Copy
Bekijk deze e-mail online

 

 27 maart 2020


Beste lezer,

 

ACHTERWACHT AANGEVULD MET ACHTERVANG IN HET WEEKEND

  • Naast de lopende achterwacht regeling wordt er voor de weekends een achtervang regeling gemaakt. Hierbij is er een extra huisarts stand-by voor het geval een plotse aanhoudende drukte zich aandient die niet met de achterwacht alleen is op te vangen. Dit kan het geval zijn als de achterwacht al 8 uur gewerkt heeft en er aansluitend nog steeds behoefte is aan opschalen van formatie huisartsen. Of bij onverwacht hoge piekbelasting waarbij de achterwacht ontoereikend is.
     
  • Als er  een patroon in toenemende drukte ontstaat gaan we dit uiteraard  opnemen in het reguliere rooster.De reguliere achterwacht dient er rekening mee te houden dat de kans om te worden ingezet groter is dan in de normale setting. Ook al zien we nu geen toename in de drukte, dit kan een stilte voor de storm zijn.
     
  • Honorering van de achtervang zal uniform geschieden op basis van het maximale NZA tarief voor huisartsen in de ANW, dit is € 78,- per uur.  Voor het beschikbaar zijn als achtervang wordt ook het normale tarief van de achterwacht aangehouden, dit is € 19,50/uur.
     
  • Sandra Jouwsma, praktijkmanager bij ZGWA. zal een rooster opstellen voor de aanvullende achtervang.  


DIVERSEN

 

 Hartelijke groet, 
Crisisteam RHD-ZGWA
U kunt u voorkeuren aanpassen of afmelden van de lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp