Copy
Kan du inte läsa nyhetsbrevet - Klicka här

Anna Kelly är Arenans nya chef

Den 1 juli börjar Anna Kelly hos oss som verksamhetschef. Redan nu deltar hon på planeringsmöten, bland annat inför Almedalen.

Anna kommer närmast från sju år som konsult inom offentlig sektor och har tidigare yrkeserfarenhet från kommun, myndighet, högskola samt företag. Bland annat har hon ansvarat för Sveriges eGovAwards, våra nationella portaler för samhälls- och rättsinformation, så hon är en van samhällsutredare och utvecklare.

– Jag tycker också vi har en spännande diskussion i samhället nu kring det urbana och det rurala, i så många dimensioner. Jag ser verkligen fram mot att arbeta med Arena för Tillväxt, säger Anna Kelly. 

Läs mer

Att mäta hållbar utveckling


Hållbarhet och hållbar tillväxt var tema för vår rapport Sveriges Nya Geografi 2017. Vi vill puffa lite extra för BRP+ som ett praktiskt verktyg i det lokala och regionala hållbarhetsarbetet. BRP+ ger en bild av förutsättningarna för livskvalitet i kommuner och regioner via statistik inom ett antal teman med utvalda indikatorer. 

Vi frågade Johanna Giorgi, ansvarig för arbetet med BRP+ på Tillväxtverket: Vilket är ditt bästa råd till kommuner och regioner som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete?

– Kommuner behöver själva definiera vilka utmaningar och prioriteringar som gäller för den egna verksamheten. Använd gärna BRP+ för att identifiera relativa styrkor och svagheter, säger Johanna Giorgi.
Läs mer

Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå


Debatten om regionfrågan tystnade, men Indelningskommitténs arbete fortsatte med uppdrag att fokusera på statliga myndigheters regionala indelning. Nu har kommittén lämnat sitt slutbetänkande till civilminister Ardalan Shekarabi. De föreslår en gemensam regional indelning för tio statliga myndigheter samt att ”region” blir ny beteckning på landstingen.

Remiss är ute från mitten av mars till augusti.
Läs mer

Förvalsseminarium: Oheliga allianser


Onsdagen 18 april kl. 8.00 – 9.00 välkomnar Arenan till förvalsseminarium i Stockholm.

Efter valet 2014 kunde vi se ett nytt politiskt landskap på lokal och regional nivå. I över hälften av landets kommuner, landsting och regioner har inget av blocken egen majoritet. Istället har vi kunnat se en rad oheliga partipolitiska allianser. Vilka lärdomar kan vi dra och vad ska vi tro om framtiden?

Seminariet kan följas även på webben.
Läs mer

Förvalsseminarium: Stad och land – konkurrens eller samspel?


Torsdagen 3 maj kl. 08.30 - 9.30 bjuder Arenan in till förvalsseminarium nummer två.  Seminariet kan också följas via webben.

Urbanisering  innebär urbanisering utmaningar – för städerna som behöver hantera en snabbt ökande befolkning men kanske än mer för landsbygderna.  Vad ställer det för krav på politiken på olika nivåer? Vad driver urbaniseringen och är utvecklingen som vi ser idag verkligen given? Hur kan goda förutsättningar för utveckling i landsbygder skapas och hur kan samspelet mellan stad och land stärkas?

Medverkar gör Erik Westholm, professor i kulturgeografi. Därefter följer ett panelsamtal.

Anmälan görs senast torsdag 26 april till per.sandgren@skl.se.
Läs mer

Växa eller krympa?


Konferensen "Växa eller Krympa?" "arrangeras av Norrbottens Kommuner med Arenan som samarbetspartner och handlar om att rätt strategi ger attraktiva samhällen. Vi på Arenan är både glada och stolta över att få vara med som samarbetspartner.

Välkomna till Luleå 16-17 maj.
Läs mer

Vill du veta mer?

Per Sandgren
Processledare Arena för Tillväxt
076-543 01 35
Kontakta oss
Vill du inte ha fler nyhetsbrev från oss,var vänlig  klicka här.

Arena för Tillväxt, Hornsgatan 20, 118 82 STOCKHOLM

Copyright © 2018 Arena för Tillväxt.
All information på Arena för Tillvaxt skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa citering.