Copy
Amennyiben az e-mail nem jelenik meg hibátlanul, klikkeljen ide a webes verzióért!
Zsoldos Bence Hírlevele

Karácsony 2019. Ünnepi emlékezés Jézus születésére

A vallásellenes harc jegyében felhívták a figyelmet arra, hogy ki kell iktatni az emberek tudatából azokat a "tévtanokat", amelyek szerint a Karácsony Jézus születésének az ünnepe. Vallási okok miatt 1950 és 1953 között 1 millió embert vontak ügyészi eljárás alá. 40 ezren kerültek rendőri őrizetben, hozzávetőleg 300.000 embert internáltak, vagy „telepítettek ki”korábbi lakhelyéről.

A Szent Családról nagyon röviden
Mária édesanyja Anna volt, édesapja Joákim Szegény vagy gazdag család volt? Mindketten Júda nemzetségéből és Dávid házából származtak. Ki volt Dávid, akinek a szobrát Michelangelo készítette és a szobor Firenzében látható? A házaspár 20 évig gyermektelen volt. Gyermektelenségük fájdalmát továbbfokozta egy eset: a templomszentelés ünnepére fölmentek Jeruzsálembe, és Joachim áldozati ajándékot akart felajánlani, de egy Iszakár nevű pap visszautasította az ajándékot azzal a megokolással, hogy bűnös kézből nem fogadja el. Joachim házasságának terméketlenségét ugyanis bűnössége nyilvánvaló jelének látta. Anna angyali ígéret szerint fogant és megszülte a kislányt, akit Máriának neveztek el. Máriát három éves korában a jeruzsálemi templomban Istennek szentelték. Joachim ezután hamarosan meghalt, Mária 12 éves koráig a templomban élt. Iskolába csak fiúk járhattak.
Anna, férjének Joákimnak a halála után még három ízben férjhez ment. Mind a három házasságból egy-egy lánya született és mindegyiknek a Mária nevet adták. Legenda szerint Anna még élt, amikor a Szentcsalád Nagy Heródes halála után visszatért Egyiptomból, és megláthatta a kicsi Jézust. Anna tiszteletét őrzik hazánkban is a templomok, nevezetesen: Szent Anna-templom a Batthyány tér egyik legjelentősebb épülete,. Szent Anna Székesegyház van Debrecenben, Szent Anna Piarista templom Vácott.

József jegyességre lépett a fiatal, dávidi származású Máriával, az akkori szokások szerint 18-24 éves kora között. Jézus családfájából (Mt 1,1-- 17) tudjuk, hogy József is Dávid családjából származott. Számos adat bizonyítja, hogy Jézus születési idejének megközelítő pontosságú meghatározása szerint i. e. 5 késő őszén lehetett. Augusztus császár népszámlálási rendelete miatt a Mária és József Názáretből Betlehembe vándorolt szamárháton Milyen messze volt egymástól a két város? Jézus születését a betlehemi csillag jelezte. Ma már asztronómiai számítások bizonyítják, hogy a betlehemi csillag a Jupiter és a Szaturnusz együttállása volt a Halak csillagképében. A Napkeleti bölcsek papok vagy asztrológusok voltak.

A tanulmányhoz tartozó kép Feltételezhető, hogy nem hárman, hanem tizenketten lehettek, hiszen a kor szokásai szerint gyakran ennyien utaztak együtt. A bölcsek Örményországban haltak meg Kr. u. 55-ben, vértanúként. Jézus Betlehemben, a városon kívüli barlangistállóban. Betlehemben található Jézus születésének barlangja, ahol ferences szerzetesek 1717-ben egy 14 ágú csillagot helyeztek el a földön (foto). A felirat hirdeti:

„Itt született meg Szűz Máriától Jézus.” Nagy Konstantin bazilikát építtetett a barlang fölé. Amikor a perzsák 614- ben az egész Szentföldet feldúlták, templomait lerombolták, a Születés bazilikája csodával határos módon megmaradt. A történetek nagy részét Máté evangélista írta le, aki Jézushoz való csatlakozása előtt vámszedő, adószedő volt.
A Zsidó családok a Hanukát ünneplik karácsony táján. A hanukának azonban semmi köze nincsen a karácsonyhoz.
Izraeli utazásunk során 1994-ben feleségemmel a leírt helyszíneken személyesen vehettünk részt Felejthetetlen élmény volt!

Készülődés Karácsony megünneplésére: Németországban, az Egyesült Királyságban, Magyarországon

Békés, örömteli, szeretetben gazdag áldott karácsonyt kívánok valamennyi kedves olvasómnak Zsoldos Bence

 

Bővebben itt olvashat róla

Mi történt a Facebook-on?

Ezt az e-mailt azért kapta mert feliratkozott hírlevelünkre a nelegybeteg.hu weboldalon. Amennyiben rendszeresen szeretné olvasni leveleinket, érdemes az e-mail címünket hozzáadnia a megbízható feladók listájához. Köszönjük a bizalmát!

leiratkozás | adatok módosítása

2019 © NELEGYBETEG.HU

Email Marketing Powered by Mailchimp