Copy
Kan du inte läsa nyhetsbrevet - Klicka här

Kommunutredningen på Arenans nätverk

Kommunutredningen "Stärkt kapacitet i kommuner för att möta samhällsutvecklingen" var en av frågorna på agendan när nätverket för kommuner med långsiktigt minskande befolkning träffades. 

För ganska exakt ett år sedan initierade regeringen den så kallade kommunutredningen, Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen. Vid träffen den 8-9 februari med lärandenätverket för kommuner med långsiktigt minskande befolkning medverkade kommitténs ordförande Niklas Karlsson och sekreterare Lisa Hörnström.

Den parlamentariskt sammansatta kommitténs uppdrag är att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Kommittén ska utifrån kommunernas varierande förutsättningar dels identifiera och analysera utmaningar och dels analysera i vilken utsträckning kommunal samverkan, kommunsammanläggningar, förändrade uppgifter, en asymmetrisk ansvarsfördelning och andra tänkbara åtgärder kan bidra till att stärka förmågan att möta samhällsutvecklingen. 
 
Nuläget i arbetet med utredningen är att det kommer en proposition om avtalssamverkan i vår med förslag på lagändringar redan till 1 juli 2018. Det startas också fallstudier i fyra kommungrupperingar, varav en där fyra kommuner från lärandenätverket (Arjeplog, Sorsele, Malå och Norsjö tillsammans med Arvidsjaur) utgör en fallstudie. Det pågår också ett antal fördjupningsstudier, bl.a. en som fokuserar på erfarenheter från andra nordiska strukturreformer.

Läs mer

Vad händer med strukturfonderna?


Två stora frågor överskuggar det mesta i EU och Bryssel just nu – EUs långtidsbudget och brexit. De båda frågorna hänger också nära samman. Med ett brexit skulle EU tappa omkring 12 procent av sin budget, drygt 16 miljarder euro per år. Ett område som ligger på bordet i budgetförhandlingarna är EUs sammanhållningspolitik, som i sin tur ligger till grund för strukturfonderna. 

Vi frågade Marcus Holmberg, chef på SKLs Brysselkontor, vad det betyder för förhandlingarna och för svenska intressen.
Läs hela artikeln

Välkommen till förvalsseminarium


Arena för Tillväxt bjuder in till förvalsseminarium den 18 april: Oheliga allianser – hur funkar det, vad har vi lärt oss och vad tror vi om det som komma skall? 

Efter valet 2014 kunde vi se ett nytt politiskt landskap på lokal och regional nivå. I över hälften av landets kommuner, landsting och regioner har inget av blocken egen majoritet. Istället har vi en rad oheliga partipolitiska allianser som på många håll faktiskt verkar fungera riktigt bra. Vilka lärdomar kan vi dra och vad ska vi tro om framtiden?

Hör forskaren Johan Wänström som bland annat arbetat med SKLs forskningsstudie Att bryta mönster – vägar mot blocköverskridande samarbeten, och ta del av erfarenheter och tankar från politikerna själva. 

Seminariet kan också följas på webben.
Läs mer

Växa eller krympa? – konferens i Luleå


Konferensen Växa eller krympa? arrangeras av Norrbottens kommuner och handlar om att rätt strategi ger attraktiva samhällen. Vi på Arenan är både glada och stolta över att få vara med som samarbetspartner.

Mer information kommer men boka dagarna redan nu: 16-17 maj i Luleå.
(Foto: Joakim Höggren)
Läs mer

Uppdaterade nyckeltal – Tillväxtguiden om ungdomsarbetslöshet


Det är stora skillnader i ungdomsarbetslöshet mellan landets kommuner. 2017 hade Högsby högst ungdomsarbetslöshet, 25,7 procent av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år, och Lidingö lägst med 3,1 procent. En stor förklaring till Högsbys höga siffror är att det är en av de kommuner som tagit emot flest nyanlända under senare år.

I Arenans webbverktyg Tillväxtguiden kan du enkelt gå in och se läget och utvecklingen i din kommun. Nu finns uppdaterade nyckeltal för ungdomsarbetslöshet och arbetslöshet.
Läs mer

Vill du veta mer?

Per Sandgren
Processledare Arena för Tillväxt
076-543 01 35
Kontakta oss
Vill du inte ha fler nyhetsbrev från oss,var vänlig  klicka här.

Arena för Tillväxt, Hornsgatan 20, 118 82 STOCKHOLM

Copyright © 2018 Arena för Tillväxt.
All information på Arena för Tillvaxt skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa citering.