Copy
Kan du inte läsa nyhetsbrevet - Klicka här

Nu drar vi på turné

Vill ni underlätta samverkan? Vi kommer gärna och håller föredrag och workshop i er kommun, region eller i ert företag. Insatsen kan vara generell eller utgå från ett specifikt samverkansprojekt.

Det är många led som ska fungera när man samverkar – från beställning till genomförande. Det behövs mod, tillit, uthållighet, ledarskap och nytta. För att utveckla och stärka individers och organisationers samarbetsduglighet och samverkanskompetens behövs kunskap, inspiration och träning.
Vi kan ge kunskap inspiration, erfarenhet och redskap för att lyckas.
En del har vi samlat i den här boken.

Kontakta oss om turnén

Boka in 21-22 oktober redan nu för Arenans tillväxtkonferens


Den 21-22 oktober släpps Sveriges Nya Geografi 2019 och vi utser Sveriges Tillväxtkommun 2019. På konferensen TILL:19  har vi tema Partnerskap för Tillväxt. Vi håller till centralt i Uppsala som var Årets Tillväxtkommun 2018.

Ökande e-handel ställer nya krav


Allt fler väljer att e-handla och det finns olika drivkrafter enligt Andreas Svensson, seniorkonsult på HUI Research. Han menar att på landsbygden är det stora utbudet en viktig drivkraft medan det i storstaden mer handlar om bekvämlighet. För dagligvaruhandeln innebär e-handeln en ny affärsmodell som är utmanande och som kan ge mindre lönsamhet.
– Fram till nu har kunderna själva tagit sig till butiken, handlat och tagit med varorna hem och för den fysiska handeln har det varit bekvämt, säger Andreas Svensson.
Läs mer

Samverkan som gör skillnad – en bok om samverkan till stöd för lokal och regional utveckling


I en tid när samverkan är en av de eftertraktade metoderna för att lösa samhällets viktiga utmaningar såg Arena för Tillväxt behovet av en bok som förklarar samverkan och hur man gör för att lyckas. Boken heter Samverkan som gör skillnad och har skrivits av Anette Jansson. Se den som en kokbok och ett uppslagsverk att inspireras av, för såväl beställare, chefer som deltagare i samverkansprojekt.

Arenans kunskapsdag om samverkan den 30 januari var också release för vår bok. Förutom en presentation av boken fick deltagarna ta del av goda exempel på olika former av samverkan, workshop och panelsamtal. Vad handlar egentligen samverkan om? Hur samverkar vi framgångsrikt? Vad finns det för utmaningar?

Bland de medverkande fanns representanter från bland annat regioner, kommuner, myndigheter och näringslivet. Syftet var att ge kunskap och verktyg så att slutresultatet av samverkan blir den skillnad som var och en inte hade kunnat uppnå på egen hand. Dagen avslutades med ett panelsamtal. Kring utmaningarna för samverkan sa Anna Johansson från Tillväxtverket: 
”Om det inte är tydligt, är det inte intressant. Det måste finnas ett gemensamt behov och en gemensam möjlighet”.
 
Missade du seminariet? Den inspelade webbsändningen blir tillgänglig på vår webb inom kort. Arena för Tillväxt erbjuder även föreläsningar och workshops om hur man kan stärka samverkansförmågan. Välkommen att höra av dig!
 
Ladda ner boken

Högkonjunkturen mattas av


Det mesta talar för att högkonjunkturen kulminerade under första halvåret 2018. Ekonomin är nu på väg in i en avmattningsfas även om högkonjunkturen består de närmaste två åren. Investeringarna, inte minst bostadsinvesteringarna, som har bidragit starkt till efterfrågetillväxten minskar nu något under 2019. Arbetsmarknaden är fortsatt stark även om sysselsättningen ökar långsammare framöver. Detta och mycket annat framgår av Konjunkturinstitutets rapport Konjunkturläget för december 2018.
Läs rapporten

111 000 nya jobb till 2020


Arbetsförmedlingens prognos för de kommande två åren visar en fortsatt mycket god arbetsmarknad. 2019 beräknas sysselsättningen öka med 65 000 personer. Jobben blir fler i samtliga län. Under 2020 stiger sysselsättningen med ytterligare 46 000 personer. Sysselsättningsgraden fortsätter också att stiga bland både inrikes och utrikes födda.
Läs prognosen

Små kommuners utmaning


Många små och krympande kommuner får allt svårare att klara av sitt välfärdsuppdrag, konstaterar de tre forskare som skrivit SNS Konjunkturrådsrapport 2019. De diskuterar reformer som kan underlätta för dessa kommuner att möta framtidens utmaningar. Ett alternativ som de anser ska övervägas är att vissa uppgifter lyfts bort från kommuner med bristande kapacitet. De föreslår också att kommunerna får större frihet att ta ut avgifter inom förskola och äldreomsorg samt att staten minskar de riktade statsbidragen.
Läs rapporten

Ny medarbetare på Arenan


I januari började Elsa Nilsson hos oss för ett halvårs praktik. Hon läser masterprogrammet i statsvetenskap vid Stockholms Universitet. Förutom statsvetenskap har hon även läst nationalekonomi och freds- och konfliktkunskap och arbetat på Folk och Försvar som utbildningsledare. Vi är glada över att ha Elsa hos oss. 
Läs mer

Arena för Tillväxt bistår gärna i ert tillväxt- och utvecklingsarbete


I 19 år har Arena för Tillväxt arbetat med processledning och kunskapsförmedling. Vi har under årens lopp verkat i närmare 200 kommuner och i många regionala och delregionala organisationer. Vi vill påminna om att Arena för Tillväxt gärna bistår med stöd i ert lokala och regionala tillväxt- och utvecklingsarbete utifrån era behov. Det kan exempelvis handla om föreläsningar och seminarier, processledning och rådgivning.
Hur kan vi stötta er? Välkomna att höra av er.
Kontakta oss

Uppdaterade nyckeltal


15 nyckeltal har uppdaterats i Arena för Tillväxt statistikverktyg Tillväxtguiden och Tillväxtkartan avseende sysselsättning, pendling, lönesummor, skattekraft och arbetslöshet.
Hur ser det ut i din kommun?

Vill du veta mer?

Anna Kelly
Verksamhetschef Arena för Tillväxt
076-544 19 58
Kontakta oss
Vill du inte ha fler nyhetsbrev från oss,var vänlig  klicka här.

Arena för Tillväxt, Hornsgatan 20, 118 82 STOCKHOLM

Copyright © 2019 Arena för Tillväxt.
All information på Arena för Tillvaxt skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa citering.