Copy

Update #6 Ontwerpbestemmingsplan Remmerdel ter inzage en interesse zelfbouw bekend!

Woningbouwontwikkeling Remmerdel

Ontwerpbestemmingsplan Remmerdel ter inzage


Ontwerpbestemmingsplan Remmerdel
Op basis van het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan hebben wij een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit ontwerpbestemmingsplan wordt eind van deze maand gepubliceerd en voor de periode van 6 weken ter inzage gelegd. Met andere woorden u kunt dan het ontwerpbestemmingsplan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Bent u tegen het plan? Dan kunt u en ook anderen in deze periode dit aangeven door een zienswijzen tegen het plan in te dienen. 

Op de hoogte blijven?
Wilt u een seintje krijgen als er besluiten worden genomen over uw buurt? Meldt u zich dan aan voor de attenderingsservice van de overheid via www.overheid.nl. U krijgt dan bericht op het hetzelfde moment dat de plannen ter inzage liggen.
 
Een belangrijke fase in aangebroken!
Met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan zijn we in een belangrijke fase van het project beland. Na de periode dat zienswijzen ingediend kunnen worden, verwerken wij alle eventuele reacties op de plannen en worden de stukken ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van de gemeente Schagen.

Na vaststelling van het bestemmingsplan volgt er nog een beroepstermijn. Deze termijn duurt ook weer 6 weken. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, kunnen we beginnen. Met andere woorden zodra het plan niet meer veranderd kan worden, starten wij met het bouwrijp maken en het verkopen van de gronden.
 

Inventarisatie interesse zelfbouw

Interesse zelfbouw
In juni 2020 hebben we uitgezocht of er interesse is in zelfbouw. Het blijkt dat er zeker vraag is naar zelfbouwkavels in de nieuwe woonwijk! Vooral de vraag naar zelfbouwkavels voor vrijstaande woningen is groot. De zogenaamde vrije kavels. 

En nu?
Momenteel denken wij na over welke en hoeveel kavels wij voor zelfbouw in de markt willen zetten. De overige kavels worden dan verkocht aan een ontwikkelaar en/of aannemer.
Ga naar onze site
Facebook gemeente Schagen
Twitter gemeente Schagen
LinkedIn gemeente Schagen
Instagram gemeente Schagen
Website gemeente Schagen
U ontvangt deze mail omdat u op de hoogte gehouden wilt worden van uitbreiding van Warmenhuizen.

Gemeente Schagen
www.schagen.nl