Copy

Beste fietsvriend(in),

Zojuist zijn de beperkende maatregelen voor onze vereniging verlengd tot 20 mei aanstaande. Dat betekent voor onze vereniging, mede gezien de leeftijdsopbouw van onze leden, dat er tot die datum geen activiteiten worden georganiseerd.

Op zich is dat niet leuk maar het is geen vergelijk met wat bijvoorbeeld de horeca overkomt. Het is ook  begrijpelijk met wat er nu in de wereld gebeurt. Gelukkig lijkt het leed in onze vereniging door het Covid-19 virus beperkt in vergelijk met het leed wat  bijvoorbeeld de verpleeghuizen overkomt.

Als bestuur draaien we ook op een laag pitje (graag geen grappen hierover). We vergaderen niet en hebben hoognodig contact via whatsapp of dergelijke online communicatiemogelijkheden.

Toch rijzen er vragen. Bijvoorbeeld over de financiën, zoals de inning van de contributie en hoe gaan we om met onze sponsoren in deze moeilijke tijden. Onze penningmeester Jurgen bericht hier over.

En dan zaken zoals het weekend Limburg en onze kampioenschappen. Hoe lang gaan de beperkende maatregelen voor onze vereniging duren? Gaat het weekend Limburg wel of niet door? Kunnen we de afgelaste tijdritten later in het jaar plannen en/of krijgen we dit jaar geen kampioenen? De tijd zal het leren.

Wat wel nog steeds kan en mag is het alleen fietsen of het fietsen in gezinsverband. Gelukkig gebeurt dat door heel veel leden. Het nut daarvan staat niet ter discussie. Het is goed voor lijf en leden, goed voor je immuun systeem en je weerstand. Met de nadruk dat we dit fietsen wel solo doen. Onze fanatiekelingen doen dit nu wellicht zonder direct doel om in vorm te zijn voor een tijdrit, voor onze senioren geldt dit doel waarschijnlijk niet.

Natuurlijk missen we nu wel het sociale aspect van het samen fietsen. Samen een bakkie doen. Het samen genieten van het fietsen, de grappen en het dollen met elkaar. Betekent het alleen fietsen dat iedereen straks op kop wil fietsen.

Natuurlijk gaan we dit straks allemaal inhalen.

Namens het bestuur wens ik jullie alle sterkte toe de komende tijd. Blijf fietsen. Houd je ook daarbij aan alle richtlijnen van de overheid en van het RIVM.

We gaan voor betere tijden.

Blijf gezond!!!

Met een sportieve groet namens het bestuur.

Bert Albers

voorzitter


Fruitmandje
 
Deze week kwam ons lid Peter Wilbrink in een bocht ten val tijdens een MTB-rit.
Daarbij brak hij zijn sleutelbeen.
Om Peter zijn herstel te bevorderen en zijn moraal te versterken, ontving hij van de vereniging de gebruikelijke HDKS-fruitmand.
Bericht van de penningmeester.
 
De coronacrisis raakt veel facetten van ons leven, gezondheid, werk, privé, school.
Ook een van de belangrijkere bijzaken van het leven, het (al dan niet in verenigingsverband) fietsen, ontkomt daar niet aan.
 
Als bestuur houden we de ontwikkelingen in de gaten en bekijken wat daarvan de gevolgen zijn voor onze vereniging. De voorzitter is al ingegaan op het vooralsnog niet door kunnen gaan van trainingsritten en andere activiteiten. Aan mij als penningmeester de taak de financiële consequenties voor de vereniging  op een rijtje te zetten.
 
Eerste aandachtspunt is de contributie.
Het feit is dat de verenging totaal stil ligt. Als bestuur hebben we nagedacht of we daar consequenties voor de contributie aan moeten verbinden. Een simpel rekensommetje leert ons echter dat onze uitgaven nauwelijks minder zijn worden.  We hebben maar één grote kostenpost, de afdracht aan de NTFU. Het overgrote deel van die afdacht betreft de verzekering, die ook in de huidige situatie doorloopt en ook de schade dekt  als er iets voorvalt als je niet in verenigingsverband fietst.
We hebben contact gehad met de NTFU, zij gaan conform het advies van NOC*NSF de afdracht ongewijzigd bij de verenigingen incasseren, ook hier is de onderbouwing vaste lasten en de verzekering.
Het bestuur heeft daarom besloten de contributie ongewijzigd te handhaven. Begin mei zullen we het bedrag gaan incasseren.
De uitgaven die we wel bespaard hebben, denk aan die van de afgelaste Paasbrunch, gaan we op een later moment op een leuke manier met jullie goedmaken.
 
Een tweede punt betreft de sponsoren.
Normaal gesproken schrijven we in deze periode onze lokale clubsponsoren aan met het verzoek het overeengekomen sponsorbedrag over te maken. Een aantal van onze sponsoren zit nu vanwege de lockdown-maatregelen in behoorlijk zwaar weer. Wij vinden het daarom niet gepast en constructief op dit moment te factureren.  Dat doen we dus vooralsnog niet, wij volgen hoe de situatie zich in de loop van het jaar ontwikkelt en zullen onze besluitvorming daar op baseren.
Voor de duidelijkheid, het betreft hier alleen de clubsponsoring (website/nieuwsbrieven), de GEVTT-sponsoring staat hier los van en gaat pas in het najaar spelen.
De Rabobank is, op basis van het bij de laatste ledenvergadering verlengde sponsorcontract, wel gefactureerd.
 
Tot zover. Op persoonlijke titel wil ik er nog aan toe voegen dat, alhoewel alleen fietsen ook leuk is, ik uitkijk naar het moment dat we weer gezamenlijk op pad kunnen, op zijn tijd lekker uit de wind in het wiel kunnen kruipen en na afloop een bakkie kunnen doen. 
 
Jurgen Kocken,
Penningmeester
 
 
 
Use your own custom HTML

Copyright © 2017 HDKS, All rights reserved.

www.hdks.nl

Wil je iets veranderen aan de instellingen van de mail van HDKS?
Je kunt je instellingen updaten of je verwijderen van de lijst 
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
HDKS · Boxhofstede · Vaassen, Ge 8171KB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp