Copy
Use your own custom HTML
Use your own custom HTML

Van de voorzitter.

 

Op de eerste plaats wens ik je namens het bestuur een gezond, voorspoedig en gelukkig 2021 toe. Ik hoop dat we in de loop van dit jaar weer veel met elkaar mogen fietsen.

Normaal rond deze tijd verzamel ik gegevens voor mijn toespraak tijdens onze nieuwjaarsreceptie. Dat hoeft dit jaar niet. In 2021 is er geen nieuwjaarsreceptie.

2020 zal altijd in ons geheugen blijven als het COVID-19 virusjaar. De gebeurtenissen in 2020 tref je aan in het verslag van Harrie, onze secretaris.

Wat 2021 ons gaat brengen is nog ongewis. Er wordt inmiddels gevaccineerd. Maar voordat heel Nederland gevaccineerd is, zijn we maanden verder. Het is daarom ook onzeker wanneer we weer met elkaar mogen sporten en dus wanneer we weer gezamenlijke activiteiten binnen de vereniging kunnen organiseren. We laten ons hierbij leiden door de adviezen van het NOC/NSF en de NTFU. Maar zodra het mag, zullen we daarop anticiperen en hoor je van ons. Voorlopig staan er in 2021 geen gezamenlijke activiteiten gepland. Ook geen vergaderingen van het bestuur.

Onze algemene ledenvergadering zal vrijwel zeker niet doorgaan in maart 2021. Een belangrijke vergadering waarin wij als bestuur verantwoording afleggen voor het beleid van 2020. Waarin we een overzicht geven van onze financiën en van de agenda van onze activiteiten. Natuurlijk hopen en verwachten wij deze vergadering later in het jaar met jullie aanwezigheid te kunnen houden. 2021 is ook het jaar waarin binnen het bestuur mijn termijn als voorzitter afloopt. Dan ben ik dit 6 jaren geweest. Een bewogen periode. Wellicht stel ik me herkiesbaar.

 

Rest me jullie veel sterkte toe te wensen voor het komend jaar in deze moeilijke tijd.

 

Met een sportieve groet.

 

Bert Albers

Jaarverslag van het secretariaat 2020

 

Dachten wij dat 2019 een bijzonder jaar was, 2020 kon er ook wat van.

Zoals gebruikelijk begonnen wij met de traditionele nieuwjaarsreceptie. Deze keer onverwacht in de krochten van de Blue Sky. Bijzondere ambiance, maar wel geslaagd. Op 10 maart de Algemene Ledenvergadering. Wie kon toen vermoeden dat 2 dagen later alles plat werd gelegd en onze gezamenlijke trainingen en activiteitenkalender zo de prullenbak in konden. Ook de bestuursvergaderingen gingen niet door.

Dat betekende dus een lege kalender tot 1 juli toen er weer wat lucht kwam in de fietsmogelijkheden.

Maar tijden van nood levert de grootste creativiteit op. Door het bestuur werd van de Gisola tijdrit en Klimtijdrit een Strava tijdrit gemaakt.

Hierdoor konden de krachten toch met elkaar worden gemeten. Dit werd een groot succes en wellicht voor herhaling vatbaar.

 

Zoals gezegd, vanaf 1 juli konden wij weer los. Dat betekende dus ook dat de activiteiten zoals die op de kalender stonden weer op tafel kwamen.

De Bart Kamphuisrit, Holterbergrit en de Zilveren Sigaret konden hierdoor gewoon doorgaan. Vanwege het ontbreken van de andere competities is besloten om voor 2020 geen clubkampioenen uit te roepen.

Helaas moest de Veldtoertocht worden afgeblazen en de Toertochtcommissie en het bestuur waren het er snel over eens dat de onzekerheid of het wel of niet zou mogen en de organisatorische en financiële consequenties te groot waren. Met de wetenschap van nu bleek dit besluit volledig juist.

 

De normale gang van zaken bleek van korte duur in oktober ging de stekker er weer uit en werden ook wij beperkt tot een maximale groepsgrootte van 4 en soms zelfs 2 personen. Trainingen werden geschrapt en ook de overige activiteiten gingen weer van tafel.

Ook dit leverde weer een Strava tijdrit op maar nu op de ATB. Hoewel het een lastige te navigeren rondje was, was het succes hiervan weer groot.

Op de valreep van 2020 is er door Jurgen nog een Strava tijdrit in de Krondomeinen georganiseerd. Ook dit initiatief is met veel enthousiasme ontvangen!

 

Al onze beperkingen in 2020 vallen echter in het niet met het overlijden van Ernst Hartwich op 3 augustus. Wij hebben op 8 augustus bij Villa Bakhuis op een indrukwekkende manier afscheid van hem genomen.

Ondanks dat er relatief weinig in clubverband is gefietst zijn er toch nog een aantal fruitmandjes afgeleverd. Dat deze geste een goed herstellend vermogen heeft blijkt wel omdat iedereen weer fris en fruitig rondrijdt.

Verder is er meegedaan met de Rabobank ClubSupport actie die voor de club een batig saldo van € 292,37 opgeleverd heeft. Hiervoor dank!

 

Terugkijkend was het dus een heel bijzonder jaar. Hopelijk ziet 2021 er veel beter uit zodat wij weer vaak samen mogen fietsen en elkaar af en toe het snot voor de ogen rijden.

Harrie

Eindejaarstijdrit

 

Jurgen heeft in navolging van het succes van de eerdere STRAVA tijdritten bedacht dat het op de valreep van 2020 leuk zou zijn om nog een ATB STRAVA tijdrit te organiseren.

Omdat de Kroondomeinen vanaf eerste Kerstdag weer toegankelijk waren leek het hem een goed idee om daar een uitdagende route uit te zetten. En dat is gelukt!

Het was helaas te kort dag om hier via de gebruikelijke kanalen ruchtbaarheid aan te geven, maar via een aantal Whatsapp groepen is het toch gelukt om een groot aantal leden te bereiken.

De route van iets meer dan 20 km met 230 hoogte meters werd als behoorlijk pittig ervaren, onder andere door de beklimmingen van de Kroonklim, de Moordenaar en de Zwijnenmuur.

Joost bleek de snelste met ruim een minuut voorsprong op de gebroeders Peters.

Wederom een initiatief dat zeker in de toekomst nog wel een vervolg mag krijgen.

Jurgen bedankt voor de organisatie en het bijhouden van de prestaties!!


Copyright © 2017 HDKS, All rights reserved.

www.hdks.nl

Wil je iets veranderen aan de instellingen van de mail van HDKS?
Je kunt je instellingen updaten of je verwijderen van de lijst 
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
HDKS · Boxhofstede · Vaassen, Ge 8171KB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp