Copy
Klik hier voor de webversie


Woord vooraf

Dit is de tweede nieuwsbrief waarmee we u willen informeren over de ontwikkelingen in het Lauwersmeergebied. We zijn blij met de positieve reacties op de eerste nieuwsbrief en met alle nieuwe aanmeldingen, dank daarvoor!

Namens de Stuurgroep Lauwersmeer, Henk Staghouwer (gedeputeerde provincie Groningen), Johannes Kramer (gedeputeerde provincie Fryslân), Bearn Bilker (gemeente Kollumerland), Pieter Braaksma (gemeente Dongeradeel), Anne Marie Smits (gemeente de Marne) en Rieks van der Wal (Staatsbosbeheer Groningen).
 

Onderwerpen


Vogel van de maand: de Grutto!

De grutto is een grote steltloper met een lange, rechte snavel en lange donkere poten. In het voorjaar zijn kop en borst bruinrood, de buik wit met grijze banden en de rug grijsbruin gevlekt. Behalve dat het een prachtige, sierlijke vogel is, heeft de grutto ook een markant geluid: hij roept de hele tijd zijn eigen naam!

Lees verder


Provincies besluiten rietproef volgend jaar uit te voeren  

Op 22 februari heeft een overleg plaatsgevonden met alle betrokken bestuurders om te praten over de huidige stand van zaken rondom de rietproef in het Lauwersmeer. De provincies Groningen en Fryslân, opdrachtgevers van de proef, hebben naar aanleiding van dit bestuurlijk overleg besloten om de proef dit jaar niet uit te voeren.

Lees verder


Nieuwe verlichting terrein Defensie 'dark sky proof'  

De nieuwe terreinverlichting die het ministerie van Defensie in februari officieel in gebruik nam op de Willem Lodewijk van Nassau Kazerne in het Lauwersmeergebied is 'dark sky proof'. De nieuwe verlichting geeft zo weinig lichtvervuiling, dat Defensie enkele malen de vraag kreeg of er problemen waren met de verlichting. De kazerne is overgestapt op gedeeltelijke ledverlichting. Dit heeft belangrijke voordelen: de verlichting op het terrein is verbeterd, zorgt voor minder energieverbruik én geeft minder lichtuitstoot. Hiermee levert Defensie een belangrijke bijdrage aan het behoud van een heldere sterrenhemel, een van de doelstellingen van Dark Sky Park Lauwersmeer en van Dark Sky Wereld Erfgoed Waddengebied.

Lees verder


Werelderfgoedcentrum Lauwersoog stap dichterbij

Het Algemeen Bestuur van het Waddenfonds ging op 16 maart akkoord met een bijdrage van ruim 9,6 miljoen voor het Werelderfgoedcentrum (WEC). Daarmee is de financiering voor het centrum in Lauwersoog rond. Het WEC, dat in juni 2020 open gaat, moet toeristen uit binnen- en buitenland informeren en inspireren over Werelderfgoed Waddenzee.

Lees verder


Van activiteitencentrum naar vogelacademie

In september start Staatsbosbeheer met de verbouwing van het activiteitencentrum in Nationaal Park Lauwersmeer. Het huidige activiteitencentrum wordt aangepast: de inrichting en informatie richt zich straks nog meer op de vogelrijkdom in het Lauwersmeergebied. En er wordt een extra ruimte bijgebouwd voor lezingen, presentaties en kinderactiviteiten. Ook kunnen studenten hier straks onderzoek doen. Zo ontwikkelt het centrum zich tot een vogelacademie.

Meer lezen


"Het is mooi dit prachtige gebied met anderen te kunnen delen"

Alli, Betto en dochter Karla Bolt van LauwersmeerPlezier! Lauwersoog startten hun bedrijf 'op' Lauwersoog in 2010. Betto deed zijn vissersbedrijf over aan zoon Tamme in Denemarken en stopte ook met zijn bedrijf in boomkorven en visnetten. De vrijgekomen 'nettenboetloods' en het bijbehorende terrein leek de familie geschikt om een onderneming te beginnen. Ze gingen in gesprek met de toenmalige burgemeester Joan Stam. Vanwege het bestemmingsplan was haar boodschap: "Alles kan, als het maar mobiel is." Ze begonnen met de verhuur van camperplaatsen en dat werd een enorm succes.

Meer lezen


Het Klokhuis filmde in het Lauwersmeergebied"

Kinderprogramma het Klokhuis en de waterschappen hebben samengewerkt aan een reeks afleveringen over 'werken aan water'. In de aflevering over de trektocht van vissen, oftewel de vismigratie, volgt presentator Pascal de vissen van het Lauwersmeer naar Drenthe. Ook spreekt hij  met de spuimeester van de Cleveringsluizen en de ecologen van waterschap Noorderzijlvest. De aflevering, met mooie beelden van het gebied, hier terug te zien.

Bekijk het fragment


Lauwersmeergebied voor de sportieve natuurliefhebber

Wie het Lauwersmeergebied op een sportieve manier wil beleven, kan dit voorjaar meedoen aan de wandeltochten van de Stichting 40Mijl. Na de succesvolle Midzomernachtwandeling vorig jaar, heeft de stichting haar activiteiten uitgebreid met de Kennedymars en de Lauwersmeermars en de SwimRun. Daarnaast is de voorbereiding gestart voor de eerste editie van de Lauwersmeer Marathon in 2019. Kijk voor de routes en meer informatie op www.40mijl.nl.

Meer lezen


Wandelexcursie op Internationale dag van de Vogeltrek

Op zaterdag 12 mei, de ‘Internationale dag van de Vogeltrek’, organiseren IVN en Staatsbosbeheer, in samenwerking met Vogelbescherming, een wandelexcursie over de vogeltrek in Nationaal Park Lauwersmeer. Op deze dag worden overal ter wereld activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor de fascinerende vogeltrek en het belang om trekroutes voor vogels veilig te stellen.

In Nationaal Park Lauwersmeer gaan we op zoek naar trekvogels zoals blauwborst en kemphaan. Ook bezoeken we een vogelringstation. Aanmelden voor deze excursie kan alleen via de site van de Nationale Vogelweek: www.vogelweek.nl. Meld u snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt!

Klik hier voor de activiteitenkalender

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stuurgroep Lauwersmeer waarin de provincies en gemeenten samenwerken om de waardevolle natuur in het Lauwersmeergebied in stand te houden en er tegelijkertijd ruimte te bieden voor ondernemen en beleven.

Je kunt hier je voorkeuren aanpassen of uitschrijven van deze lijst.


 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
NP Lauwersmeer · De Rug 1 · Lauwersoog, 9976 VT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp