Copy
Nyt fra KD

En uge i konflikternes tegn

I dag blev det meldt ud, at fire af Alternativets fem medlemmer af Folketinget forlader gruppen. Tilsynelandende fordi, der er for meget konflikt og for lidt af den nye politiske kultur, som partiet ellers var stiftet for at indføre. Det viser måske, at rigtigt samarbejde og reel respekt for mennesker med andre holdninger er sværere, end man lige tror.

Det er ikke pænt at glæde sig over andres ulykke, og det gør jeg sådan set heller ikke. Men jeg glæder mig over, at KD er et parti, der kan samarbejde. At der er plads til mange forskellige holdninger i partiet, og at der er plads til, at vi kan udlægge vores holdninger på forskellige måder. Det bliver særlig vigtigt for mig på en dag som i dag.

Dagens anden store nyhed – og man kan da studse over timingen – var Klimarådets fremlæggelse af anbefalinger til den mest grønne klimapolitik i nyere tid. Det er godt at se, at anbefalingerne er klar. KD bakker op om målene og er enig i flere af rådets anbefalinger om, at der fx skal indføres en afgiftsreform, sådan at bæredygtighed betaler sig for virksomhederne.

Der, hvor vi stiller os kritiske, er rådets tendens til at være ensporet. Jeg ser det særligt to steder:

  • Rådet fokuserer alene på drivhusgasser og ikke på de mange andre faktorer, der skal sikre en bæredygtig fremtid. Fx er vand, biodiversitet eller genbrug og cirkulær økonomi slet ikke regnet med i deres modeller. Det har den effekt, at CO2-tunge sektorer som fx landbruget rammes urimeligt hårdt af afgifterne, mens virksomheder, der har lav udledning af CO2, men som fx skader biodiversiteten, ikke rammes. Det er skævt og skaber ulige konkurrencevilkår.
  • Der er for meget fokus på el som det grønne svar på alting. Både når det kommer til energi og transport har rådet stirret sig blind på el som den store løsning. KD vil gerne sætte forskningen og erhvervslivet langt mere frit og sige til dem: så længe det er bæredygtigt, så er det ligemeget, om det er el, brint, biogas, electrofuels eller fx kernekraft (i udlandet). Det vigtige er, at naturen og mennesker lever i balance. At sætte forskningen fri vil skabe plads til innovation og give virksomhederne mere end én vej til målet. Den frihed må vi stå fast på.


KD arbejder fortsat videre med et ambitiøst program for bæredygtighed, hvor flere faktorer end drivhusgasser tælles med, og hvor relevante foreninger og virksomheder er med i processen. Det er planen, at programmet skal fremlægges til august.

Del på facebook
Del på twitter
Del pr. email
Isabella Arendt
Landsformand for KD
KristenDemokraternes Landskontor
Vermlandsgade 51, 2. | 2300 København S
Tlf. 33 27 78 10 (kl. 10-15) | Email: kd@kd.dk
Bankkonto: 5470-2037886

Opdatér dine kontaktoplysninger | Forlad KD's mailingliste

Email Marketing Powered by Mailchimp