrete muligheder for at udnytte overskudsstrømmen til vores transportbehov.

I REEL arbejder vi i flere retninger og er kommet med i projektet FIMO. FIMO kigger på fremtidens intelligente mobilitet - en fremtid hvor den offentlige transport er langt mere fleksibel og brugertilpasset. På Lolland giver vi bud på et bedre og mere varieret mobilitetstilbud der er tilpasset behovet i landdistrikterne - og selvfølgelig er grønt og bæredygtigt. Løsninger der fx. kan baseres på den store el-produktion lokalt.
 

Grøn omstilling har givet
21 millioner til lokal udvikling

Kunstgræsbaner, kulturhuse, badebroer og handicapfaciliteter. Mere end 50 lokale projekter og initiativer på Lolland har tilsammen modtaget 21 millioner i støtte til lokal udvikling.

Midlerne er kommet fra Energistyrelsens “Grøn Ordning”. I 2015, 2016 og 2017 har Lolland Kommune, ligesom landets øvrige kommuner, modtaget 88.000 kr. pr opstillet MW. Midlerne kan gå til aktiviteter og initiativer, der kommer borgere og lokalsamfund til gavn. Ordningen er ophørt i februar 2018.

Se listen over alle støttede initiativer

Savner du vores nyheder

Følg os på LinkedIn

Nyhedsbrevet her udkommer 2-3 gange om året.

Vil du have nyheder fra os løbende
- og samtidig være med til at dele de gode historier, så følg os på LinkedIn.


Lolland i pressen

By og opland er hinandens styrke

Tag med Peter Lund Madsen og Hjernekassen på P1 - her bliver du guidet gennem nogle af Lollands mest interessante projekter og udviklingsområder - stærkt, flot og stolt fortalt af tre lokale ildsjæle.

I Ren Energi Lolland-samarbejdet er lokal vækst, jobskabelse og en CO2-neutral hovedstad målet. Vedvarende energi, biomasse, fødevarer og turisme er vejene dertil. Og netop samarbejde mellem by og opland gennem Lolland Kommune, Københavns Kommune, HOFOR A/S og Gate 21 er grundelementet i den udviklingsplan.

Den fortælling bliver formidlet rigtig godt her.
 

Tre politiske besøg

Grøn omstilling tiltrækker folketingspolitikkere

Energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholdt såvel som Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer har tidligere gæstet REEL.

I efteråret 2018 var det så Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen, der var på besøg. Med sig hjem fik hun, ligesom ministeren, et indtryk af Lolland som førende på produktion af bæredygtig energi. Og et klart budskab om at Lolland kan og vil gå foran med den grønne omstilling og udvikling.

Læs mere om besøget.
 

2019 står i turismens tegn

Sov i en vindmølle

I 2019 sætter vi fokus på den grønne turisme i nært samarbejde med Turistråd Lolland.

Vi fik ideen i starten af 2018, da gamle vindmøller blev taget ned, når nye skulle stilles op. Målet er at recirkulere de udtjente møller - give dem nyt liv og et nyt formål.

Ideen om at korte dem ned, åbne narcellen og sætte glastag på synes vi lå lige til højre benet. Hvem kunne ikke få lyst til at se på stjerner i 15 meters højde og vågne, se solen står op over de flade vidder på Lolland. – Jeg kunne godt!

Vi er vilde med idéen og visionen blev modtaget med stor interesse og opbakning i pressen.

Se reaktionerne på de sociale medier hos friluftsmediet Outsite og vores gode partner HOFOR.

Eller læs DRs artikel, hvor idéen blandt andet får medvind af turismeforskeren Jens Friis Jensen.

I 2019 vil vi sætte fuld strøm på at færdigudvikle konceptet og sikre finansiering.

Naturlandet fortæller om den grønne omstilling

Lolland - fuld af grøn energi

I REn Energi Lolland, har vi fået lov at blive en del af Naturlandet – fordi vi er fuld af grøn energi.

Naturlandet guider besøgende gennem særlige interessante lokaliteter på Lolland. Sammen tager vi hul på en rute med grønne og bæredygtige nedslagspunkter. I første omgang stiller vi infotavler op ved vindmølleparkerne Rødby Fjord III, Kappel og Korsnakke.

Her fortælles om de lokale møller og den grønne energiproduktion på Lolland. Infotavlerne formilder hvordan vindmølleprojekter har genereret 21 millioner til lokale initiativer. Og tavlerne fortæller selvfølgelig også om det grønne udviklingsarbejde, og hvordan man ønsker at udnytte og lagre strøm lokalt. Vi forventer, at turen er klar inden påske 2019.

Naturlandet


Naturlandet er et fælles initiativ mellem Lolland og Gulborgsund Kommuner. Naturlandet samler og synliggører alle naturaktiviteter under ét og gør det endnu nemmere at finde lige præcis den oplevelse, der passer lokale og turister bedst. Følg Naturlandet på Facebook, deres hjememside eller downloade deres app
 


God jul og godt nytår

Til sidst vil vi ønske Jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår og tak for samarbejdet i 2018.

Ønsker du ikke at modtage mails fra denne liste?
Du kan framelde dig her.


Vi sender dig dette nyhedsbrev, fordi du er en del af "Ren Energi Lollands" brede kreds af samarbejdspartnere.

Denne mail er sendt af:
Gate 21
Vognporten 2
Albertslund 2620
Denmark

Add us to your address book


Copyright © 2018 Gate 21, All rights reserved.