Copy
Bekijk deze e-mail online

 

31 maart 2020


Beste lezer,
 

VERDELING PATIËNTENSTROOM HOOFD- EN CO-LOCATIE

Antwoorden op twee veelgestelde vragen rondom de verdeling van patiënten  tussen de hoofd- en de co-locatie in de ANW-uren.
 
Uitgangsgedachte is dat alle patiënten met luchtwegklachten en koorts verdacht voor COVID-19 gezien worden op de hoofdlocatie. De telefonische triagehulp van de SpoedHAG kan verder richting geven aan de mate van verdenking op basis van andere klachten.
 
A Mag een patiënt met koorts ook op de Blaauwweg gezien worden?
Dit mag als er een duidelijk ander focus voor de koorts, anders dan verdenking COVID-19 én er geen sprake is van luchtwegklachten. Voorbeelden:
 • een vrouw die borstvoeding geeft met koorts ws. ten gevolge van een mastitis;
 • een patiënt met duidelijk klachten passend bij een urineweginfectie en koorts zonder bijkomende klachten passend bij COVID-19.  
De( regie-)artsen wordt gevraagd te ondersteunen in de besluitvorming door de triagistes/doktersassistenten rondom de mate van verdenking wel/geen COVID-19. Het klinisch redeneren van de huisarts zal in twijfelgevallen bijdragen aan de beslissing of een casus moet worden aangemerkt als verdacht voor COVID-19.
 
De risico-afweging is steeds: iemand ten onrechte het risico laten lopen op de hoofdlocatie/dagHAP een besmetting op te laten lopen versus gezonde mensen besmettings-risico geven door een verdachte patiënt op de co-locatie/dagpraktijk te beoordelen... Er is geen evidence welke en hoeveel criteria je moet hebben om tot een verdenking te komen. Dit blijft een inschatting.
 
Medewerkers zijn op alle locaties (door verscherpte maatregelen ten aanzien van PBM gebruik) goed beschermd, zie onder punt 4 nogmaals het NHG-advies ten aanzien van PBM.
 
B Kan de huisarts een patiënt vanaf co-locatie aan de Blaauwweg terugverwijzen naar de hoofdlocatie?
Als een huisarts het vermoeden heeft dat een patiënt ten onrechte (criteria zie A) een afspraak gekregen heeft op de co-locatie Blaauwweg dan kan, na goed overleg met de regiearts, alsnog besloten worden de patiënt op de hoofdlocatie te beoordelen. Het verzoek is om hier op een verstandige wijze mee om te gaan.
 

PILOT MEETWAARDEN DOOR SOH EN POH

Om de fysieke triage te ondersteunen is er in de dag-HAP en op de hoofdlocatie een pilot gedaan waarbij de ademfrequentie, O2-saturatie, pols, bloeddruk, temperatuur (en bij diabeten) de glucose door de SOH/POH gemeten is. Uit de evaluatie is gebleken dat er voldoende reden is om de pilot minimaal een week te verlengen. De eerste ervaringen zijn overwegend positief.
 
Aangezien er gewerkt gaat worden met de Onyx-3 saturatie meter kunnen vanaf vandaag alle triagisten de metingen gaan doen aangezien deze meter óók de ademfrequentie meet (NB: wordt in de display van deze meter weergegeven als RR= respiratory rate!) .
 
Advies aan triagisten en POH’s: koppel de saturatie meter gelijktijdig aan de andere hand aan tijdens de bloeddruk meting. Vraag de patiënt niet te praten en lees de O2-saturatie en ademfrequentie pas na circa 30 seconden af als de bloeddrukmeter ook klaar is. De meter heeft even nodig om de ademfrequentie goed te kunnen meten.
 
Op 6 april zal er weer een evaluatie-moment zijn van deze pilot. Feedback en suggesties van harte welkom via HCH bij crisisteam. 
 

MASKERS NIET MEER IN ZIPLOCKER BEWAREN…

In tegenstelling tot eerder bericht mogen de chirurgische en/of FFP1/FFP2 maskers niet in een ziplocker bewaard worden. Houd uw masker dus op gedurende het spreekuur, zie hieronder…
 

PBM BIJ PATIËNTEN MET LUCHTWEGKLACHTEN EN KOORTS

Patiënten bij wie na telefonische triage is vastgesteld dat deze gezien moeten worden in de dagHAP of op de hoofdlocatie of door middel van een visite: bij patiënten met luchtwegklachten en koorts verdacht voor COVID-19 is altijd PBM nodig.
 
Gebruik in alle gevallen:

 • een masker, beleid ZGWA= FFP2 masker
  N.B. Gebruik het masker maximaal 3 uur aaneen; verwissel het eerder als het nat is geworden.
 • wegwerphandschoenen
  N.B. Wissel na elk consult de handschoenen. Pas handhygiëne toe na uittrekken handschoenen (na elke patiënt).
 • een veiligheidsbril
 • een beschermend schort
 • Een schort met lange mouwen (indien niet beschikbaar, dan is een halterschort een veilig alternatief, ook een (dokters)jas met lange mouwen is geschikt, mits deze na gebruik wordt gewassen op 60 graden)
  N.B. Het schort kan gedurende het gehele luchtwegspreekuur gebruikt worden.
Aanvullende beleid crisisteam ZGWA:
 • Op de co-locatie/dagpraktijken voor alle patiënt-contacten: chirurgisch neus-mondmasker, handschoenen, schort/witte jas.
Relevante links:

DIENSTAPOTHEEK STERRENBURG DOORDEWEEKS GESLOTEN…

Het is slechts van korte duur geweest dat de apotheek aan de Blaauwweg open was op de doordeweekse dagen. Ze zijn er na een week weer mee gestopt zoals blijkt uit onderstaand bericht van de dienstapotheek. In het weekend zal deze apotheek nog wel beperkt open zijn.
 
Daarnaast blijken de recepten dit weekend regelmatig bij de verkeerde apotheek te zijn beland. Verzoek is om vanuit de hoofdlocatie alle recepten naar de dienstapotheek te sturen. In het weekend dienen alle recepten vanaf de co-locatie naar de apotheek aan de Blaauwweg gestuurd te worden.

Beste medewerkers van de Huisartsenpost lokatie Lotsyweg en co-locatie Blaauwweg,
 
In verband met de veiligheid van medewerkers, meer inzage in patiëntgegevens, en de kleinere noodzaak gezien het zeer kleine aantal recepten van afgelopen week,  is in overleg met het Bestuur van Dienstapotheek en in overleg met Peter Top besloten dat op weekdagen ’s avonds (maandag t/m vrijdag) ALLEEN de Dienstapotheek aan de Lotsyweg open en bemand zal zijn.
 
Indien dringend medicatie nodig is bestaat de mogelijkheid om medicijnen vanuit de Dienstapotheek Lotsyweg te laten bezorgen, maar alleen als het echt ongewenst/onmogelijk is dat patiënten of begeleiders de Dienstapotheek aan de Karel Lotsyweg gaan bezoeken. De fysieke afstand tussen de Blaauwweg en de Karel Lotsyweg is niet heel erg groot, maar als de patiënt deze afstand moet overbruggen geeft dit de arts wel de tijd de receptgang af te ronden en het recept elektronisch te sturen.

 
Graag ook wil ik voorstellen om bij de telefonische aanvraag van recepten patiënten zoveel mogelijk op latere tijden naar de Dienstapotheek te laten gaan, afgelopen weekend en de afgelopen week ’s avonds hebben heel veel mensen echt lang moeten wachten voordat het recept op de juiste plek aanwezig was.
 
Totdat nader wordt besloten, afhankelijk van de situatie zal in het weekend (zaterdag en zondag)  Dienstapotheek Lotsyweg en Dienstapotheek lokatie Sterrenburg/Blaauwweg geopend zijn. 
 • Weekend Dienstapotheek Lotsyweg: 24 uur
 • Weekend Dienstapotheek Blaauwweg: 08:30u - 17:30u
 • Werkdagen ’s avonds: alleen Dienstapotheek Lotsyweg: 17:30u-08:30 de volgende ochtend 
Contactgegevens: 
 • Telefoon Dienstapotheek Lotsyweg: 078-652 34 76 
 • Fax Dienstapotheek Lotsyweg: 078-652 34 75 
 • Telefoon Dienstapotheek Blaauwweg: 078-617 32 71 (alleen weekend 08:30u-17:30u) 
 • Fax Dienstapotheek Blaauwweg: 078-651 15 85 (alleen weekend 08:30u-17:30u) 
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking, 
Namens Bestuur Dienstapotheek Drechtsteden, 
Met vriendelijke groet,
 
Anton Meulendijk, beherend apotheker
Dienstapotheek Drechtsteden 

 

DIVERSEN


MOOIE GEBAREN

De afgelopen tijd zijn er mooie gebaren geweest van ondernemers uit de buurt; bloemen van een supermarkt, stoel- en stuurhoezen van een autodealer en gisteren maaltijden voor de hele avondploeg…!

 

Hartelijke groet, 
Crisisteam RHD-ZGWA

U kunt u voorkeuren aanpassen of afmelden van de lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp