Copy
Via deze nieuwsbrief informeert SLO u over de manier waarop wij samen met het onderwijsveld invulling geven aan leerplanontwikkeling binnen het vmbo en over nieuwe ontwikkelingen in projecten. Daarnaast wordt u voorzien van handige verwijzingen en downloads waarmee u direct aan de slag kunt.

Conferentie Rekenen-wiskunde in de aansluiting van po naar vmbo

Hoe kan de aansluiting van po naar vmbo voor leerlingen zo soepel mogelijk verlopen? Kom luisteren naar de ervaringen van leraren uit po en bekijk hun producten tijdens de conferentie Rekenen-wiskunde in de aansluiting van po naar vmbo op 19 januari. Ook bespreekt SLO'er Anneke Noteboom hoe formatief evalueren ingezet kan worden. De organisatie is in handen van NVvW, NVORWO en SLO. Meer informatie en aanmelden > >

Doe mee aan de Leermiddelenmonitor 2017

SLO wil haar kennis over het gebruik van leermiddelen in po en vo vergroten en nodigt leraren en schoolleiders uit een enquête daarover in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal vijftien minuten. Als u deze volledig invult, maakt u kans op een waardebon ter waarde van twintig euro.
Naar de Leermiddelenmonitor > >

Eindniveau gespreksvaardigheid Engels bekend

Hoe goed spreken leerlingen nu eigenlijk Engels in de laatste klas van het vmbo, havo of vwo? Dat onderzocht SLO in samenwerking met Cambridge Assessment English in Eindniveau gespreksvaardigheid Engels in het voortgezet onderwijs. De prestaties van 1700 leerlingen zijn afgezet tegen de streefniveaus. Download de publicatie > >

Curriculumwaaier: online tool voor curriculumontwikkeling

Curriculum en curriculumontwikkeling: het zijn veelgebruikte termen, maar wat is een curriculum? Hoe ontwikkel je het en wie zijn daarbij betrokken? De Curriculumwaaier met elf kaarten biedt uitkomst.
Lees meer > >

Aan de slag met 21e eeuwse vaardigheden

Wilt u concreet aan de slag met 21e eeuwse vaardigheden? SLO inventariseerde welke leermiddelen u daarvoor in po en vo in kunt zetten. Check in de overzichten op Curriculum van de toekomst welke lesmaterialen beschikbaar zijn. Heeft u zelf materialen ontwikkeld of kent u andere materialen die ontbreken? Meld die dan aan.
Naar de voorbeeldmaterialen > >

Nieuwsbrief kunst en cultuur

Binnenkort verschijnt voor het eerst de Nieuwsbrief kunst en cultuur. Daarmee informeren wij u over actuele ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van kunst- en cultuuronderwijs. Schrijf u in door uw voorkeuren onderaan deze nieuwsbrief bij te werken.

Studiedag Identiteitsvorming in het onderwijs

Op 17 februari houdt de Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs een studiedag over het thema Identiteitsvorming in het onderwijs en de noodzaak om 'verwondering' op school een plek te geven. Bijdragen aan deze studiedag leveren onder meer Denker des Vaderlands René ten Bos, theoretisch pedagoog Ander Schinkel, vakdidactica Natascha Kienstra, schrijfster Jesje de Schepper en SLO'er Alderik Visser. Meer informatie en aanmelden > >

Persoonsvorming in het CIDREE jaarboek

Recent verscheen het CIDREE jaarboek 2017 Wellbeing in our schools: international perspectives. Met daarin bijdragen uit twaalf landen over het welzijn van leerlingen. De Nederlandse bijdrage gaat over de invulling van het thema persoonsvorming in het Nederlandse curriculum. Auteurs zijn SLO'ers Desiree Houkema, Annette Thijs, Alderik Visser en Jan Jaap Zijlstra. Lees meer > >

Leerplankundige analyse PISA 2015

SLO heeft in de Leerplankundige analyse PISA 2015 de eisen die PISA stelt aan leesvaardigheid, science en wiskunde vergeleken met het Nederlandse onderwijs. PISA is het internationaal vergelijkend onderzoek naar leerprestaties van vijftienjarigen dat eens per drie jaar wordt uitgevoerd.
Download de analyse > >

Pascal College winnaar Europees talenlabel

Met het project Parcours d’intégration civique heeft het Pascal College uit Zaandam het Europees Talenlabel 2017 gewonnen. Het talenlabel is een Europese prijs ter aanmoediging van innovatieve taalprojecten. SLO maakt deel uit van de jury. Meer informatie > >

Twitter en LinkedIn

SLO is te volgen op Twitter (@SLO_nl) en LinkedIn (company/SLO). Meld u aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van leerplanontwikkeling, SLO-activiteiten en -projecten.
Copyright © 2017 SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, Alle rechten voorbehouden.

Voeg SLO toe aan uw adresboek

Uitschrijven | uw voorkeuren bijwerken | deze e-mail doorsturen | inschrijven voor deze nieuwsbrief