Copy
Amennyiben az e-mail nem jelenik meg hibátlanul, klikkeljen ide a webes verzióért!
Zsoldos Bence Hírlevele

Prológus
Afrikának 2050-re 2,5 milliárd lakosa lesz. A világhírű Afrika-kutató, Stephen Smith szerint súlyos problémát jelent, hogy a kontinens fiatalsága elindult Európa felé.
Nagy problémát jelent, hogy Európa 500 milliós lakosságával szemben ma a Földközi-tenger másik oldalán 1,25 milliárd afrikai él, miközben Európában 450 millióra lecsökken a népessége. Legalább 100 milliósra tehető az a tömeg, amely Afrikából Európába érkezhet. Az afrikai migránsokat szegény, nyomorult emberként tüntetik fel, akik a pokolból jönnek és menekülnek, holott a migránsok pont az olyan feltörekvő és fejlődő országokból jönnek el, mint Szenegál, Nigéria vagy Ghána.

Ez év áprilisában készült el dolgozatomat „Az európai bevándorlás fokozódó mértékű árnyoldalai” címen, amit a kedves olvasók a http://nelegybeteg.hu/tanulmany-bevandorlas-veszelyei.php linken érhettek el. Az ott leírtak, tudományos szakértők nyilatkozatai, hazai és külföldi statisztikai adatok, hazai és külföldi publikációk, Migráció Kutatóintézet közleményei, hazai és külföldi politológusok szakvéleménye, nemzetközi hírű hazai közgazdász, a Századvég Alapítvány, a Figyelő és más folyóiratok, újságok cikkei alapján készültek.. Néhány fontosabb kiegészítő megállapítást a témával kapcsolatban az alábbiakban összegeztem. Ezt követően az újabb dolgozatomban szeretném szíves figyelmükbe ajánlani a migráció által okozott és a továbbiakban okozható súlyos egészségügyi fertőzések elkerülésére folytatott hazai erőfeszítéseket, anyagi ráfordításokat, a már betegen érkezett migránsok hazai orvosi kezelését és a lakosság védelmére vonatkozó hatósági intézkedéseket.

Kedves Olvasóimat arra szeretném kérni, hogy az utóbbi időben szinte „divatossá” vált rasszista megbélyegzést csak akkor használják, ha tudják a rasszizmus lényegét, definícióját és ismerik azokat a körülményeket, amelyekre ez a bélyeg pontosan ráillik. Segítés képen ajánlom az általam is áttekintett alábbi közlemények átolvasását. A pejoratív értelmű „rasszista” kifejezést tehát csak az alábbiakban ismertetett irodalom átolvasását követően használják.

Migránsokra fordított költségek

 • Németországnak 2016-ban több mint 20 milliárd eurójába került az invázió, az összeg majdnem felét az álszíriai álmenekültek támogatása emésztette fel.
  A kieli Világgazdasági Intézet (IfW) igencsak optimista tanulmánya évente 25-55 milliárd euróra becsüli a menekültek németországi eltartásának költségét.
 • Minden egyes menedékkérő esetében 15 ezer eurót kell biztosítani az első két év mindegyikére azért, „hogy fedezni lehessen a lakhatás, egészségügyi ellátás és az oktatás költségeit. Ezen terv szerint, ha egy évben 1000 migránst fogadunk be, akkor évenként 15 millió euró ráfordítással kell számolni.

Gazdasági eredmény növekedése

Téves azoknak a várakozása, akik az EU-t sújtó demográfiai és gazdasági problémák megoldását a migrációtól várják. 2016-ben rendkívül szerény, 0,1%-os addicionális
GDP-növekedést jelenthet az EU szintjén
Aiyar, Shekhar et al (2016): The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges. IMF Staff Discussion Note SDN16/02.

Munkaerőpótlás migránsokkal

 • A migránsok áradata munkanélküliek százezreivel fogja megterhelni a német gazdaságot, mert közülük csak minden ötvenedik talál munkát, és „sokuknak nincs semmiféle esélyük a munkaerőpiacon”. A saját nyelvükön írni és olvasni nem tudók tömege nem alkalmas a képzett munkaerő iránti igény megoldásának elérésére.
  (Institut errechnet: Nur jeder 50. Flüchtling findet einen Job, bild.de, 2015. december 13.)

  A tapasztalatok szerint 70-80%-a semmilyen szaktudással nem rendelkezik, semmihez nem ért, és dolgozni sem akar. Ki fogja őket eltartani?
  A Világgazdasági Intézet, azaz az IfW legújabb felmérése szerint a német migránsnők csaknem 90%-a nem dolgozik.
 • EU-tagállamok döntő többségében – 28-ból 24-ben – azt mondták, hogy rossz irányba mennek a dolgok. Különösen pesszimista Olaszország, Németország, Svédország, Görögország és Spanyolország.

Közbiztonság

Ideológiai, vallási alapvető nézet különbség

 • A muszlim ideológusok azzal érvelnek, hogy Európa szekuláris (nem egyházi) jogrendje alacsonyabb rendű az iszlám jogrendjéhez képest. Ennek az az oka, hogy az iszlám jogrendje, a sária-jog, isteni eredetű, Allah parancsolatait tartalmazza és ezért tökéletes és végleges. Ezzel szemben az európai jogrend emberi alkotás és átmeneti jellegű és tökéletlen.

Cél: Európa tönkretétele

A tanulmányhoz tartozó kép A népvándorlást szervezetten ki indította, kik és miért irányítják, szervezik és óriási pénzösszeggel támogatják. Nem az emberbaráti segítő szándék ezen tevékenységeknek a mozgató rugója Ha bele olvas a dolgozatomba, talán a választ erre is részben megtalálja.
 • A fő cél Európa felmorzsolása. Soros terve Európa, különösen Németország meggyengítése és az európai nemzetállamok megszüntetése. Ez olvasható a George Soros „Der Multi milliardär, sein globales, Netzwerk und das Ende der Welt, wie wir sie kennen.” A multi milliárdos globális hálózata és az általunk ismert világ vége” című könyvében.
 • Soros és lepénzelt követőinek célkitűzése, globalizációval a nemzetállamok megszűntetése és egyetlen óriási piac létrejöttének elősegítése. Ennek egyik bujtatott, de számukra nagyszerű megoldása Európa bevándorlókkal történő elárasztása. Egy NATO felmérés szerint 2020-ig akár 60 millió ember kelhet át Afrikából Európába.
  Európa jelene és jövője a migrációs nyomás tükrében – Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő előadása Kalocsán 2017. 11. 16
 • Könnyű úgy beszélni és szavazni a migrációról azoknak, akik nem érintkeznek a bevándorlókkal. A képviselők többsége nem tapasztalja meg a velük való együttélés hátrányait, mert érdemben velük, nem találkoznak sem ők, sem a gyermekeik, akik magániskolába járnak, így abszolút nincs valós kapcsolatuk.
 • Soros György politikai tevékenysége meghatározza a világ sorsát, mivel tőzsdespekulációi országokat tudnak megrendíteni. Így az üzletember egyrészt hozzájárul a világ destabilizációjához, másrészt filantróp tevékenységet is kifejt
  Dr.Galló Béla politológus 2016. augusztus 16.

  Soros György tisztességtelen spekulációkkal, egész országok tönkretételével szerezte a vagyonát, s nem véletlen, hogy az Egyesült Királyságtól Izraelig több országból kitiltották. Soros György „megtámadta” a magyar OTP-t is, milliárdos károkat okozva.
  https://magyaridok.hu/belfold/soros-gyorgy-droton-rangatja-brusszelt-1623496/

A nem megvalósítható, kártokozó multikulturalizmus

 • Éppen az iszlámon belül erősödött és erősödik azok befolyása, akik elutasítják a keresztényekkel való bármiféle keveredést, a felvilágosodás és a polgári kultúra értékeinek bármiféle átvételét. Akik az ő köreikben erre mégis hajlandónak mutatkoznak, azokat kiközösítik, így választaniuk kell a kulturális gyökereik és az európai szabadelvűség között
  Berkes Lilla A multikulturalizmus fogalmának kialakulása
 • Rengeteg féle veszélyérzetet hordoz magában a teljesen más kultúrához tartozó csoportok megjelenése, és mivel ez nagyobb súlyt nyom a latba, hozzájárul, hogy a társadalom szegmenseiben megjelenjen a rasszizmus. (Póczik [2008] 86. old.)
  Dr. Póczik Szilveszter PhD tudományos főmunkatárs, Bűnözéskutatási és Elemzési Tudományos Osztály
 • A harmadik világból érkező bevándorlók kulturális különbözősége meglehetősen jelentős ezért a társadalmon belüli ellenségérzet rasszizmusba torkolhat. Azzal, hogy az Európai Unió megalkotta a harmadik országbeli lakosok kategóriát, „sikeresen” táplálta a rasszizmust, mivel még inkább érzékelhető a kulturális szakadék európai és nem európai között. (Maier [2002] 95. old.)
 • Maier, Robert [2002]: Does a Supranational Europe Stimulate and/or Combat Racism? In: Evens Foundation (ed.): Europe’s New Racism. Causes, manifestations and solutions. Berghahn Books, New York. p. 85-105.
 • http://www.grotius.hu/doc/pub/OPMHNT/2010_147_meszaros_eszter_szakdolgozat.pdf

  Benjamin Jacobs főrabbi szerint „öngyilkosság” hagyni, hogy Nyugat-Európába nagy számban érkezzenek olyan emberek, akik gyűlölik a zsidókat és eszközként tekintenek a nőkre.
 • Az óriási kulturális különbségek miatt hosszú távon el sem képzelhető, hogy integrálható az európai gondolkodásmódhoz, erkölcshöz és kultúrához.
  EU-ban megváltozott a retorika, már nem gondként, hanem üdvözlendő multikulturális értékként tekintenek a bevándorlásra
 • A muszlimok nem hajlandók elfogadni keresztény kultúránkat, azaz döntően hiú remény a liberális európai vezetők részéről, hogy integrálhatók. Beilleszkedésük éppúgy lehetetlen, mint az, hogy egyszer visszatelepítsék őket saját hazájukba.

Migránsbűnözés

Az Europol adatbázisa szerint 2016. január 1. óta Németországban, Ausztriában, Svájcban, Belgiumban és Olaszországban összesen 6504 bűncselekményt követtek el bizonyíthatóan migránsok. Ennek megoszlása típusok szerint az alábbi:

Szexuális zaklatás 747
Nemi erőszak (kísérletek is) 107
Kiskorúak elleni erőszak, szexuális zaklatás és nemi erőszak 600
Lopás, rablás 2480
Garázdaság, zavargás 566
Testi sértés 1583
Gyújtogatás 59
Terrorcselekmény 37
Gyilkosság 180
Szexuális zaklatás/nemi erőszak uszodákban, strandokon 144
Összesen 6503

A világ terrortámadásainak 45%-át arab országok állampolgárai követik el – akik ugyanakkor a világ népességének mindössze 5%-át teszik ki.

Terrorizmus

A terrorizmus szempontjából leginkább veszélyeztetett csoport a bevándorlók csoportja, illetve az Európában kisebbségben élő, eltérő kulturális, vallási nézetekkel rendelkező másod és harmadgenerációs nemzedékek.
Míg mi az élethez kapunk értelmezési keretet, addig ezek az emberek a halálhoz. Ha valaki közülük a „dicső halálra” kap lehetőséget, és ezzel együtt figyelmet, sok esetben családi támogatást is, az az ember vállalja a „küldetését”, hiszen az egész világ előtt demonstrálhatja hitét.
A belga rendőrségi adatbázisban például 2010-ben még nagyjából 1800 terrorizmushoz köthető vagy terroristákkal szimpatizáló adatait rögzítették, míg 2017 első négy hónapjára már megközelítette a 19 ezret azoknak a személyeknek a száma, akiket a hatóságok terrorveszély szempontjából szélsőséges nézeteket vallók vagy terrorszervezettel rokonszenvezők között tartottak számon.
Európa békéje a migrációs válsággal tehát megszűnt, egyre több nyugat-európai vezető beszél arról, hogy a terrortámadások a hétköznapjaink részévé fognak válni. Tényleg így kell azonban ennek lennie, tényleg nem lehetett ezt előre látni? A válasz természetesen az, hogy ha nem a liberalizmus bénító ködében szemlélték volna a migrációs válságot a nyugati vezetők, akkor a múlt hibáiból tanulva időben megakadályozhatták volna ezeket az eseteket.
Magyar Idők 2017. május 27.

Indonézia legnagyobb – 50 millió tagot számláló – muszlim-egyesületének főtitkára így nyilatkozott: „A terrorizmus és az iszlám összefüggenek”.
https://www.hirado.hu/2017/08/22/muzulman-vezeto-a-terrorizmus-es-az-iszlam-osszefuggenek/

A párizsi és a brüsszeli merényletek világosan megmutatták azt, hogy a terrorizmus és a migráció között van kapcsolat. A támadásokat dzsihadista csoportok követték el és magára vállalta az Iszlám Állam is.
2015. november 13-án követték el, 128 halálos áldozatot és több, mint 200 sérültet követelt
2016. március 22-én követték el, 32 halálos áldozatot és több, mint 200 sérültet követel

2015 óta összesen 68 eset – háromnegyedét, a halálos áldozattal járó merényletek mindegyikét migránsok vagy migráns hátterű személyek követték el.
A 2017 májusában bekövetkezett manchesteri merénylet brutalitása sokakat sokkolt, hiszen az áldozatok egy része gyermek volt, bár nem először fordult elő, hogy iszlamista szélsőségesek gyermekeket vettek célba.
http://edition.cnn.com/2017/05/23/us/manchester-terror-other-children-attacks-worldwide/ index.html

HÍRLEVELÜNK KÍNÁLATA

Migráció egészségügyi hatásai az Európai országokban

WHO-adatok szerint Fekete-Afrikában 870 millió ember szenved valamilyen fertőző betegségben. Ha ehhez a számhoz képest nézzük a NATO becsléseit, akkor kijelenthetjük, hogy az Európába induló bevándorlók több mint fele, körülbelül 35-40 millió ember beteg, és itt olyan betegségekről beszélünk, amelyek kezelésére Európa nincs megfelelően felkészülve. Megdöbbentő, hogy éppen az ENSZ erőlteti a betelepítést és a bevándorlás szabaddá tételét a tagállamok között egyfajta migrációs és menekült csomagban, amelynek egészségügyi szervezete rámutat a lehető legnagyobb kockázatra. (ifj Dr. Lomniczi Zoltán)

A tanulmányhoz tartozó kép

A tanulmányhoz tartozó kép
Az afrikai kontinens 898 millió lakosából összesen 871,5 millió ember beteg az egészségügyi világszervezet óvatos becslése szerint. Közülük 25,5 millióan HIV-fertőzöttek, 2,5 millióan szenvednek tuberkulózisban, 209,6 millióan maláriában, 238,6 millióan egyéb ragályos betegségben.
A Frontex és a WHO tanulmányai szerint még az alacsony intenzitású illegális migráció is a legmagasabb veszélyt jelenti egészségügyi szempontból. Tömeges méreteket öltve a járványügyi kockázat a többszörösére nő. Az ellenőrizetlen egészségügyi háttérrel rendelkező, mozgásukban kiszámíthatatlan migránsok hozhatnak magukkal fertőző betegségeket úgy is, hogy közben a betegség rajtuk nem ütközik ki. Gyakorlatilag bármikor, bárkit

megfertőzhetnek. A kitoloncolástól félve ráadásul sok esetben kerülik az egészségügyi ellátórendszert és tagadják betegségüket – olvasható az anyagokban.

Az International Journal of Migration, Health and Social Care című folyóirat immár tizenkét éve migrációs egészségüggyel foglalkozó cikkeket és tanulmányokat publikál. Ezek között igen változatos migrációs problémákat, különböző országok migránsaival kapcsolatos jelenségeket feltáró írások kapnak helyet. A European Journal of Migration and Law kifejezetten az Európai Unió migrációval kapcsolatos problémáit elemzi; főleg jogi szempontból.
Az egészségügyi ellátási szükségletek kapcsán figyelembe kell venni a menekültek magukkal hozott (esetlegesen a hazaitól eltérő arányokban jelentkező) fizikai és pszichés betegségeit, valamint a beilleszkedés keltette pszichés stressz hatást.

A tanulmányhoz tartozó kép A magyarországi egészségügyi törvény 2015. október 28-án hatályba lépett módosítása (74/A. §) az országos tiszti főorvost feljogosítja, hogy tömeges bevándorlás okozta, vagy más egészségügyi válsághelyzetben szűrővizsgálatra kötelezze a menedékjogot kérőket. Ha az illető a tranzitzónában tartózkodik, a szűrővizsgálat elvégzéséhez szükséges minták levételét igazolnia kell ahhoz, hogy Magyarországra beléphessen.
http://www.matud.iif.hu/2016/04/08.htm

 

Bővebben itt olvashat róla

Mi történt a Facebook-on?

Ezt az e-mailt azért kapta mert feliratkozott hírlevelünkre a nelegybeteg.hu weboldalon. Amennyiben rendszeresen szeretné olvasni leveleinket, érdemes az e-mail címünket hozzáadnia a megbízható feladók listájához. Köszönjük a bizalmát!

leiratkozás | adatok módosítása

2018 © NELEGYBETEG.HU

Email Marketing Powered by Mailchimp