Copy
Dear <<Date PTC>>,
This is the last reminder to submit proposals to lead a session at the 2023 Vietnam Child Protection & Safeguarding Summit in Ho Chi Minh City.

If you are interested in leading a session, please review the guidelines and submit a proposal by December 1.

A liaison from the Organizing Committee will be in touch by Dec 7 to share feedback on your proposal and let you know if the session is confirmed.

Remember to Save the Date for the Summit: 8:30 AM - 4:30 PM, February 24, 2023 in Ho Chi Minh City.
See you there!
Best, Michael Tower
Chair, Vietnam Child Protection & Safeguarding Summit
On behalf of the Organizing Committee:

Skye Maconachie, Blue Dragon Children's Foundation
Christopher McKelvie, British International School

Gareth Wills, British International School
Sarah Curran, British International School
Fiona Dixon, Cognita Asia
Le Thi Toan, International School Ho Chi Minh City - American Academy
Michael Tower, International School Ho Chi Minh City - American Academy
Rob Wilson, International School Ho Chi Minh City - American Academy
Priya Mitchell, International School Ho Chi Minh City

Jacob Humes, Saigon South International School
Catriona Moran, Saigon South Internationl School
Cao Thi Thanh Thuy, Vietnam Association on Child Rights

Thân gửi <<Date PTC>>,
Đây là thư nhắc một lần cuối để đăng ký dẫn dắt một phiên thảo luận trong Hội Nghị Bảo Vệ Trẻ Em & An Toàn Học Đường 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nếu Quý vị mong muốn được dẫn dắt một phiên thảo luận trong chương trình, vui lòng tham khảo hướng dẫnđăng ký không muộn hơn ngày 1 tháng Mười Hai. 

Cán bộ phụ trách liên lạc từ Ban Tổ Chức sẽ liên hệ Quý vị trước ngày 7 tháng Mười Hai để phản hồi về đăng ký của Quý vị và cho Quý vị biết nếu phiên thảo luận của mình được xác nhận. 

Hãy nhớ Đặt Lịch cho Hội Nghị: 8:30 - 16:30, ngày 24 tháng Hai, 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
Hẹn gặp Quý vị tại Hội Nghị!
Thân chào,  Michael Tower
Chủ Tịch, Hội Nghị Bảo Vệ Trẻ Em & An Toàn Học Đường
Thay mặt Ban Tổ Chức:

Skye Maconachie, Blue Dragon Children's Foundation
Christopher McKelvie, British International School

Gareth Wills, British International School
Sarah Curran, British International School
Fiona Dixon, Cognita Asia
Le Thi Toan, International School Ho Chi Minh City - American Academy
Michael Tower, International School Ho Chi Minh City - American Academy
Rob Wilson, International School Ho Chi Minh City - American Academy
Priya Mitchell, International School Ho Chi Minh City

Jacob Humes, Saigon South International School
Catriona Moran, Saigon South Internationl School
Cao Thi Thanh Thuy, Vietnam Association on Child RightsThis email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
International School of Ho Chi Minh City - American Academy · 16 Vo Truong Toan · An Phu Ward, District 2 · Thanh Pho Ho Chi Minh, Sg 700000 · Vietnam