Copy
Amennyiben az e-mail nem jelenik meg hibátlanul, klikkeljen ide a webes verzióért!
Zsoldos Bence Hírlevele

Fontos üzenet

Néhány kedves Olvasó jelezte, hogy szeretne leiratkozni a Hírlevélről, mivel világnézeti, ideológiai nézetük eltérő, az ilyen jellegű dolgozatok tartalmától. Hogy világossá tegyem nézetem, kérdezem vajon kielégítő-e az európai egység, ha az csak a gazdaságra és a politikai intézményrendszerekre korlátozódik? A sikerhez nincs-e szüksége Európának szívre és szellemre? Az alapvető probléma: az európai ember elismeri-e és örökségének tekinti-e a zsidó–keresztény és görög–római kultúra szellemiségét. Elismer-e egy erre építkező szabályrendszert, amely életének keretet ad?
Rá kellett döbbennünk arra, hogy a nemzetek feletti politika a nagy és erős nemzetek érdekeit képviseli. A népakarat, a demokratikus döntéshozatal megvalósulása pedig csak nemzetállami keretek között történhet meg maradéktalanul. „A politika amennyiben hivatásként tekintünk rá, nem más, mint az ideálokért való cselekvés a realitások révén” – hangzik a de Gaulle-i meghatározás.
Ehhez a nemzet nagyságában hívő karizmatikus demokratákra van szükség, mint amilyen Charles de Gaulle, Margaret Thatcher vagy Konrad Adenauer voltak.
Csakhogy szellemiségében változott meg a világ. Az államot az emberek csak egy tőlük független szolgáltató rendszernek tekintik, és legfeljebb adófizetéssel hajlandók részt venni annak fenntartásában. Személyes áldozatot többé senki sem akart hozni nemhogy az államáért, hanem a nemzetéért sem. Az emberek azt mondják, az állam védje meg magát, meg persze minket, de mi abban nem veszünk részt. Schumannak nem az volt a célja, hogy az európai államokat összevegyítse, hogy nemzetállamok feletti szuperállamot hozzon létre. Semmiképpen sem szerepelt tervei között a nemzetállamok uniformizálása, egy szintre hozása.
Ezek után visszatérve: Kérem azon kedves Olvasókat, aki a jövőben leiratkozni szándékozik, úgy azt a zsoldos@nelegybeteg.hu email címre irt levélben részemre jelezze. Ezúton is megköszönöm eddigi érdeklődésüket, és tisztelettel arra kérem, hogy Hírlevél nélkül is kísérjék figyelemmel a www.nelegybeteg.hu web oldalon megjelenő lelki/testi egészség megtartása, javítása/visszaszerzése tárgykörben írt tudományos jellegű dolgozataimat.
Az egészség bár nem cél, de eszköz valaminek megvalósítására elérésére,. Hivatkozva a bizonyított pszichoszomatikus hatásra és a kapcsolatos kauzalitás okán is, legyen gondjuk a lelki egészség gondozására, mert "Nem emberi lények vagyunk, akik spirituális élményeken megyünk keresztül, hanem spirituális lények, akik az emberi létezés élményén haladnak át." Maharishi Mahesh. Tisztelet teljes üdvözlettel Zsoldos Bence

HÍRLEVELÜNK KÍNÁLATA

Szülőföldünk Magyarország. Hazaszeretet

A tanulmányhoz tartozó kép Arra a kérdésre, hogy mi a hazaszeretet, sokan kinevetnek, mások csak mosolyognak, de a legtöbben ostobának tartanak. Vajon miért? Erre is választ kaphat, ha dolgozatomba beleolvas. Tudja-e, hogy a szeretet, mint érzelem általában bennük hogyan keletkezhet? Ha nem tudja, olvasson itt róla. A hazaszeretet érzelmeink egy részének a hazára történő kivetülése * A haza összeköt, és nem pórázon vezet.

Sajnos a nemes érzések lassan kivesznek és az egykori szelíd magánérdekek eltorzulnak, hedonisztikus élvezetek mocsarába hullnak. Ubi bene ibi patria Ott a haza, ahol a haszon.

A tanulmányhoz tartozó kép Milyen erkölcsi felfogása van annak, aki ezt vallja vajon? A hazaszeretet érzésének gyöngültével a nép erkölcsi ereje is gyöngül, összetartása lazul. * A nemzeti érzést kinevető ember egyre manipulálhatóbbá válik, akinek a gondolatait a pénz és a pozíciószerzés határozza meg. * Ha jobb életet akarsz és itthon ezt nem kapod, nem a hazádat kell elmarasztalnod, sokkal inkább neked kell megváltoznod. *

Az európai identitás miben különbözik a nemzeti identitástól? Ezt magadnak kell tudnod, ne kérdezd mástól. Nemzetállamot vagy egyesült államokat akarsz? Választásod felfedi politikai hovatartozásod. Mindegyik nemzet büszke saját kultúrtörténetére és esze ágában sincs, hogy ezt más nemzetekével keverje össze *

A tanulmányhoz tartozó kép A megkérdezett fiatalok ¾-e az Uniót kereskedelmi szövetségnek és nem, közös kultúrájú szerveződésnek tekintette. Mivel ők a jövő generációi, véleményükre mindenkép oda kell figyelni. * Az Unió jelenleg bürokratikus szervezet, amely nem veszi figyelembe az állampolgári akaratot és véleményeket. * A nemzeti identitást az európai identitás nem helyettesítheti * Az euro szkeptikus identitást hogyan lehet mérsékelni?

A liberálisok ezt oktatáspolitika megváltoztatásával képzelik * De szerinted lehet-e érzelmet oktatni? Hát erre különösen alkalmatlanok a Z-generáció tagjai. * Epilógus: Mit ér a szó, ha hazug és éretlen - Mit ér az ész, ha tudása esztelen - Mit ér a vagyon, ha birtoklón osztatlan - Mit ér a közösség ha hazájában hontalan

 

Bővebben itt olvashat róla

Mi történt a Facebook-on?

Ezt az e-mailt azért kapta mert feliratkozott hírlevelünkre a nelegybeteg.hu weboldalon. Amennyiben rendszeresen szeretné olvasni leveleinket, érdemes az e-mail címünket hozzáadnia a megbízható feladók listájához. Köszönjük a bizalmát!

leiratkozás | adatok módosítása

2018 © NELEGYBETEG.HU

Email Marketing Powered by Mailchimp