Copy

AVS Najaarsnieuws

  • Het AVS kantoor gaat verhuizen 
  • Nieuw formulier bij de veulenaangifte
  • Uitleg Bedrijfsnamen versus Stalnamen en handhaving
  • Online thema avonden Universiteit van Wageningen: "Fokken met verstand"

Het AVS kantoor gaat verhuizen 
Er gingen al reeds de nodige geruchten maar het gaat dan toch echt gebeuren; Het AVS gaat verhuizen. De KNHS heeft t.a.v. ons huidige kantoor de huur opgezegd per 1 januari 2021 en onvoldoende geschikte alternatieven geboden om op het Federatiecentrum te blijven.

Het bestuur heeft gelukkig geschikte nieuwe kantoorruimte gevonden in Nunspeet. Deze locatie is goed centraal gelegen voor zowel onze leden als het kantoorpersoneel.

De verhuizing staat gepland voor 24 november en we hopen tegen het einde van week 48 geïnstalleerd te zijn op het nieuwe adres.
Het AVS telefoonnummer zal ook wijzigen uiteraard. Zodra dit bekend is zullen wij u z.s.m. op de hoogte stellen daarvan en het vermelden op de AVS website.  De nieuwe adresgegevens zijn:


 

Nieuw formulier bij de veulenaangifte 2021
M.i.v. 2021 zult u een nieuw, extra formulier moeten invullen waarin u verklaart op de hoogte te zijn met een aantal door de WAHO verboden foktechnieken. Veulens die geboren worden uit deze technieken mogen NIET worden opgenomen in enig WAHO stamboek. Deze regels zijn niet nieuw maar het blijkt dat niet iedereen op de hoogte is van het verboden zijn van deze bevruchtings- en manipulatietechnieken.  Het gaat om de volgende verboden praktijken :
  • Toepassing van iedere vorm van IVF 
  • Gebruik van (post-mortem) geoogste eicellen
  • Clonen en fokken met gecloonde ouderdieren
  • Genetisch gemanipuleerde embryo's en fokken met ouderdieren die als embryo genetisch gemanipuleerd zijn  
  • Fokken met ouderdieren die geboren zijn uit genetisch gemanipuleerde ei- of spermacellen
Wij zijn genoodzaakt om dit formulier te hanteren daar er te weinig bekendheid is bij fokkers (wereldwijd) aangaande deze restricties en omdat het stamboek onmogelijk kan nagaan hoe de bevruchting tot stand is gekomen wanneer er een veulenaangifte binnenkomt.

Door middel van dit formulier worden alle fokkers duidelijk geconfronteerd met alle bestaande restricties, wordt de verantwoordelijkheid bij de fokker van het veulen neergelegd en is het stamboek gevrijwaard van eventuele verregaande juridische gevolgen indien een veulen geweigerd of in een later stadium verwijderd moet worden uit het stamboekregister mocht de verklaring niet naar waarheid te zijn ingevuld. 

Tevens vraagt het formulier om het KvK nummer van uw bedrijf indien de aangifte wordt gedaan namens een KvK geregistreerd bedrijf - en - vraagt het formulier om het geboorteland van het veulen. Voor een AVS veulenregistratie kan het geboorteland alleen Nederland zijn, maar wij vragen u desondanks het land in te vullen en ook hiervoor te tekenen omwille van WAHO regels.   

Klik HIER om dit nieuwe formulier te bekijken, wat door de fokker getekend dient te worden en tezamen met een kopie ID, veulenaangifte formulier én dekbon opgestuurd moet worden om in aanmerking te komen voor registratie.  Voor vragen over dit formulier kunt u een e-mail sturen naar het stamboekkantoor. 
 

Uitleg Bedrijfsnamen, Stalnamen en handhaving

Bedrijfsnamen:
Behalve dat het AVS ledenbestand bestaat uit privépersonen is het ook mogelijk om als bedrijf geregistreerd te zijn als lid bij het AVS. Een bedrijf kan echter alleen lid zijn indien het als actief geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel.

Met ingang van 2021, te beginnen met de facturatie van de lidmaatschappen, zal bij iedere facturatie aan een bedrijfslid de registratie bij de Kamer van Koophandel worden nagetrokken. Indien blijkt dat er geen registratie (meer) bestaat, zal de bij ons bekende vertegenwoordiger van het voormalige bedrijf gecontacteerd worden en de kans krijgen om het bedrijfs-lidmaatschap kosteloos over te zetten naar een privé-lidmaatschap.

Tevens geldt dat alleen KvK geregistreerde bedrijfsleden een AVS Bewijs van Inschrijving (BVI) van een gekocht paard of een gefokt veulen op hun bedrijfsnaam kunnen registreren. Meerdere AVS-leden kunnen een 'combinatie' vormen en een BVI op naam zetten van deze combinatie. Zolang alle deelnemers aan de 'çombinatie' AVS-lid zijn, worden er geen extra kosten berekend voor een 'çombinatie-tenaamstelling'.

Stalnamen:
Stalnamen mogen verwerkt worden in de naam van een paard en kunnen gelijk zijn aan KvK geregistreerde bedrijfsnamen of kunnen bedacht worden door privé-leden. 

Stalnamen die gelijk zijn aan KvK geregistreerde bedrijfsnamen worden automatisch door het AVS wettelijk beschouwd als beschermd.

Privé stalnamen - of - het gebruik van initialen voor of achter de naam van een paard, als verwijzing naar een fokker- of fokkerijnaam zijn in de basis onbeschermd. Indien een AVS lid een privé stalnaam of -initialen exclusief beschermd wil behouden onder de vlag van het AVS kan deze naam of de initialen (en de positie daarvan) registreren bij het AVS onder artikel 11 sub 2 van het AVS stamboekreglement. De eenmalige kosten van deze exclusieve bescherming zijn onlangs door het AVS bestuur vastgesteld op €81,36 ex BTW voor 2020 ter jaarlijkse indexatie conform de AVS tarievenlijst    
 

Online thema avonden Universiteit van Wageningen: "Fokken met verstand"

Graag attenderen wij u de online thema avonden over verstandig fokken onder de vlag van van de Universiteit van Wageningen.
Deze thema avonden worden georganiseerd door Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) in samenwerking met Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH).

Op donderdagavond 5 november worden de basisprincipes van fokkerij, inteelt en behoud van genetische diversiteit besproken en op donderdagavond 3 december gaat het over hoe DNA informatie gebruikt kan worden in de fokkerij en voor een gezond fokbeleid.

Beide avonden starten om 19.30 uur.
Via deze link kunt u meer informatie lezen en eventueel inschrijven
AVS Facebook
AVS Website
Copyright © AVS
 
Indien u deze berichtgeving niet meer wenst te ontvangen kunt u zich uitschrijven van de mailinglijst via het leden gedeelte of contact opnemen met het AVS.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Studbook / Association · De Beek 125 · Ermelo, Gld 3852PL · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp