Copy

Weekly Memo
November 28 - December 2, 2022

UPCOMING EVENTS AND ACTIVITIES

  • November 28: Season 2 ASAs Begin 
    Hoạt Động Ngoại Khóa Mùa 2 Bắt Đầu
  • November 28: Virtual School Day - Staff PD Day 
    Ngày Học Trực Tuyến - Ngày Sinh Hoạt Chuyên Môn Của Giáo Viên 
  • December 8: Parent Seminar - "Talking To Your Child About Drugs & Alcohol" @ 5:30 PM, School Library
    Hội Thảo - "Trò Chuyện Với Con Về Chất Kích Thích & Rượu Bia" lúc 17:30, Thư Viện Trường
Letter from Head of School / Thư Ngỏ từ Thầy Hiệu Trưởng 

Dear Parents and Guardians,

I have worked in school leadership for over 20 years and this time of the year is usually filled with interviewing teachers for the next school year.  This year every staff member has requested to return to ISHCMC-AA for the 2023-2024 school year.  I have never heard of this happening at an international school and it says something about the wonderful environment we have here at ISHCMC-AA.  Our teachers love the students, families, culture, and our school.  Thank you!

I want to thank the PTA for the wonderful event they had for staff on Friday.  I heard several comments about how much they felt appreciated.  The PTA leadership has done an amazing job of getting the group started.  We look forward to seeing what else they can do in the future!

Have a wonderful weekend!

Sincerely,

 
Nate Swenson
Head of School


Kính gửi Quý Phụ huynh và Người giám hộ,

Tôi đã làm ở vị trí quản lý các trường học hơn 20 năm và khoảng thời gian cuối năm thường sẽ có rất nhiều đợt phỏng vấn tuyển dụng giáo viên mới cho năm học tiếp theo. Năm nay, tất cả mọi giáo viên đều thể hiện nguyện vọng được tiếp tục làm việc tại ISHCMC-AA cho năm học 2023-2024. Tôi chưa bao giờ được thấy điều này xảy ra tại một trường quốc tế và điều đó đã nói lên điều gì đó về môi trường tuyệt vời mà chúng ta đang có tại ISHCMC-AA! Thầy cô giáo của chúng ta rất yêu mến học sinh, yêu mến các gia đình, nền văn hóa và nhà trường của chúng ta. Cảm ơn các bạn!

Tôi cũng muốn cảm ơn Hội Phụ Huynh vì sự kiện tuyệt vời mà họ đã tổ chức cho nhân viên vào thứ Sáu vừa qua. Tôi đã nghe nhiều lời nhận xét rằng giáo viên cảm thấy được đánh giá và trân trọng như thế nào. Ban đại diện Hội Phụ Huynh đã làm được một điều tuyệt vời để giúp nhóm khởi động và hoạt động sôi nổi. Chúng tôi mong muốn được thấy những điều họ có thể tiếp tục làm trong tương lai!

Chúc Quý vị một cuối tuần thật vui!

Trân trọng,Thầy Nate Swenson
Hiệu trưởng

Thank you to our PTA for an amazing Staff Appreciation event last week. There were plenty of laughs, singing and wonderful connections made during this Sun Bear Community event. 
Cảm ơn Hội Phụ Huynh đã tổ chức một buổi Tri Ân Giáo Viên Nhân Viên trường thật tuyệt vời tuần qua. Đã có rất nhiều nụ cười, những lời ca và sự thân tình lan toả trong sự kiện cộng đồng Sun Bear này. 
Practice Distance Learning Day / Ngày Tập Học Từ Xa
On November 28th, we'll have a practice distance learning day.
Students will log on to their advisory Google meet at 8:30am and 3:00pm, which they'll find on their advisory Google Classroom. All their other classes throughout the day will be asynchronous. Students are expected to use their daily learning plans and directions on Google classroom as a guide.
While this is a practice day, we will take attendance in advisory, students will be expected to complete the work their teachers have provided, and wear their school uniform. The very next day will also be a D day, so their teachers can follow-up with how the distance learning day went.
Please familiarize yourself with our distance learning schedule:
Vào ngày 28 tháng 11, cả trường sẽ luyện tập học từ xa.
Học sinh sẽ đăng nhập vào đường link lớp Chủ Nhiệm qua Google meet lúc 8:30 và 15:00, các con có thể tìm đường link này trên trang Google Classroom chủ nhiệm của mình. Tất cả các lớp học khác trong ngày sẽ diễn ra không trực tiếp (không trực tuyến cùng giáo viên). Học sinh được yêu cầu sử dụng kế hoạch học tập hàng ngày và hướng dẫn trên trang Google Classroom để làm bài. 
Dù đây là ngày tập học từ xa, giáo viên sẽ vẫn điểm danh trong giờ chủ nhiệm, học sinh được mong đợi hoàn thành bài tập giáo viên giao, và mặc đồng phục trong lúc học. Ngày học tiếp theo sẽ cũng là ngày D, nên giáo viên có thể kiểm tra với học sinh xem ngày học từ xa của các con đã diễn ra như thế nào. 
Hãy nhớ lịch học từ xa sau đây:
Sun Bear Camp - December 26-30 / Tuần Trại Sun Bear 26-30/12
We will be having our Sun Bear Camp from December 26-30. This is a chance for your child to come to school to participate in meaningful activities with our staff. Please make sure you fill out the application form that was sent to you earlier this week. The cost will be 6,000,000 VND and will include two snacks and lunch. Please click here to sign up for the Winter Camp.
Chúng ta sẽ tổ chức Tuần Trại Sun Bear từ 26 đến 30 tháng 12. Đây là cơ hội để con của Quý vị đến tham gia các hoạt động ý nghĩa cùng với đội ngũ nhân viên của chúng tôi. Vui lòng điền vào mẫu đơn đăng ký đã được gửi tới Quý vị trong tuần này. Chi phí sẽ là 6.000.000 VND bao gồm hai bữa ăn nhẹ và ăn trưa.
Vui lòng nhấn vào đây để đăng ký Trại Hè
Declaration of Household / Khai Báo Thông TIn Hộ Gia Đình
All parents are required to complete the Declaration of Household in PowerSchool. This is a declaration that confirms your child’s main residence and guardian while they are at school. Please complete the declaration by 2 December 2022. For instructions on how to complete the declaration, please click here. If you have any questions about the declaration, please contact school reception.
Please click here for the video instructions.
Phụ huynh sẽ cần hoàn thành Tờ khai hộ gia đình trên hệ thống PowerSchool. Tờ khai này nhằm để xác nhận nơi cư trú chính và xác nhận người giám hộ của con bạn khi con đang theo học tại trường. Vui lòng hoàn thành việc khai báo trước ngày 2 tháng 12 năm 2022. Để được hướng dẫn về cách hoàn thành tờ khai, vui lòng bấm vào đây. Mọi thắc mắc về tờ khai vui lòng liên hệ với lễ tân nhà trường.
Vui lòng nhấn vào đây để xem video hướng dẫn thực hiện khai báo thông tin. 

POSITIVE, CARING, ENGAGED

 

Welcome to the leading American-curriculum
secondary school in Ho Chi Minh City.

ISHCMC-AA Facebook ISHCMC-AA Facebook
ISHCMC-AA Twitter ISHCMC-AA Twitter
ISHCMC-AA Instagram ISHCMC-AA Instagram
ISHCMC-AA YouTube ISHCMC-AA YouTube
ISHCMC-AA Website ISHCMC-AA Website
Communications Liasion Communications Liasion
Copyright © 2022 International School of Ho Chi Minh City - American Academy, All rights reserved.
 
Mailing Address
16 Vo Truong Toan | An Phu Ward | District 2 | HCMC

www.aavn.edu.vn


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp