Copy
Nyt fra KD
KristenDemokraterne

KristenDemokraterne lykønsker staten Israel med 70-årsjubilæet


KristenDemokraterne lykønsker Israel med de 70 år med håbet om fortsat fred, demokrati og velstand for staten.

ET SANDT MIRAKEL
På 70 år er det lykkedes at skabe et stabilt, demokratisk samfund med fulde borgerrettigheder for mindretal, et velfungerende socialvæsen, god infrastruktur og et uddannelses- og forskningsmiljø i verdensklasse. Israel modtager hvert år flygtninge fra utallige lande og viser sig dermed også sit internationale ansvar bevidst.

JERUSALEM SOM HOVEDSTAD
KD arbejder for et styrket venskab mellem Danmark og Israel. Det er enhver suveræn stats ret selv at vælge sig sin hovedstad. Efter 70 års selvstændighed er det derfor på tide, at Danmark anerkender Jerusalem som Israels hovedstad. Det er et mummespil ikke at anerkende Jerusalem som hovedstad, når Knesset, højesteret og alle regeringsfunktioner de facto er beliggende der.

RELIGION, BLOD, MURSTEN – OG FRED
KD er bevidst om de mange religiøse følelser, der er til byen, og vi bytter ikke blod for mursten. Danmarks ambassade bør derfor kun flyttes, hvis Israel kan anvise en grund i den vestlige, overvejende jødisk befolkede del.

For KD er det væsentligt, at der ikke lægges hindringer i vejen for den fremtidige fredsproces mellem Israel og palæstinenserne. Splid mellem de mange forskellige etniske og religiøse grupper skal søges erstattet af dialog. Jerusalem skal efter gensidig aftale mellem Israel og palæstinenserne stadig kunne blive hovedstad i begge lande.

Del på facebook
Del på twitter
Del pr. email
Stig Grenov | Landsformand
KristenDemokraternes Landskontor
Vermlandsgade 51, 2. | 2300 København S
Tlf. 33 27 78 10 (kl. 10-15) | Email: kd@kd.dk
Bankkonto: 5470-2037886

Opdatér dine kontaktoplysninger | Forlad KD's mailingliste

Email Marketing Powered by Mailchimp