Copy
Kan du inte läsa nyhetsbrevet - Klicka här

Näringslivs- och tillväxtprogram som gör skillnad

Hur utvecklar och genomför vi näringslivs- och tillväxtprogram som gör skillnad? Det var frågan på den kunskapsdag som Arenan och SKL arrangerade den 8 december.  

På plats fanns ett sextiotal kommunala näringslivschefer och kommunchefer för att lyssna, dela med sig och lära. 
Hans Friberg, näringslivsutvecklare i Strömstads kommun och Bengt Ivansson, näringslivschef i Skellefteå, berättade om sina erfarenheter. Arenans inventering av kommunernas näringslivs- och tillväxtprogram presenterades. Roland Lexén, Public Partner, bidrog med en framtidsspaning som innehöll Agenda 2030 med betoning på social hållbarhet
Dokumentation från dagen finns på Arenans hemsida.
Ett råd från Hans i Strömstad var att ta hjälp av andra i arbetet med att ta fram programmet eller strategin, till exempel processtöd från Arenan. Ett bra råd tycker vi så klart. Hör gärna av dig för att diskutera hur Arena för Tillväxt skulle kunna vara ett stöd för just din kommun!

Vill du att vi kommer till din kommun?

Ett land att besöka – utredning för stärkt besöksnäring


Den 4 december överlämnades slutbetänkandet Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring till regeringen. Utredningen, som arbetat i lite drygt ett år, har lagt mer än 50 förslag som ska stärka svensk besöksnäring.
– Många av förslagen kan påverka kommuners och regioners arbete med besöksnäring. Det handlar om allt från nytt nationellt mål, digitalisering, kompetensförsörjning, regelförenkling, innovation och forskning, till natur- och kulturturism och evenemang, säger Linda Ahlford, SKL, som varit med i expertgruppen.
Regeringen har aviserat att slutbetänkande nu går ut på remiss till samtliga regioner och till ett 20-tal kommuner. Samtliga kommuner har dock möjlighet att lämna remissvar.
Länk till betänkandet

Så utvecklas arbetsmarknaden 2018 och 2019


Arbetsförmedlingen har presenterat sin prognos som bygger på intervjuer med över 11 000 privata och offentlig arbetsgivare i hela landet. Den visar en fortsatt stark arbetsmarknad och en utbredd optimism bland arbetsgivarna. Jämfört med för ett halvår sedan har stämningsläget höjts inom alla branscher. Detta innebär fler nya jobb, 2018 och 2019 beräknas sysselsättningen växa med 74 000 respektive 56 000 personer, vilket ger en sysselsättningsgrad på strax över 79 procent 2019.
 
Prognosen visar att både inrikes och utrikes födda kommer att få del av de nya jobben. Mer än åtta av tio nya jobb väntas gå till utrikes födda, där också majoriteten av den lediga arbetskraften finns. Samtidigt förändras arbetslösheten relativt lite, vilket bland annat förklaras av att arbetskraften fylls på med personer som till en början står längre från arbetsmarknaden, till stor del nyanlända i Sverige.
 
Den höga aktiviteten i näringslivet innebär också att arbetsgivarna får allt svårare att få personal. Bristen på arbetskraft fortsätter att stiga, något som bromsar jobbtillväxten under kommande år.
Läs mer

Inventering av kommunernas näringslivs- och tillväxtprogram


Under hösten har Arenan inventerat kommunernas näringslivs- och tillväxtprogram. Drygt 40 procent av landets kommuner har aktuella program/strategier på sina hemsidor. Cirka hälften av programmen hänvisar till någon form av handlingsplan, antingen direkt i programmet eller kopplat till programmet. Hållbarhetsperspektivet betonas i drygt en fjärdedel av programmen.
Lista och länkar

Uppdaterade nyckeltal


I Tillväxtguiden och Tillväxtkartan har tio nyckeltal uppdaterats. Det finns nu färska siffror för sysselsättning, lönesummor och pendling. Också Sverigefakta har uppdaterats med data för tredje kvartalet 2017.
Se tillväxten i din kommun

Arenan söker ny verksamhetschef


Kanske är du, eller någon du känner, rätt person för att jobba med oss för utveckling i hela landet? Verksamhetschefen behöver ha ett genuint intresse för hållbar samhällsutveckling, vara målinriktad och analytisk och riktigt bra på att skapa relationer. Det är ett omväxlande och stimulerande arbete. Hjälp oss att sprida möjligheten och tipsa människor som kan passa, och hör gärna av dig om du har några frågor.
Läs mer

Katrien knyter ihop säcken

2017 har varit ett händelserikt år. Världspolitiken har präglats av osäkerhet och förändrad spelplan med Donald Trumps inträde som USA:s president. Brexit-förhandlingarna visar sig vara svåra och Storbritanniens roll och position i Europa har redan förändrats och omvärderats. Valet i Frankrike skakade om rejält och med Macron som president har den fransk-tyska axeln stärkts i EU-sammanhang. För Sveriges del har 2017 varit ett bra år med stark ekonomi och förhållandevis gott om jobb. Trots det har vissa grupper fortsatt svårt att komma in på arbetsmarknaden, däribland många utrikesfödda och personer utan fullföljd gymnasieutbildning. Integrationen av nyanlända på arbetsplatserna kommer att vara en avgörande fråga också framöver.
Det har varit 20-årsjubileum för Arena för Tillväxts årliga rapport Sveriges Nya Geografi. Vi är väldigt glada och stolta över denna kartläggning av lokala och regionala utvecklingsmönster, som Arenan har kunnat bidra med under så många år nu. Årets tema hållbarhet väcker stort intresse och har bra koppling till det arbete som görs inom ramen för Agenda 2030.
Det var också 20-årsjubileum för utmärkelsen Årets Tillväxtkommun, som denna gång tilldelades Älmhult kommun, en spännande och växande kommun utanför storstadsområdena.
Även under 2018 kommer Arenan att erbjuda processledning och andra aktiviteter i landets olika delar. Våra uppskattade lärandenätverk fortsätter – Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning, samt Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor. Vi ser också fram mot att bidra till diskussionen kring samhällets digitala transformation med en skrift om digital kompetens och kompetensförsörjning.
För min egen del går tiden som verksamhetschef för Arena för Tillväxt mot sitt slut. Från och med årsskiftet kommer jag att fokusera på jobbet som sektionschef på SKL:s avdelning för Tillväxt och Samhällsbyggnad, och rekryteringen av en ny verksamhetschef pågår.
Det har varit enormt spännande och roliga år där jag har haft förmånen att få driva och utveckla Arena för Tillväxt, tillsammans med fantastiska Per och Linnea, och med stort förtroende och engagemang från våra ägare ICA, Swedbank och Sveriges Kommuner och Landsting. Det är med blandade känslor som jag nu går vidare, men jag kommer alltid att vara en hängiven supporter av den här organisationen som verkligen kan göra skillnad för att Sverige ska utvecklas utifrån olika orters och regioners unika, lokala förutsättningar.
 

En riktigt god jul önskar vi er alla!

Vill du veta mer?

Katrien Vanhaverbeke
Verksamhetschef Arena för Tillväxt
076-797 89 54
Kontakta oss
Vill du inte ha fler nyhetsbrev från oss,var vänlig  klicka här.

Arena för Tillväxt, Hornsgatan 20, 118 82 STOCKHOLM

Copyright © 2017 Arena för Tillväxt.
All information på Arena för Tillvaxt skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa citering.