Copy
View this email in your browser
VINPRO NUUSFLITS
15 Februarie 2021
 
AWARE-VELDTOG OM MINDERJARIGE DRANKVERBRUIK TE BEKAMP
 
LET ASB DAAROP DAT HIERDIE INLIGTING SLEGS VIR VINPRO-LEDE EN ONS BEDRYFSVENNOTE BEDOEL IS, EN DAT DIT NIE VERDER VERSPREI OF GEPUBLISEER MAG WORD NIE.
 
Soos u reeds weet, is Vinpro 'n lid van die Association for Alcohol Responsibility and Education (AWARE) – die drankbedryf se reaksie op besorgdhede rondom drankmisbruik in ons land.
 
Die Covid-19 pandemie het weer die belangrikheid beklemtoon van ons as bedryf om die groot verantwoordelikheid wat ons het om verantwoordelike produksie, bemarking, handel en verbruik van ons produkte te bevorder te besef en deel te maak van ons besigheid.
 
Hoekom? Om ʼn langtermyn verandering mee te bring in Suid-Afrikaners se persepsie en verbruik van wyn, en om te verseker dat ons bedryf oop bly.
 
Vinpro ondersteun daarom AWARE se onderskeie bedryfsprogramme wat daarop gemik is om drink en bestuur/loop, fuifdrinkery, fetale alkohol spektrum sindroom en minderjarige drankverbruik te bekamp. Ons volg ook die riglyne vervat in die Aware.org Code of Communications, waardeur die drankbedryf homself reguleer in terme van die inhoud van promosionele boodskappe op verskeie platforms.
 
AWARE loods tans ʼn nuwe program wat ten doel het om drankverbruik onder minderjariges te bekamp.
 
Ons wil ʼn beroep op u doen om hierdie inisiatief asseblief te ondersteun deur die logo’s wat deur AWARE voorsien word, by al u digitale en sosiale media platforms, gedrukte media en verkoopspunte te integreer, en sodoende te demonstreer dat ons as bedryf daartoe verbind is om nie persone onder 18 jaar te bedien nie. Die logo word in verskeie formate voorsien, vir maklike gebruik.
 
LAAI AF:
Underage ID Verification Toolkit (Wetransfer)
Underage ID Verification Toolkit (One Drive)
 
Kontak gerus die volgende persone by AWARE vir enige verdere inligting:
Danielle Melville - Danielle@aware.org.za
Felicity Pegram - Felicity@aware.org.za
 
Ons maak op u ondersteuning staat in hierdie verband, wat tot voordeel van ons bedryf en gemeenskappe regoor die land sal wees.
 
Vriendelike groete,
 
Vinpro
tel:      +27 (0)21 276 0429
e-pos:  info@vinpro.co.za
web:    www.vinpro.co.za
Vinpro, Ceciliastraat, Suider Paarl, 7646
 
VINPRO NEWS FLASH
15 February 2021
 
AWARE CAMPAIGN TO COMBAT UNDERAGE DRINKING
 
PLEASE NOTE THAT THIS INFORMATION IS INTENDED ONLY FOR VINPRO MEMBERS AND OUR BUSINESS PARTNERS, AND MAY NOT BE DISTRIBUTED OR PUBLISHED.
 
As you might know, Vinpro is a member of the Association for Alcohol Responsibility and Education (AWARE), which is the liquor industry’s response to concerns regarding liquor misuse and abuse.
 
The Covid-19 pandemic has again highlighted the need for us as an industry to realise and take up the great responsibility we have to promote the responsible production, marketing, trade and consumption of our products.
 
Why? To help shift the way South Africans think about and consume wine in the long term, and to keep our industry open.
 
As such, Vinpro supports AWARE’s respective industry programmes aimed at curbing drinking and driving/walking, binge drinking, foetal alcohol spectrum disorder and underage drinking. We also subscribe to the Aware.org Code of Communications through which the liquor industry regulates itself in terms of the content of promotional messaging on various platforms.
 
AWARE is championing a new programme to combat underage drinking.
 
We would like to call on you to please support this initiative by integrating the logos provided by AWARE into all your digital and social media platforms, print media and at any trade outlets, which will demonstrate our industry’s commitment not to serve persons under the age of 18. The logo is provided in various formats for ease of use.
 
DOWNLOAD:
Underage ID Verification Toolkit (Wetransfer)

Underage ID Verification Toolkit (One Drive)
 
Kindly contact the following AWARE experts for further information:
Danielle Melville - Danielle@aware.org.za
Felicity Pegram - Felicity@aware.org.za
 
We rely on your support in this regard, which will be to the benefit of our industry and the communities across the country.
 
Kind regards,
 
Vinpro
tel:      +27 (0)21 276 0429
e-mail:  info@vinpro.co.za
web:    www.vinpro.co.za
Vinpro, Cecilia Street, Suider Paarl, 7646
Twitter
Facebook
YouTube
Website
Email
Copyright © 2021 Vinpro, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp