Copy
Nyt fra KD

Den svære og meget vigtige udligningsreform

Måske du nu sidder og håber på noget mere “spændende” og kulørt. Beklager. Dog vil jeg sige, at udligningsreformen måske er lidt tør og teknisk, men ikke desto mindre har den afgørende betydning for vores kommuners frihed og for borgernes muligheder i fremtiden.

EN SVÆR DEBAT

Regeringen er kommet under stærk kritik for ikke at lægge alle tallene bag deres foreslåede udligningsreform frem. Reformen har til hensigt at flytte nogle penge fra rige til fattige kommuner, sådan at det samlede offentlige budget ser mere rimeligt ud. Formålet er godt. Der er spekuleret i, om regeringen favoriserer sine egne kommuner. Før vi har alle tallene på bordet, synes jeg ikke, man skal komme med den slags beskyldninger – endnu. Regeringen argumenter for, at så længe der flyttes 1,4 mia. kr fra rige til fattige kommuner, så er det ikke så vigtigt, hvad beregningsgrundlaget er. Vi skal åbenbart bare glæde os over, at der endelig sker noget. Jeg vil gerne rose regeringen for at træde ind i denne meget svære debat – noget, som den tidligere regering ikke turde.

URETFÆRDIG HERREMAND ELLER ROBIN HOOD?
Tallene bag udligningen er dog NETOP hele pointen med reformen. Hvad belønnes og hvad straffes? Hvorfor får nogle kommuner flere penge, og hvorfor skal andre betale mere? Vi skylder borgerne i de betalende kommuner at kunne forklare dem, hvorfor de skal spare på budgetterne og på velfærden de næste år. Hvis ikke regeringen kan komme med et godt svar på det, kan de skabe endnu mere politikerlede og fremstår som den uretfærdige herremand frem for den gode Robin Hood.

GRUNDPRINCIPPER FOR FORDELINGEN
KD vil blande sig i debatten om udligningen. Det er vigtigt for os, at pengene fordeles retfærdigt mellem kommunerne. Derfor har vi nogle grundprincipper for fordelingen, som vi vil kæmpe for:

  • Kommuner med mange borgere på offentlige forsørgelser skal hjælpes økonomisk. Der er forskel på befolkningen i kommunerne, og det skal staten tage højde for og afhjælpe. Dog skal det ikke gøres på en måde, hvor kommunerne holder op med at få folk i job, fordi der er gode penge at hente i arbejdsløse borgere. Det skal heller ikke være sådan, at kommunerne belønnes, når dyre borgere flytter ud af kommunen. Det er ikke meningen, at svage borgere skal være kastebolde mellem kommunerne, som ikke vil have dem.
  • Kommunerne må ikke blive belønnet for dårlig ledelse og styring af økonomien. At styre en kommune kræver god ledelse og gode visioner. De dygtige politikere skal belønnes. Det skal derfor ikke være sådan, at en kommune, der endelig får vendt økonomien – som den venstreledede Dragør kommune eller den socialdemokratiske Holbæk – pludselig står med en ekstra regning, fordi det endelig går godt. Når kommunerne klarer sig godt, skal det komme borgerne i kommunen til gode og ikke bare blive til overskud, der flyttes ud af kommunen.
  • Kommunerne skal have lov til at være forskellige. Vi er i KD bygget på subsidaritetsprincippet. Det betyder, at vi vil kæmpe for decentralisering og kommunalt selvstyre. Derfor skal kommunerne ikke udlignes så meget, at de alle bliver ens. De økonomiske incitamenter bag udligningen skal give plads til forskellighed. Nogle kommuner prioriterer ældre, nogle flygtninge og nogle skolerne. Der skal være plads til den forskel. Det er netop det, som er kommunernes frihed. Hvis udligningen betyder ensretning, så er KD ikke længere enig.

EN KAMP FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED
Det er en teknisk og svær debat at tage. Men det er en vigtig debat med konsekvenser for, hvordan kommunernes økonomi er. Det er også en ideologisk debat om, hvor meget frihed kommunerne har. Den frihed og retfærdighed vil vi kæmpe for.

Del på facebook
Del på twitter
Del pr. email
Isabella Arendt
Landsformand for KD
KristenDemokraternes Landskontor
Vermlandsgade 51, 2. | 2300 København S
Tlf. 33 27 78 10 (kl. 10-15) | Email: kd@kd.dk
Bankkonto: 5470-2037886

Opdatér dine kontaktoplysninger | Forlad KD's mailingliste

Email Marketing Powered by Mailchimp