Copy
Nyt fra KD

Religionsfriheden skal vi stædigt kæmpe for

Her midt i vinterferien, hvor mange slapper af og lader de store, politiske kampe ligge i dvale for en stund – selv her må vi finde kampgejsten frem. Jeg har forsøgt mig med en humoristisk tone, så det ikke ødelægger feriehumøret. Så hvis jeg ikke lige er din form for humor, så bær over med, at satire kan forekomme.

Religionsfriheden har fået en ny fjende. Nu har den tre – måske fire. Jeg vil i det følgende prøve at give dig et politisk overblik over, hvem der vil gøre det svært for dig at tro frit i Danmark.

1. BANGE HØJRENATIONALISTER
Den første gruppe er de måske nok mest højlydte. Det er typisk dem, som står klar med høtyve og en frisk omgang forargelse, hver eneste gang en kvinde med tørklæde kommer forbi deres vej.

De højrenationalistiske er kendetegnet ved, at de er styret af frygt og derfor ikke altid når at gennemtænke konsekvenserne ved deres beslutninger. Det kommer fx til udtryk, når de vedtager en imamlov for at bekæmpe islam – men ved et uheld sender danske, kristne præster på kursus i demokrati. Eller når de forbyder burka, men samtidig giver køb på kvinders frie ret til at bestemme egen garderobe – og ved et uheld forbyder julemanden.

Deres vigtigste våben er frygt og forargelse. De vil af med muslimer i Danmark, om det så skal koste os alle vores grundlovssikrede frihedsrettigheder.

2. RELATIVISTISKE RADIKALE
Hos relativisterne er alt lige godt og alle religioner lige gode. Tolerance for andre er der ikke meget af, men tolerance er alligevel et slagord for dem.

Den største trussel fra relativisterne er, at de så ihærdigt forsøger at inkludere alle i alle kirker og trossamfund, at medlemsdemokratiet og trosfriheden forsvinder. Tilbage i prædikenteksterne er kun ord som “er”, “og” og “som”, fordi alle ord med værdier, køn eller indhold er skåret fra.

Truslen giver en udvandet kirke, hvor man ikke må tro på noget, som relativisterne ikke selv tror på. Deres vigtigste våben er at snige tankekontrol og tvang ind under dække af tolerance. Men pas på. De er en ulv i fåreklæder og er kun tolerante overfor egne sandheder – ligesom i øvrigt de fleste religiøse er.

3. TOTALITÆRE SOCIALISTER
Nyeste skud på stammen er totalitære socialister. Religion ses som opium for folket og noget, som psykologer kan tage sig af. Det skal forbydes og renses ud, så især børn og unge kan leve et liv i “frihed” fra værdier, holdninger og spørgsmål større end dem, staten kan give svar på.

Nyeste forslag er fra SF, som vil lukke lovlige daginstitutioner, alene fordi de er religiøse. Det kaldes normalt diskrimination og findes i meget totalitære stater.

Deres tungeste våben er, at de taler godt om børn og bilder vælgerne ind, at børn skal “beskyttes” fra deres forældre – hvorefter staten overtager opdragelsen og indoktrineringen.

4. BONUSTRUSLEN – LIGEGLADE BORGERE
En lille bonustrussel... Den måske farligste trussel mod friheden til at tro i Danmark er, at alt for mange vælgere stiltiende og uden kamp accepterer truslerne fra højrenationale, relativister og socialister til et punkt, hvor danskerne uden at opdage det en dag vil vågne fra deres døs til et samfund, hvor man skal mene, som staten mener, eller gå i skjul.

Del på facebook
Del på twitter
Del pr. email
Isabella Arendt
Landsformand for KD
KristenDemokraternes Landskontor
Vermlandsgade 51, 2. | 2300 København S
Tlf. 33 27 78 10 (kl. 10-15) | Email: kd@kd.dk
Bankkonto: 5470-2037886

Opdatér dine kontaktoplysninger | Forlad KD's mailingliste

Email Marketing Powered by Mailchimp