Copy
Kan du inte läsa nyhetsbrevet - Klicka här

Sveriges Nya Geografi 2017 – hållbarhet

Hur väl rustade står kommunerna inför omställningen till ett hållbart samhälle? Ja, skillnaderna är stora och det finns såväl synergier som målkonflikter i hållbarhetsarbetet. Det framgår av Sveriges Nya Geografi 2017.

– Relationen mellan ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är komplex och kan vara en utmaning för kommuner. Exempelvis kan en aktiv näringslivspolitik få upp sysselsättningen i en kommun, men om den inte genomförs på rätt sätt kan den istället slå mot kommunens miljöarbete, säger Mats Hermansson, vd för samhällsanalys och trafikplanering på Sweco.
 
Hör gärna av dig om du vill beställa årets rapport eller om din organisation vill att vi kommer och berättar mer.

Länk till rapporten

Lärandenätverk för kommuner med krympande befolkning


Befolkningen har sedan 1970-talet ökat med närmare 1,8 miljoner invånare i Sverige. Samtidigt har nästan hälften av landets kommuner haft en negativ befolkningsutveckling. Hur kan en kommun trots minskande befolkning erbjuda en god livsmiljö till de som bor och verkar där?
 
Det nya lärandenätverket för kommuner med krympande befolkning hade sin första träff den 17-18 augusti. Femton kommuner deltar med kommunstyrelseordförande och kommunchef för att utbyta erfarenheter och diskutera lösningar.
Läs mer

Boka Kunskapsdagen 8 december – Näringslivs- och tillväxtprogram som gör skillnad


Arena för Tillväxt och Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till en kunskapsdag om att utveckla och genomföra näringslivs- och tillväxtprogram. Hur ser processen med framtagandet ut och hur arbetar man framgångsrikt med genomförandet? Hur kopplas det till andra strategidokument och verksamheter i kommunen?
Läs mer

20 år av analys och spaning


I år är det 20:e året som Sveriges Nya Geografi publiceras. Måndagen den 28:e augusti firades detta med intressanta tillbakablickar, panelsamtal, framtidsspaning och trevligt mingel. Några röster från gästerna:
”Sveriges Nya Geografi har i sin enkla form alltid varit aktuell och relevant.”
”Tillväxtmåttet behöver utvecklas och bli mer hållbarhetsanpassat.”
”Den sociala dimensionen i hållbarhetsarbetet blir allt viktigare.”


– Sveriges Nya Geografi används flitigt ute i landet och är till lokal och regional nytta, inte minst för de förtroendevalda. Tema för kommande publikation arbetar vi fram i nära samarbete med Sweco. För oss på Arenan är tillväxtperspektivet alltid relevant och det kan belysas ur olika vinklar, säger Per Sandgren på Arena för Tillväxt.
Läs mer

Hur går det för handeln i kommunerna?


Tillväxtguiden har uppdaterats med kommunvis statistik för försäljning i dagligvaru- och sällanköpshandel 2016. En av de kommuner som ökat mest inom sällanköpshandeln är Alvesta kommun där omsättningen ökade med 13 procent.
Detaljhandeln i Sverige omsatte cirka 655 miljarder kr, fördelat på 339 miljarder för dagligvaruhandeln (en ökning med 3 procent jämfört med 2015) och 316 miljarder för sällanköpshandeln (en ökning med 2 procent jämfört med 2015).
Läs mer

Vill du veta mer?

Katrien Vanhaverbeke
Verksamhetschef Arena för Tillväxt
076-797 89 54
Kontakta oss
Vill du inte ha fler nyhetsbrev från oss,var vänlig  klicka här.

Arena för Tillväxt, Hornsgatan 20, 118 82 STOCKHOLM

Copyright © 2017 Arena för Tillväxt.
All information på Arena för Tillvaxt skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa citering.