Copy
Kan du inte läsa nyhetsbrevet - Klicka här

Frukostseminarium – Yrkeshögskolan stärker näringslivet

Den 19 november arrangerar Arenan frukostseminarium om Yrkeshögskolans roll som möjliggörare och förstärkare av det lokala och regionala näringslivet. 

Vilka lärdomar kan vi dra? Hur fungerar YH-utbildning i praktiken? Vilken är näringslivets roll och hur kan yrkeshögskolan bidra till att stärka lokal och regional kompetensförsörjning? Vid frukostseminariet medverkar Thomas Persson, Generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan, Maria Granberg, Projektledare, Handelskammaren Mälardalen, Lennie Eriksson, Head of operations, Communications, Support and services, SAAB samt Sara Eriksson, LIA-samordnare och utbildningsledare, Högskolecentrum Arboga.

Morgonfika serveras från 07.30. Seminariet som även sänds på webben pågår kl 8-9.30. Platsen är SKL på Hornsgatan 20, lokal Torget.
Anmälan senast 14 november till Per Sandgren.

Läs mer

Samverkan som gör skillnad?


Under hösten arbetar Arenan med en rapport på temat samverkan och letar fler exempel på när samverkan gjort skillnad. När har det varit flyt i samverkan och vad bidrog till det? Samverkan med någon ny och kanske oväntad aktör, vad blev resultatet?

Samhällsutmaningarna är komplexa, med många aktörer med olika perspektiv och uppdrag. Samverkan är ofta mirakelkuren som ska lösa det mesta.
– Det samverkas mycket i hela landet. På bredden och tvären, internt och externt. Men samverkan tar tid, bygger på tillit och relationer och måste vara resurseffektiv. Ibland märks en trötthet kring samverkan, men olika kompetenser, drivkrafter och perspektiv är enorma resurser om potentialen tas tillvara på ett smart sätt, säger Anna Kelly, verksamhetsledare Arena för Tillväxt.

För att stimulera tillväxt och utveckling är det nödvändigt att mobilisera engagemang på lokal och regional nivå. När platsen är den gemensamma utgångspunkten kan många olika aktörer bidra. Samverkan är centralt och Arenans rapport är klar i januari 2019.

Den 30 januari arrangerar Arena för Tillväxt ett seminarium om samverkan. Notera datumet redan nu.

Har ni exempel på samverkan som gör skillnad? Hör av dig till Anette: anette.jansson@skl.se eller 072-884 56 84.

Färre använder kontanter


Riksdagen har beslutat att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Samtidigt minskar kontantanvändningen, antalet bankkontor med kontantservice har halverats på bara några år och allt fler näringsidkare tar inte längre emot kontanter. Riksbankskommittén utreder frågan och lämnade ett delbetänkande i juni, de lyfter bland annat:
  • Det blivit svårare för personer som använder kontanter, och det gör i högre utsträckning en del äldre, nyanlända och personer med vissa funktionsvariationer.
  • I glesbygdsområden är tillgången till kontanttjänster, sett till avstånd, redan betydligt sämre än i övriga landet och där finns störst risk för att kontanttransporter och kontanttjänster helt försvinner.
Det finns olika åsikter om hur grundläggande betaltjänster till alla praktiskt ska åstadkommas.
 
Läs mer

Nya siffror för gymnasiebehörighet


Tillväxtguiden och Tillväxtkartan har uppdaterats med färska siffror avseende andelen behöriga till gymnasieskolan. Se hur det ser ut i din kommun.
Tillväxtguiden
Tillväxtkartor

Nytt och uppdaterat


Tillstånd och trender för regional tillväxt 2018
Tillväxtverket beskriver tillståndet för, och utvecklingen av, Sveriges regioner med grundläggande fakta, statistik och analyser. Läs mer.

Cityklimatet 2018
Det pekar alltjämt uppåt för omsättningen i Sveriges stadskärnor. Särskilt gynnsam har utvecklingen varit i små och medelstora städer, och fler orter har positiv utveckling än negativ. Det framgår av rapporten Cityklimatet som WSP gjort på uppdrag av Fastighetsägarna. Läs mer.

På gång inom EU hösten 2018
SKL har publicerat höstens uppdatering av aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner, landsting och regioner. Läs mer.

Konjunkturläget oktober 2018
Högkonjunkturen i den svenska ekonomin når sin topp i år, men nästa år bromsar BNP-tillväxten in visar Konjunkturinstitutets senaste rapport om konjunkturläget. Läs mer.

Arbetsmarknadsläget för personer med kort utbildning
Det blir allt svårare att få jobb utan gymnasieexamen visar ny rapport från Arbetsförmedlingen. 288 000 personer med förgymnasial utbildning jobbar i yrken där det normalt krävs högre utbildningsnivå. När de slutar ersätts de ofta med personal som har minst gymnasieutbildning. Läs mer.

Så växer Sverige
Flera av Sveriges regioner växer så det knakar. Samtidigt avfolkas delar av landet. En stor utmaning framöver blir att stärka krympande landsbygdskommuner, skriver Dagens Nyheter och citerar Arena för Tillväxt. Läs mer. (Åtkomst för prenumeranter)

Vill du veta mer?

Anna Kelly
Verksamhetschef Arena för Tillväxt
076-544 19 58
Kontakta oss
Vill du inte ha fler nyhetsbrev från oss,var vänlig  klicka här.

Arena för Tillväxt, Hornsgatan 20, 118 82 STOCKHOLM

Copyright © 2018 Arena för Tillväxt.
All information på Arena för Tillvaxt skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa citering.