Copy
Kan du inte läsa nyhetsbrevet - Klicka här

Fler flyttar ut från Stockholmsregionen än in från andra delar av landet

Stockholmsregionen visar ett svagt negativt inrikes flyttnetto (inrikes inflyttade minus inrikes utflyttade) under 2018. Det framkommer i Arena för Tillväxt senaste omvärldsfakta om befolkningsutveckling.

Men Stockholmsregionen växte ändå med cirka 36 000 invånare 2018, inflyttning från utlandet är stor och det föds betydligt fler än det avlider.

– Kopplat till attraktivitet är det anmärkningsvärt att det är fler som flyttar ut från Stockholmsregionen till andra delar av landet än de som flyttar in. Självklart borde Sveriges starkaste tillväxtmotor ha ett positivt inrikes flyttnetto, säger Anna Kelly.
Läs hela artikeln

Samverkan är hett


Vi är överväldigade av responsen på vår bok Samverkan som gör skillnad. Tack till alla er som beställt och berömt boken. Vi ser fram emot att träffa er som redan bokat in föreläsning och workshop. Missa heller inte vår Kunskapsdag om Samverkan. Hela konferensen finns nu textad på webben. Beställ en länk av oss!
Vi funderar som bäst på hur vi kan göra ännu mer för att stötta samverkan, inom offentlig sektor och mellan det offentliga och privata. Kanske har du några idéer som vi borde lyssna på?
Läs mer om samverkansturnén

Save the Date! 21-22 oktober


Vi påminner om Arena för Tillväxt egen konferens TILL:19 den 21-22 oktober i Uppsala, lunch-lunch. Där tillkännages Årets Tillväxtkommun 2019 och vi släpper årets version av Sveriges Nya Geografi. Arenan uppvaktar som bäst de nytillträdda statsråden och hoppas få med några som talare. Temat är Partnerskap för Tillväxt och som vanligt tar vi gärna emot exempel och berättelser från verkligheten.
Tipsa om berättelser

Alla pratar om AI


Vi håller ögonen öppna och lovar att även vi ska prata om konsekvenserna av AI så småningom. I veckan fattade EU:s ministerråd beslut om en gemensam plan för artificiell intelligens: ”Slutsatserna understryker att AI-tillämpningar ska främjas och kapaciteten stärkas i alla medlemsstater. Slutsatserna nämner bland annat möjligheterna för små och medelstora företag och offentlig sektor.”
Läs mer

Välfärdsutmaningen som satir


Det har väl inte undgått någon att välfärdsutmaningen nu hittat in i satirprogrammet Svenska Nyheter. Vi på Arenan tackar för draghjälpen att pedagogisera statistik! 21 minuter in i programmet berättar Jesper Rönndahl om Ekonomirapporten 2018 – om kommunernas och landstingens ekonomi, och redogör på ett målande sätt för Sveriges befolkningsutveckling och kompetensbehov.
Se avsnittet

Kompetensbehov för industri i omvandling


Kompetensbehoven har förändrats inom den högteknologiska tillverkningsindustrin och den relaterade tjänstesektorn. I en rapport från Tillväxtverket och Göteborgs universitet har forskare tittat närmare på förändringen för främst små och medelstora företag på mellanlång sikt. Här hittar du exempel på hur aktörer på olika håll i Sverige möter de framtida behoven, och resonemang om hur de förändrade kompetensbehoven kan mötas av individer, företag och samhället.
Läs mer

Konjunkturbarometern föll brett i januari


Barometerindikatorn föll för fjärde månaden i rad i januari, från 105,6 i december till 101,9 i januari. Nedgången förklaras av svagare signaler från samtliga ingående sektorer med undantag för bygg- och anläggningsverksamhet.
Läs mer

Uppdaterade nyckeltal


Åtta nyckeltal avseende befolkning har uppdaterats i Arena för Tillväxt statistikverktyg Tillväxtguiden och Tillväxtkartan.
Läs mer

Vill du veta mer?

Anna Kelly
Verksamhetschef Arena för Tillväxt
076-544 19 58
Kontakta oss
Vill du inte ha fler nyhetsbrev från oss,var vänlig  klicka här.

Arena för Tillväxt, Hornsgatan 20, 118 82 STOCKHOLM

Copyright © 2019 Arena för Tillväxt.
All information på Arena för Tillvaxt skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa citering.