Copy

AVS - COVID19 UPDATE III
 

VERSOEPELING CORONA REGELS PAARDENSECTOR 
Op dinsdag 12 mei, is bekend geworden dat de betrokken ministeries en instanties op centraal overheidsniveau hebben ingestemd met de herstart van de keuringen, het chippen en de draf- en rensport onder voorwaarden van strikte uitvoer van het vastgestelde COVID-19 protocol en voorlopig zonder publiek

Burgemeesters en de veiligheidsregio’s moeten worden benaderd (v.w.b. keuringen) om ook op dat niveau formele bevestiging te verkrijgen op basis van lokale en regionale overwegingen. Een strikte toepassing van de bijgevoegde protocollen zal de komende tijd essentieel zijn voor het kunnen en mogen chippen en keuren. Het ultieme doel blijft daarbij uiteraard om samen in Nederland het Coronavirus te blijven beheersen terwijl professionals hun werk in deze nieuwe setting weer kunnen uitvoeren.

Het besluit om deze herstart mogelijk te maken is het resultaat van een intensieve en goed afgestemde gezamenlijke inzet van iedereen die hierbij betrokken is: ministeries, overheidsinstanties en de Sectorraad Paarden en de Koepel Fokkerij. Het AVS bestuur is erkentelijk voor hun inspanningen voor de paardensector.

Wij willen u er op wijzen dat, net zoals alle versoepelingsmaatregelen in alle andere sectoren, de ruimte die we nu krijgen afhankelijk is van de situatie rondom Corona. Zodra het aantal besmettingen weer toeneemt, zal de centrale overheid gedwongen zijn om de maatregelen weer aan te scherpen. U kunt uw steentje bijdragen door u aan het protocol te houden.

CHIPPEN EN SCHETSEN
Vanaf heden is het dus ook weer toegestaan om de veulens te schetsen en te chippen onder voorwaarde dat het opgestelde protocol gevolgd wordt. De links naar de toepasselijke protocollen vindt u onderaan deze mail. Lees u de protocollen aandachtig door zodat het schetsen en chippen van uw veulen geen vertraging oploopt. Indien de paspoortconsulent bij u op stal komt en de richtlijnen niet gevolgd worden waardoor de paspoortconsulent een nieuwe afspraak met u moet plannen, dan moeten wij helaas de reiskosten van de paspoortconsulent voor de nieuwe afspraak aan u doorberekenen. De paspoortconsulenten zullen proberen de veulens geboren in januari en februari z.s.m. te schetsen en chippen i.v.m. de termijn van 6 maanden waarvoor het paspoort afgegeven moet zijn

EVENEMENTEN
Inmiddels zijn alle evenementen van het AVS t/m de maand juli gecanceld vanwege het feit dat de huidige versoepelingen nog geen mogelijkheid bieden tot het organiseren van een show. Premiekeuringen zijn niet verplicht bij het AVS, dus deze kunnen uitgesteld worden zonder consequenties. 
Het AVS bestuur heeft verder besloten om premiekeuringen en ledenvergaderingen uit te stellen vanwege de lage dringende aard daarvan. 
De evenementen van augustus en daarna geven wij nog een kans middels een mogelijke tussentijdse verdere versoepeling van de regels, maar wij houden er ook rekening mee dat de burgemeester van een locatie het recht heeft om extra voorwaarden stellen of zelfs het evenement alsnog te verbieden. Mochten er toch in de nabije toekomst evenementen, keuringen of vergaderingen worden georganiseerd, houdt u er dan rekening mee dat er bij de ingang aan elke deelnemer e/o begeleider gezondheidsvragen gesteld kunnen worden, te weten:
  • Heeft u de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere klachten zoals neusverkouden, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts?
  • Heeft u een huisgenoot/gezinslid of iemand bij u op stal die één van deze klachten vertoont
  • Heeft u het nieuwe Coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
Indien een deelnemer of begeleider op een van deze vragen/symptomen “ja” antwoordt, wordt hem of haar de toegang tot het terrein ontzegd.
Dat geldt dan ook voor de overige personen die tot dezelfde groep als de persoon in kwestie behoren. Mocht u van te voren dus twijfelen aan uw gezondheid  n.a.v. , bovenstaande vragen, dan vragen wij u om thuis te blijven.

Tenslotte wijzen wij u graag op de algemene Corona info die op de respectievelijke pagina van de Sectorraad Paarden samengevat wordt. Hieronder vindt u de linken naar de diverse protocollen zoals zij zijn overeengekomen met de centrale overheid:
Voor alle andere vragen of zorgen kunt u mailen met het stamboekkantoor op info@avsweb.nl  

AVS bestuur
AVS Facebook
AVS Website
Copyright © AVS
 
Indien u deze berichtgeving niet meer wenst te ontvangen kunt u zich uitschrijven van de mailinglijst via het leden gedeelte of contact opnemen met het AVS.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Studbook / Association · De Beek 125 · Ermelo, Gld 3852PL · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp