Copy
Enerģijas taupīšanas sacensību jaunumi - Augusts 2019

Sveiki!
Vasara jau tuvojas izskaņai, tāpēc plānojot rudens darbu cēlienu, aicinām atcerēties par enerģijas taupīšanu! Arī šoreiz esam sagatavojuši Jums dažādus padomus par enerģijas taupīšanu, ko kopā ar pārējiem energokomandas dalībniekiem varat ieviest savā ēkā un informēt arī pārējos kolēģus un ēkas lietotājus.

Motivācijas seminārs energokomandām 

10. septembrī notiks energokomandu motivācijas seminārs, kurš norisināsies Mārupes novada "Zirgzandalēs". Sīkāka informācija par pasākumu tiks nosūtīta energopārvaldniekiem. 

Pasākumā programmā paredzēts:

09:30 – 10:00

Dalībnieku ierašanās un reģistrēšanās

10:00 – 10:20

Ievads, iepazīšanās un rīta rosme

10:20 – 10:30

Īss ieskats līdzšinējos sacensību rezultātos un sasniegumos

10:30 – 12:30

Kā iedvesmot un motivēt sevi un citus piedalīties un rīkoties? Meistarklase

12:30 – 14:00

Pusdienu gatavošana un ēšana

14:00 – 15:00

Kādi ir energokomandu dalībnieku izaicinājumi sacensību laikā? Diskusijas grupās

15:00 – 16:00

Katram sava loma kopējā mērķa sasniegšanā. Spēle

16:00 – 16:30

Balvu pasniegšana pirmā izaicinājuma uzvarētājiem. Otrais izaicinājums. Noglēgums

 

Papildus informācija:

Pasākums notiks gan iekštelpās, gan ārā. Lūgums ģērbties atbilstoši laika apstākļiem
 

SACENSĪBU REZULTĀTI

PAR PERIODU NO JANVĀRA LĪDZ JŪLIJAM
Lielāko daļu no sava darba laika, mēs pavadām ēkā dienas laikā un tīri labi zinām, kā kas darbojas. Bet, kas ēkā notiek tad, kad visi ir devušies mājās un iestājas tumsa? Šī mēneša padomi palīdzēs atklāt slepenos enerģijas patērētājus!
MĒNEŠA PADOMS
Veicot ēkas nakts vizītes, jums ir iespēja noteikt vietas, kur vēl var panākt enerģijas samazinājumu, atrodot "slepenos" enerģijas patērētājus. 
Veicot ēkas nakts vizītes, jums būs iespēja noteikt vietas, kur vēl var panākt enerģijas samazinājumu. Parasti nakts laikā ventilācijas, dzesēšanas un apkures sistēmas ir vai nu atslēgtas, vai samazināta to darbības intensitāte. Tāpat nakts laikā vajadzētu strādāt tikai dežūras apgaismojumam un iekārtām jābūt pilnībā izslēgtām. Tomēr, kā pieredze rāda, tad tas notiek ļoti retos gadījumos. Parasti ēkā var atrast kādu “slepeno” patērētāju, kas ietekmē enerģijas patēriņu. Lai Jūsu ēka kļūtu par paraugu, iesakām veikt nakts vizītes, kuru laikā pievērsiet uzmanību šādām lietām:
 1. Izvēlieties atbilstošu laiku. Iepriekš ne vienu par to neinformējiet, lai jūs redzētu pēc iespējas reālāku situāciju. Labs laiks šādai vizītei varētu būt vakars, pirms visi dodas garākās svētku brīvdienās.
 2. Iesaistiet pareizos cilvēkus. Vislabāk, ja kopā ar energokomandu ēku apseko gan ēkas apsaimniekotājs, gan kāds no vadības. Gadījumā, ja tiks atklāts “slepenais” patērētājs – varēsiet rīkoties nekavējoties.
 3. Izvēlieties atbaltošu ilgumu. Uz vidēja izmēra ēku vizītes ilgums varētu būt viena stunda. Aptuveni 15 minūtes uz katru stāvu.
 4. Pievērsiet uzmanību šādām lietām:
  1. gaisa kustībai, būtiskām temperatūras starpībām, telpas relatīvajam mitrumam;
  2. vibrācijām un dažādiem trokšņiem, kas nāk no ventilācijas/dzesēšanas sistēmām vai apgaismojuma risinājumiem;
  3. biroja un virtuves iekārtām, kas palikušas ieslēgtas vai gaidīšanas režīmā;
  4. elektrisko un mehānisko sistēmu temperatūrām (piem., servera, ventilācijas sistēmas telpu temperatūra, gaismekļu temperatūra u.tml.)
  5. apgaismojumam gan āra, gan iekštelpu, kas palicis ieslēgts un nav nepieciešams;
  6. laukumiem, kas nav pietiekoši apgaismoti;
  7. vai pie dzesēšanas iekārtām neuzkrājas kondensāts;
  8. nosegti difuzori, kas neļauj telpā vienmērīgi izkliedēt gaisu;
  9. pilošs krāns, klozetpods vai dušas galva;
  10. smakām telpās (pelējuma, degušu vadu smaka, ķīmisko vielu smakas u.c.)
 5. Sāciet ar tehniskajām telpām, jo tur tiek iestatīti darbības režīmi ventilācijas, dzesēšanas un apkures sistēmām, kur uzreiz būs iespējams veikt nepieciešamās izmaiņas.

Vācija

Hohen Neuendorf
Hoen Neirendorf (26 000 iedzīvotāji) atrodas Berlīnes ziemeļos.
Pilsētas mērķis ir līdz 2030. gadam samazināt savas CO2 emisijas par 50% salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Pilsētas klimata aizsardzības plāns, kas tika izveidots 2013. gadā, virza pilsētu uz šī mērķa sasniegšanu. Pilsēta ir guvusi plašu atpazīstamību, ieviešot progresīvu enerģētikas politiku skolu būvniecībā. Projekti ir sertificēti ar zelta zīmogu ilgtspējīgā celtniecībā. Viens no klimata aizsardzības fokusiem ir privātās mājsaimniecībās, kas veido lielāko daļu no siltumnīcefekta gāzu emisijām pilsētā. Dalība C4S enerģijas taupīšanas konkursā ir iespēja Hohen Neuendorf pilsētai veicināt pašvaldības darbinieku informētību par enerģijas taupīšanu un energoefektivitāti.

Amt Hohe Elbgeest

Amt Hohe Elbgeest pārstāv desmit pašvaldības ar kopā aptuveni 20 200 iedzīvotājiem. Tās atrodas Vācijas ziemeļos netālu no Hamburgas. Kopš 2016. gada desmit pašvaldību darbu koordinē klimata aizsardzības vadītājs. Kopš tā laika ir īstenoti dažādi pasākumi, piemēram, energoefektivitātes uzlabošana sabiedriskajās ēkās, ilgtspējīgas mobilitātes veicināšana un iedzīvotāju informētības palielināšanas pasākumi.
2018. gadā Vācijas Enerģētikas aģentūra piešķīra reģionam sertifikātu par “Energoefektivitātu kopienu”. Sertifikāts tiek piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu klimata aizsardzībā. Piedaloties enerģijas taupīšanas sacensībās, administrācija vēlas kļūt par paraugu un veicinot izpratni par energoefektīvu rīcību viņu pašu ēkās.

Greifsvalde

Greifsvalde (60 000 iedzīvotāju) atrodas Baltijas jūras krastā, Vācijas ziemeļos. Klimata aizsardzība vietējā apmērā aizsākās 2007. gadā, kad, tika ieviests 10 punktu rīcības plāns. 2008. gadā tika izveidota vietējā klimata alianse, kas apvienoja vietējos dalībniekus (pilsētas administrāciju, komunālo pakalpojumu uzņēmumus, universitātes u.c.), lai strādātu pie klimata aizsardzības pasākumiem pilsētā. Greifsvalde piedalās “Master Plan 100% Climate Protection” iniciatīvā. Kā iniciatīvas dalībnieki, Greifsvelde ir nospraudusi sev ambiciozus klimata aizsardzības mērķus. Ilgtermiņa mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 95%, bet līdz 2050. gadam samazināt enerģijas patēriņu par 50% atšķirībā no 1990. gada līmeņa. Piedaloties konkursā Greifsvaldē ir likusi uzsvaru uz izpratnes veicināšanu par energoefektīvu uzvedību darbavietā.
 
Administrācijas komandas no Amt Hohe Elbgeest un Hohen Neuendorf piedalās “City Cycling Challenge”, Izaicinājums popularizē velosipēdu izmantošanu - arī ar darbu saistītiem braucieniem pilsētā.
Vietējo pārvaldes iestāžu aktivitātes
Enerģijas taupīšanas konkursā piedalās deviņas ēkas, sacensības norisinās vienu gadu un mērķis ir iegūt vislielāko enerģijas ietaupījumu ēkā. Pilsētu darbinieki līdz šim jau ir īstenojuši vairākus pasākumus, lai samazinātu enerģijas patēriņu un vairotu izpratni par klimata aizsardzību.
Enerģijas taupīšana IT jomā: C4S sacensību ietvaros Hohen Neuendorf turpina aktivitātes, kas tika iesāktas, kā daļa no GreenTown iniciatīvas. 10 % no vietējo pārvalžu enerģijas patēriņā rodas no IT sistēmas. Lai panāktu būtisku CO2 samazinājumu šajā jomā, ir svarīga efektīva lietotāju darbība. Turklāt, pilsēta samazina printeru skaitus, veic ekrānu nomaiņu uz efektīvākiem, kā arī veic enerģijas patēriņu monitoringu IT sistēmām. IT sistēmas datu apstrādes centra atdzesēšanai, tiek patērēta ģeotermālā enerģija.
Karstā ūdens padeves regulēšana: Karstā ūdens padeve īpašumiem nāk no caurplūdes sildītājiem. Viens no enerģijas taupīšanas pasākumiem ir ziemas mēnešos samazināt apkures līmeni no III līdz I un pilnībā izslēgt ierīces vasaras laikā.
Riteņbraukšana klimata aizsardzībai: Amt Hohe Elbgeest reģionā notiek ne tikai enerģijas taupīšana darba vietās, bet arī klimatam draudzīgas pārvietošanās popularizēšana. Šogad viena administrācijas komanda piedalījās “City Cycling Challenge” pirmo reizi. Izaicinājuma laikā, trīs nedēļas ietvaros administrācijas komanda veica 1 456,7 km, izvairoties no 206,9kg CO2 emisijām, un turpina pārvietoties ar riteni uz darbu un veikaliem, kad vien rodas iespēja. Kopumā visi kampaņas dalībnieki Amt Hohe Elbgeest veica 14 147 km.
Ieteikumi, kas saistīti ar enerģijas taupīšanu: Greifsvalde koncentrējās uz darbinieku piesaistīšanu enerģijas taupīšanas aktivitātēm, piedāvājot īpaši izstrādātus enerģijas taupīšanas padomus. Darba grupa ir izanalizējusi savas ēkas enerģijas patēriņa taupīšanas iespējas, un, balstoties uz tām, piedāvā viegli adaptējamas enerģijas taupīšanas aktivitātes saviem darbiniekiem – regulāra konsultācija par enerģijas taupīšanu!
Komandu tikšanās laikos dalībniekiem tiek atgādināts par enerģijas taupīšanas sacensībām, dalībnieki tiek informēti par līdz šim ietaupītās enerģijas daudzumu un tiek veicinātas diskusijas par enerģijas taupīšanas padomiem, tādā veidā atgādinot, ka darba vieta ir jāsaglabā energoefektīva.
Visas darbības ir nozīmīgas!
Nākamā aktivitāte būs seminārs, kas pulcēs grupas no visām pilsētām, lai mācītos viena no otras un veicinātu pieredzes apmaiņu.
 
Apmeklēt COMPETE4SECAP mājas lapu
Copyright © 2019 Ekodoma, All rights reserved.


Vēlies mainīt kā saņemt šīs ziņas?
Tu vari atjaunināt savus iestatījumus vai atteikties saņemt šos ziņojumus.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Forward to Friend
Share
Tweet
Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020, līguma Nr. 754162.