Copy
Kan du inte läsa nyhetsbrevet - Klicka här

Nytt nummer av omvärldsfakta med fokus på befolkningsutveckling

SCB:s kommunvisa befolkningsstatistik för 2017 visar att Sverige växer. I nya numret av Omvärldsfakta kan du läsa mer om befolkningsutvecklingen i landets kommuner.

Folkmängden ökade med 125 000 under året och uppgick vid årsskiftet till 10 120 000. Det är i antal personer räknat den näst största ökningen någonsin, endast 2016 var ökningen större. Närmare 80 procent av folkökningen under 2017 berodde på migrationsnettot. Resterande ökning på knappt 20 procent berodde på födelsenettot (födda minus avlidna) men där 56 procent av kommunerna hade negativt födelsenetto kopplat till att många kommuner har en ålderstigen befolkning.
535 000 inrikes flyttningar över kommungräns gjordes 2017. De flesta, 56 procent gjordes inom det egna länet och 44 procent till övriga landet.

Läs mer

Lekeberg – en liten kommun med positivt inrikes flyttnetto

Förutom storstadsområdena märks den lilla kommunen Lekeberg bland vinnarna, hit flyttade 559 personer från andra delar av Sverige under året. Det gör att man idag har ca 7900 invånare. Arena för Tillväxt ringde till Lekebergs kommunalråd Wendla Thorstensson (C) och frågade vad det beror på, vad gör ni rätt?
– Vi har en levande landsbygd och bra grundservice. Vi har bestämt oss för att det ska vara lätt att leva och bo i Lekebergs kommun, säger Wendla Thorstensson.
Läs mer

Uppdaterade nyckeltal i Arena för Tillväxts statistikverktyg


Åtta nyckeltal avseende befolkningsstatistik har uppdaterats i Tillväxtguiden och Tillväxtkartan utifrån färsk befolkningsstatistik från SCB.
 
Följ läget i din kommun

Vill du veta mer?

Per Sandgren
Processledare Arena för Tillväxt
076-543 01 35
Kontakta oss
Vill du inte ha fler nyhetsbrev från oss,var vänlig  klicka här.

Arena för Tillväxt, Hornsgatan 20, 118 82 STOCKHOLM

Copyright © 2018 Arena för Tillväxt.
All information på Arena för Tillvaxt skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa citering.