Copy
SOLVA Dienst Archeologie juli 2020
View this email in your browser

In deze nieuwsbrief:

-Bezoek de tentoonstelling 'Landschap door.grond'

-Middeleeuwse sporen te Ouwegem Pastorietuin

Bezoek de tentoonstelling 'Landschap door.grond'

Sinds enkele weken is de tentoonstelling ‘Landschap Door.grond’ in het Archeocentrum Velzeke terug geopend. De expo laat zien wat het archeologisch onderzoek van het laatste decennium ondertussen heeft opgeleverd, en wil daarmee de intrigerende relatie tussen landschap en mens doorheen de lokale en regionale geschiedenis centraal stellen. De bezoeker wandelt door het verleden en ontdekt hoe onze voorouders, van de prehistorische jager-verzamelaars langs de Schelde in Ruien tot de middeleeuwse boeren op de koutergronden in de Dendervallei, de regio bevolkten. Recente opgravingen, levendige reconstructies van archeologische sites en opmerkelijke objecten uit de regio vertellen het verhaal van de eigen streek.

De toegang tot het museum is momenteel gratis. Wat het meteen ook een uitgelezen uitstapje maakt. Vooraf aanmelden is verplicht alsook het dragen van een mondmasker en het navolgen van de vigerende maatregelen.

Via deze link kan u meer informatie terugvinden en tickets reserveren.

Verlatingsoffer uit de late bronstijd uit Siesegemkouter.

Middeleeuwse sporen te Ouwegem Pastorietuin

In het kader van de heraanleg van het recreatiedomein langs de Ouwegemstraat in Kruisem, is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Het gebied ligt vlakbij het dorpscentrum en de Sint-Jan-Baptistkerk van Ouwegem (deelgemeente Kruisem). De oudste vermelding van het dorp gaat terug tot 830 n.Chr., als villa Aldingaheim. Gezien de interessante locatie van het projectgebied waren de verwachtingen hooggespannen.
 
De voorlopige resultaten zijn alvast veelbelovend. Het onderzochte gebied bevat middeleeuwse sporen die teruggaan tot de 8ste en 9de eeuw. Ze maken waarschijnlijk deel uit van een nederzetting.
Tussen de middeleeuwse sporen troffen de archeologen ook nog andere sporen aan die duidelijk ouder zijn. Aan de hand van het aangetroffen aardewerk gaat het mogelijk om sporen uit de Romeinse periode en/of de prehistorie.
 
Vooral de middeleeuwse vondsten springen in het oog. Ze dateren uit dezelfde periode als de eerste vermeldingen van Ouwegem en kunnen dus inzichten verschaffen over de ontstaansgeschiedenis van het dorp.

De donkere verkleuringen zijn de middeleeuwse sporen. De lichtgrijze verkleuringen zijn de Romeinse en/of prehistorische sporen.
Email
Facebook
Website
SOLVA
Gentsesteenweg 1 B - Sint-Lievens-Houtem
archeologie@so-lva.be
053 64 65 36

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list