Copy
Enerģijas taupīšanas sacensību jaunumi - Septembris 2019

Sveiki!
Koku lapotnēs jau ir manāmas rudens nokrāsas, un arī septembra beigās gaisa temperatūras ir bijušas ļoti rudenīgi vēsas, kas nozīmē, ka apkures sezona pakāpeniski jau uzsākta un līdz ar to arī enerģijas taupīšanai varam pievērst īpašu uzmanību! Arī šoreiz esam sagatavojuši Jums dažādus padomus par enerģijas taupīšanu, ko kopā ar pārējiem energokomandas dalībniekiem varat ieviest savā ēkā un informēt arī pārējos kolēģus un ēkas lietotājus.Klāt ir arī laiks otrajam izaicinājumam, kas ilgs līdz 15. novembrim. Piedalieties! 

Otrais izaicinājums energokomandām

15 energokomandas no četrām pašvaldībām jau deviņus mēnešus kopīgi darbojas ar vienotu mērķi: ar visu lietotāju palīdzību un uzvedības maiņas pasākumiem samazināt savā pašvaldības ēkā siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu.

Šī otrā izaicinājuma mērķis ir izaicināt visas 15 energokomandas rīkoties vēl aktīvāk nekā 1.izaicinājuma laikā un iedvesmot arī kolēģus citās pašvaldības ēkās savā novadā (kas nepiedalās sacensībās), kā arī savas apdzīvotās vietas un/vai novada iedzīvotājus.
 

Kādi ir izaicinājuma nosacījumi?

Izaicinājuma nosacījumi ir pavisam vienkārši:
  1. Energokomanda publicē vismaz četras pašu gatavotas īsas orģinālpublikācijas (atspoguļojumus, bildes, tvītus, ierakstus, video u.c.) no Jūsu energokomandas pieredzes par tēmu „Kā mēs samazinām enerģijas patēriņu savā novadā“.
  2. Publikācijas publicē jebkuros sociālos kanālos (piemēram, Facebook, Twitter, pašvaldības mājas lapā, Delfi vai jebkur citur).
  3. Publikācijā ir jāparādās atsaucei #C4SProject un #C4SLatvia vai #Compete4SECAP.
Apkopojums par Jūsu veiktajām aktivitātēm Jūsu energokomandai jānosūta Jūsu pašvaldības energopārvaldniekam uz e-pastu līdz 27.novembrim.
 

Cik ilgi tas notiks?

Izaicinājums notiks no 1.oktobra līdz 15.novembrim un publikācijām ir jābūt publicētām šajā laika periodā.
 

Kas piedalās šajā izaicinājumā?

Izaicinājumā piedalās visas 15 energokomandas no Bauskas, Ķeguma, Saldus un Tukuma novada pašvaldībām.
 

Kā tiks izvēlēts uzvarētājs?

Izaicinājumā uzvarēs tā energokomanda, kas būs savākusi savām publikācijām visvairāk „patīk“ (like – 1 punkts) un „dalīties“ (share – 2 punkti). Papildus par vienu ierakstu dažādos sociālajos tīklos Jūsu komanda saņems 1 punktu un par energokomandas paštaisīto video – 10 punktus.
Gala rezultāti tiks apkopoti 6.decembrī, saskaitot kopā katras energokomandas veikto publikāciju „patīk“ un „dalīties“, kā arī punktus par ierakstu un/vai video.
 

Kāda būs balva?

1.vieta saņems balvu – dāvanu karte saimniecibas preču iegādei 150 EUR vērtībā
2.vieta saņems balvu – dāvanu karte saimniecibas preču iegādei 100 EUR vērtībā
3.vieta saņems balvu – dāvanu karte saimniecibas preču iegādei 50 EUR vērtībā
 

SACENSĪBU REZULTĀTI

PAR PERIODU NO JANVĀRA LĪDZ AUGUSTAM

Motivācijas pasākums energokomandām 

10. septembrī notika energokomandu motivācijas seminārs, kura ietvaros komandām bija iespēja dalīties savā pieredzē un uzklausīt citu komandu pieredzi un padomus. Komandu dalībnieki mācījās izprast gan savu lomu komandas darbā, gan veidus kā motivēt un iesaistīt citus. Paldies visiem, kas piedalījās!
MĒNEŠA PADOMS
Lai termoregulators pareizi darbotos, tam blakus ir jāatstāj brīva telpa. Kā arī uzmanieties ar logu vēdināšanu! Vēdinot telpu, pagrieziet termoregulatoru uz zemāku temperatūru, lai tas nesāktu sildīt tikai tāpēc, ka esat atvēruši vaļā logu.
 
Janvārī tika nosūtīti enerģijas padomi, kur jau tika sniegti dažādi ieteikumi siltumenerģijas samazināšanai apkures vajadzībām. Šeit ir apkopoti papildu padomi, kurus varat izmantot:

Ko vēl JŪS varētu darīt?
  1. Nenovietojiet mēbeles tuvu radiatoriem un neiesedziet tos ar biroja lietām vai žalūzijām, jo tādā veidā Jūs neļaujat siltumam no radiatoriem nonākt pārējā telpā. Ja Jums ir uzstādīti gaisa siltumsūkņi telpu apkurei, tad neaizsedziet tos un ļaujiet, lai gaiss vienmērīgi sadalās telpā.
  2. Samaziniet apkures temperatūru darba dienu vakaros, nedēļas nogalēs un brīvdienās. Samazinot temperatūru par 1oC, apkures sezonas laikā siltumenerģijas patēriņu varat samazināt par vidēji 7%.
  3. Ja Jums ir uzstādīti uz radiatoriem termoregulatori, tad pārliecinieties, ka mākat tos pareizi lietot. Tie uztvert telpas temperatūru ap termostatu un samazina vai palielina siltumenerģijas daudzumu radiatorā atbilstoši no uzstādītās pozīcijas (1-5). Tie nestrādā kā ūdens krāns – grozot Jūs nesamaziniet vai nepalieliniet siltuma plūsmu radiatorā. Tātad apzīmējumi no 1 līdz 5 vai 6 (atkarībā no tipa) atbilst temperatūrai, pie kādas Jūs vēlaties, lai radiators atslēdzas vai ieslēdzas. Piemēram, atzīme 5, nozīmē, ka Jūs vēlaties, lai telpā ir visu laiku 25oC. Tikko šāda temperatūra telpā tiks sasniegta, radiators atslēgsies, bet ja tā samazināsies, tad radiators atkal sāks sildīt.
  4. Telpās kā piemēram, gaiteņos, mantu uzglabāšanas vietās u.c., kurās Jūs vai Jūsu kolēģi bieži neuzturaties varat uzturēt zemāku iekštelpu temperatūru (ja tas iespējams) nekā telpās, kur atrodas Jūsu darba vieta. Telpās, kurās Jūs vispār neuzturaties, apkuri ir ieteicams atslēgt pavisam (ja iespējams).
  5. Ja Jums ir vajadzīgāka siltāka telpu temperatūra nekā Jūsu kolēģiem, tad 1) sēdiet tuvāk siltuma avotam (radiatoram), 2) zem kājām novietojiet nelielu paklāju 3) vai papildus turiet pledu vai siltāku vilnas jaku. Iespēju ir daudz. Ir nepieciešama tikai griba.
Ja kādā no telpām esat pamanījuši, ka ir kārsts vai auksts (temperatūras noteikšanai vēlams ir izmantot termometru, nevis paļauties tiksi uz sajūtām), tad par to ziņojiet savam ēkas apsaimniekotajam vai energokomandas dalībniekiem!

Itālija 

Rubano pašvaldība ir pirmā itāļu pašvaldība, kas ir ieguvusi jauno ISO 50001:2018 sertifikātu. 

Standarta ISO 50001:2018 sertifikācijas process Rubano pašvaldībā noslēdzās 3. septembrī. Pašvaldībai jau bija ieviest ISO 9001 (kvalitātes vadības sistēma) standarts, kura ieviešanas procesā gūtā pieredze ļāva veiksmīgāk un ātrāk ieviest arī energopārvaldības sistēmu un to sertificēt. Pašvaldības energopārvaldības sistēmā ir iekļautas 10 skolas un bērnudārzi, 12 sociālie, kultūras un sporta centri, 4 administrācijas ēkas, 3900 publiskā apgaismojuma gaismekļi un 11 atjaunojamās enerģijas ražošanas sistēmas. Rubano jau vēsturiski ir bijusi ļoti aktīva pašvaldība ilgtspējas jautājumos, piedaloties dažādos ES projektos. Pašvaldība ir izstrādājusi vidēja termiņa un ilgtermiņa ilgtspējīgas attīstības politiku, kā arī ir viena no pirmajās pašvaldībām Itālijā, kas ir parakstījusi Pilsētu mēru paktu, un nepārtraukti meklē jaunus risinājumus, kā uzlabot savu energo sniegumu.

Lai sasniegtu izvirzītos enerģijas ietaupījuma mērķus, pašvaldībā ir izveidota EPS darba grupa. Enerģijas patēriņa rādītājus pašvaldības ēkās ir izdevies uzlabot gan veicot uzlabojumus enerģijas ražošanas jomā, gan ieviešot Compete4SECAP projekta aktivitātes. Compete4SECAP energosacensībās piedalās 2 skolas ēkas un pašvaldības bibliotēkas ēka. Katrā ēkā ir izveidota energokomanda, kas sastāv no ēkas darbiniekiem. Īstenojot projekta aktivitātes pašvaldība cer iedvesmot arī citu pašvaldības ēku darbiniekus samazināt enerģijas patēriņu ēkās. Pašvaldība ir izveidojusi pieredzes apmaiņas un apmācību kursus pašvaldības ietvaros, dažādu ēku darbiniekiem, ar mērķi apmācīt arī citu ēku lietotājus par iespējamiem uzvedības maiņas pasākumiem, lai uzlabotu ēku energosniegumu.
Attēls: Īpatnējais enerģijas patēriņš dažādās ēkās Rubano pašvaldībā (kWh/m2 gadā)

1. attēlā redzams dažu Rubano pašvaldības ēku sniegums pēdējos trīs gados. Rādītāji liecina, ka energopārvaldības sistēmas ieviešana ir devusi labus rezultātus.
Arī kopējais pašvaldības enerģijas patēriņš pēdējos 3 gados ir būtiski samazinājies.
Pašvaldība cer, ka turpinot dalību projektā Compete4SECAP projektā un Pilsētu Mēru paktā, tai izdosies turpināt samazināt enerģijas patēriņu arī nākotnē.
 
Apmeklēt COMPETE4SECAP mājas lapu
Copyright © 2019 Ekodoma, All rights reserved.


Vēlies mainīt kā saņemt šīs ziņas?
Tu vari atjaunināt savus iestatījumus vai atteikties saņemt šos ziņojumus.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Forward to Friend
Share
Tweet
Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020, līguma Nr. 754162.