Copy
Amennyiben az e-mail nem jelenik meg hibátlanul, klikkeljen ide a webes verzióért!
Zsoldos Bence Hírlevele

A kedves olvasók talán nem találják kivetni valónak, ha a ma már sajnos sztereotip „Boldog újévet” köszöntés helyett kissé mélyebben szántó gondolatokkal kívánok mindannyiuknak lelki-testi egészséget, egymás megértését és tiszteletét, családban és baráti közösségekben szeretet uralta légkört az eltöltendő 2020 évre

Azt kívánom...
Védjük meg magunkat a lelki betegségektől
A világon 400 millió ember szenved lelki és idegi betegségektől. Magyarországon mintegy 150 ezer mentális beteget tartanak nyilván, a depressziósok, neurotikusok aránya a népességben különböző vizsgálatok szerint 20-40%

Azt kívánom...
A jövő évben tegyünk lépéseket önmagunk jobb megismerésére
„...önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás..." (Márai Sándor)

Johari ablak

A tanulmányhoz tartozó kép A Johari ablak azt modellezi, amit személyiségünkből mi magunk, vagy mások ismernek.

A Johari ablak a személyiséget, négy nagy területre osztja aszerint, hogy a személy és/vagy a másik személy mennyire ismeri és/vagy nem ismeri az ábrám ismertetett 4 területben leírtakat. A területek a következők:

Nyílt terület.
Ide azok a tulajdonságaink, viselkedési módjaink, érzések tartoznak, amelyekkel mi magunk

is tisztában vagyunk, és amelyeket mások is könnyen észrevehetnek.

Rejtett terület. Ide azok a tulajdonságaink, viselkedésmódjaink, érzéseink tartoznak, amelyekkel ugyan mi magunk teljesen tisztában vagyunk, azonban mások elől szándékosan elrejtünk valamiért.

Vak terület. Ide azok a tulajdonságaink, viselkedési módjaink, érzések tartoznak, amelyeket mások ugyan észrevesznek, de amelyekkel mi magunk nem vagyunk tisztában.

Ismeretlen terület. Ide azok a tulajdonságaink, viselkedési módjaink, érzések tartoznak, amelyekkel sem mink, sem mások nincsenek tisztában.

Az itt ismertetett Johari eljárás segít az önismeret feltérképezésében.

Azt kívánom
Erősítsük meg lelki egészségünket
Az egészséges lelkiállapot nem a véletlen műve, nemcsak elérhető, de fejleszthető is, ha erre időt és energiát áldozunk. A WHO 2001-es egészségjelentése megállapítja, hogy a mentális problémák a Föld lakosságának 20-25%-át érintik életük során.

A lelkileg egészséges emberek az életkoruknak és fizikai adottságoknak megfelelően, önállóan tájékozódnak a világban, a helyzeteket a valóságnak megfelelően észlelik és értelmezik. Általában nem értik félre mások szavait, cselekedeteit, nem értékelik túl vagy alul saját képességeiket. Hatékonyan küzdenek meg a nehézségekkel.

Az egészséges emberek képesek uralkodni magukon, Alkalmazkodnak az adott kor társadalmi, közösségi szerepelvárásaihoz, a fontos szabályokat, törvényeket betartják. Ha elő is fordul, hogy impulzívan viselkednek, szükség esetén vissza tudják fogni agresszív vagy egyéb nem kívánatos késztetéseiket

Az egészséges emberek szoros és kielégítő kapcsolatokat tudnak létesíteni az emberekkel. Fogékonyak mások érzéseire, a meghittségre, közelségre, intimitásra, valamint a felmerülő konfliktusok rendezésére. Felelősséget vállalnak másokért és önmagunkért, segítség nyújtására és elfogadására egyaránt képesek. Az élet sokszor tartalmaz nehéz pillanatokat, krízishelyzeteket, komoly veszteségeket. Igazi emberhez méltó feladat, hogy mindezek ellenére meg tudjuk őrizni lelkünk egészségességét, épségét, és a pozitív változásokat tudjuk megerősíteni a viselkedésünkben.

Azt kívánom...
Ne hagyjuk, hogy a depresszió úrrá legyen rajtunk
A depresszió a legjelentősebb mentális egészségi probléma Európában, mivel enyhébb formáit is beleszámítva a lakosság minden negyedik tagja érintett. A WHO adatai szerint általában 50%-kal több nő szenved depresszióban, mint férfi
A depresszió emeli a magas vérnyomás, szívinfarktusok, agyvérzés és valószínűleg a rák kockázatát is. A szív- és érrendszeri betegségek, a rák és a cukorbetegség pedig a depresszió növekedését eredményezik. A nem depressziós személy folyamatosan "karbantartja" lelkiállapotát azzal, hogy sikerül hatékony elterelő módszerekkel nem gondolnia depresszív gondolataira

Azt kívánom
Beszéljünk értelmesen, ne fecsegjünk. Életünket globálisan és ne szeletenként szemléljük
Az embert egységben szemléljük múltjával, jövőjével, vágyaival, és így adjunk választ a boldogságkeresésére. Csakhogy ez a szemlélet nem népszerű. A népszerű az, hogy légy egy területen profi, és akkor sikeres leszel. Arról azonban ne beszéljünk, hogy egyébként sikeres vagy-e a magánéletedben, családodban., Ezt oldd meg magad. Ha összeroppansz, majd felveszünk helyetted mást.

Az emberek szeleteket látnak, szeleteket élnek meg. Ijesztő lehet, amikor tudományágak arról beszélnek, hogy állítsunk fel életszakasz-modelleket, válasszunk magunknak életszakasz-társakat. S bár meglehet az értelme a gyakran emlegetett »élethosszig tartó tanulásnak«, de kérdés, hogy mi az a tananyag, amit élethosszig tanulunk. Kialakul a szégyenlősség kultúrája, bizonyos kérdéseket nem teszünk fel. Például azt, hogy mi van a sikertelenséggel, mit kezdjünk a betegséggel, mi jön a halál után, és hogyan legyünk ezzel együtt boldogok. Erről ne beszéljünk, helyette fecsegjünk inkább sztárokról, rövid ideig tartó teljesítményekről. Látjuk a tudomány, a technika vagy az egészség istenítését: egészséges életmód, egészséges táplálkozás, fiatalság-kultusz, stb. Ezek azonban az emberi létezésnek csak szűk szeletei. Mi van, ha valaki nem sikeres, nem tehetséges, nem egészséges, nem szép, nem fiatal? A mai kultúránk ilyesmiről nem nagyon akar beszélni.

Az a baj, hogy az átlagember egyrészt nagyon türelmetlen, mindent MOST akar. és azonnal teremtsünk jobbat!, másrészt az emberek egy része tudatlan, amiben benne van az elmúlt évtizedek agymosása. Az is jellemző, hogy sok a közömbös ember. A politikusok pedig, mivel csak négyéves ciklusaik végéig ér a szemhatáruk, nem mindig a leghosszabb távú terveken dolgoznak.

Azt kívánom
Legyél a megöregedés művésze
Nagyon sok mindenről beszélünk, de azt nem igazán tanítja meg nekünk senki, hogy mit kezdjünk az érzéseinkkel, hogy az új helyzetekben, hogyan maradjunk szellemileg és lelkileg egészséges emberek, még akkor is, ha komoly nehézségekkel kell szembenéznünk. Az öregedés, a megöregedés művészet, és bizony sok ember felett csak eltelnek az évek. Az évekkel járó bölcsesség azonban nem jön automatikusan.
Az idős kor egyik legfontosabb lelki tornája, az elfogadás. Elfogadni nagyon is tudatos módon azt a helyzetet, amiben élünk, nemcsak túlélni, hanem igazán megélni ezeket a pillanatokat, bizony nem egyszerű. Sokszor a nyugdíjjal, illetve azzal a korszakkal járó kihívás, hogy elfogadjuk, hogy változtak a szerepek, méghozzá drasztikus módon. Sokaknak nehéz megszokni, hogy változik a napirend, nehéz elfogadni, hogy ahhoz, hogy bizonyos dolgokat megtegyenek mások segítségét kell kérjék, vagy hogy nagyon egyszerűek maradjunk, nehéz elfogadni azt, hogy nem vagyunk képesek már egyedül bizonyos munkákat elvégezni, vagy ha mégis, akkor hosszabb időre van szükség.

Azt kívánom
Hasznosítsuk az időskor bölcsességét
Örülni, annak, hogy itt és most veled beszélgethetek, meghallgathatlak. Örülni, hogy ma is sikerült valakin segítenem, sikerült valakit bátorítanom, sikerült valakit megnyugtatnom az által, hogy szelíden segítettem neki a türelmet őrlő döntés meghozatalában. A www.nelegybeteg.hu tudományos jellegű eddig megírt mintegy 400 dolgozat is ezt a célt szolgálja. Az időskor az elfogadás, az ima, és az elengedés időszaka, mert ha őszintén magunkba tekintünk és ismerjük az utat, amit megtettünk, akkor tudjuk, hogy mit és hogyan kellett volna olykor másként tenni, hogy tetteink segítséget nyújtsanak, és ne sértsenek.
Az időskor lehet a még nagyobb lelki szabadság kiteljesedése, hiszen már megfizettük a hibás döntéseink következményeit, és lassan rájöttünk, hogy vannak dolgok, amiken egy életen keresztül mérgelődhetnénk, és rághatnánk magunkat, mégsem tudnánk rá megoldást nyújtani ezért csak nagyvonalú egyszerűséggel azt mondjuk: ezt a hibát én is elkövettem, remélem, te legalább tanulni fogsz belőle.

A társadalom egy része az öregséget negatív állapotként definiálja, s az idős embereket teherként jeleníti meg a társadalom szempontjából. Elég arra gondolnunk, micsoda óriási iparággá fejlődött az öregedést lassítani, sőt megállítani kívánó kozmetikai és sebészeti szolgáltatások…A méltó öregedésről egyre több kutatás készül, amelyekből kiderül, hogy növekszik azoknak az idős embereknek a száma, akik nyugdíjas kor elérését követően is aktív, a társadalomban napi szinten részt vevő, célokkal teli, értékes és teljes életet élnek. Ahogy idősödünk, egyre jobban érezzük az idő rövidülését, éppen ezért sokkal jobban megválogatjuk, kivel barátkozunk, kivel töltjük hátralévő éveinket. A fiatalokkal szemben az idős emberek a megbízható és kényelmes kapcsolatokat keresik.

Itt említem, hogy rendívül próbára teszi a lelki épséget a házastársak, barátok halála is. És minél inkább ki vannak téve az idősek a betegségnek, a fájdalomnak, a veszteségnek, annál jobban értékelik a fizikai kényelmet, a fizikai és érzelmi szenvedéstől való megszabadulást és a gondoskodáshoz, ápoláshoz való hozzáférést. Érdemes végiggondolni, hogy ki az, akire valóban szükségünk van. Persze ez nem mindig választás kérdése: sokszor éppen legközelebbi rokonaink azok, akik megnehezítik mindennapjainkat, ebben az esetben viszont nagyon fontos, hogy legyen olyan ember a környezetünkben, akinek panaszkodhatunk, aki a támaszunk, akitől segítséget kérhetünk. Jól jönnek a kis házi kedvencek is ilyenkor, akik által elfeledkezhetünk esetleges magányosságunkról, és folyamatos felelősségtudatot tartanak fenn bennünk, nem beszélve a háláról és szeretetről, amit viszonzásul kapunk törődésünkért. Másrészt, ha megjelenik egy egészségügyi probléma, ne hanyagoljuk el, ne legyintsünk rá, hanem igyekezzünk a végére járni a dolognak.

Persze ezeket a dolgokat nem olyan egyszerű megvalósítani, mégis: érdemes legalább néhány jól berögzült szokásunkon elgondolkodni és megkérdezni: vajon jól gondoskodom magamról? Vigyázok a szellememre, a testemre és a lelkemre? Ha nem, mit tehetek, min változtathatok, hogy jó öregkorom legyen? Számtalan módon öregedhetünk meg és végtelen sok az a változás, ami ér minket e folyamat közben. A lényeg, hogy tiszteljük: az öregedés is az élet része. Ha ezt megtettük, tanuljunk meg segítséget kérni és figyeljünk arra, hogy legyenek pozitív, támogató és építő kapcsolataink. Hogy az utolsó pillanatig érezhessük: jó, hogy megszülettünk.

Azt kívánom
Jövő évben találd mega az egyensúlyt az értékek és érdekeid között
Fontosnak tartunk olyan értékeket, mint amilyen pl. a hírnév, az igazság, a tudás, a hazaszeretet, a szépség, a hit, a tehetség, a tisztesség, a szakértelem, az egészség, az együttérzés, a család, a bölcsesség, a tolerancia, a szexuális vonzerő, a becsület és több más fontos érték.

Fel kell ismerni a pénzhez való viszonyunkat. Ebben meghatározó a neveltetésünk, az, hogy mit hallottunk gyerekkorunkban a pénzről és a gazdagokról, a gazdagságról. Másrészt fel kell tenni magunknak a legfontosabb kérdést: kedvelem-e a pénzt? Más dolog jól beosztani tudni a pénzt, és egészen más dolog folyamatosan gyarapítani tudni Fontos az értékválasztás. De mi várható attól, akinek az értékei gyújtópontjában két dolog áll: a pénz és a hatalom?

Vállalod-e azt a megalázó helyzetet, hogy megvetnek, kigúnyolnak jól bevált életelveidért és tiszta eszményeidért. A pénz öntelté és beképzelté tesz. Sokan emiatt legyőzhetetlennek tartják magukat. További hatása, hogy mindentudónak tartják magukat, aki mindent megkérdőjelez. Szerencsére vannak olyanok, akiktől erényeket, alázatot, tiszteletet s az igazi értékek felismerését és megbecsülését tanulhatjuk.

Borongós napok tűnjetek tova
Okkal szomorú ne legyél soha
Lépteid kísérje töretlen szerencse
Derűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre
Oszoljanak el az óévnek sötét árnyai
Gúzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai

Új évet hozzon a nesztelen iramló idő
Jöjjön már a rég várt, csodálatos jövő
Évek ha múltok, ha elszálltok napok
Vidámságot, örömet számolatlan adjatok
Elfusson most az óévnek malaca
Többé ne legyen senkinek panasza

Kerüljön betegség, bánat messzire
Írmagjuk is vesszen mind a semmibe
Vágyaid sorra valóra váljanak
Álnok szavak többé ne bántsanak
Növekedjen az igaz barátok tábora
Okosan élj, ne legyél ostoba
Kívánom neked, legyen 365 szép ünneped!

Forrás
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/03_david_04_15/223_a_lelki_egszsg_ismrvei.html
https://csaladhalo.hu/hatter/szepen-megoregedni/
http://nelegybeteg.hu/tanulmany-ujevi-udvozlet.php
https://ujember.hu/az-embereket-kotelezni-kell-a-jora/
https://tortenelem.mandiner.hu/cikk/20150402_udvardy_gyorgy_neheznek_tunhet_a_keresztenyseg

Mi történt a Facebook-on?

Ezt az e-mailt azért kapta mert feliratkozott hírlevelünkre a nelegybeteg.hu weboldalon. Amennyiben rendszeresen szeretné olvasni leveleinket, érdemes az e-mail címünket hozzáadnia a megbízható feladók listájához. Köszönjük a bizalmát!

leiratkozás | adatok módosítása

2020 © NELEGYBETEG.HU

Email Marketing Powered by Mailchimp