Copy

Weekly Memo
December 19-21, 2022

UPCOMING EVENTS AND ACTIVITIES

 • The last day of semester 1: December 21
  Ngày cuối cùng của học kỳ 1: 21/12
 • Winter Break: December 22 - January 06
  Kỳ nghỉ Đông: 22/12 - 06/01
 • Apply for Worcester College (University of Oxford) Spring Program: Now - January 21, 2023
  Đăng ký tham gia Chương trình Mùa xuân  của trường Worcester College (Đại học Oxford): Từ nay tới 21/01/2023
 • Grade 6&7 Skating: January 12
 • Trượt băng - Học sinh lớp 6&7: 12/01/2023
 • Tet holiday: January 18-27, 2023
  Nghỉ Tết: 18-27/1/2023
Letter from Head of School / Thư Ngỏ từ Thầy Hiệu Trưởng 

Dear Parents,

Happy Holidays! The students have worked extremely hard this first semester and they really deserve some time away from studies. I hope that you have a wonderful time with your family during this holiday season. We will be back to school on January 9, 2023.  

Sincerely,

 
Nate Swenson
Head of School


Quý Phụ huynh thân mến,

Chúc Quý vị một kỳ nghỉ thật vui! Học sinh của chúng ta đã hết sức chăm chỉ trong học kỳ đầu tiên này và các con thực sự xứng đáng được nghỉ ngơi. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ có một thời gian tuyệt vời cùng với gia đình của mình trong kỳ nghỉ lễ này. Chúng ta sẽ đi học trở lại vào ngày 9 tháng 1 năm 2023.

Trân trọng,


Thầy Nate Swenson
Hiệu trưởng


The last day of Semester 1

The winter holiday is starting on December 22nd. The last day of semester 1 is a half day at school, December 21st, student dismissal will be at 11:30am. Please note this for picking up your child on time. 

Ngày học cuối cùng của Học kỳ I

Kỳ nghỉ Đông sẽ bắt đầu vào ngày 22/12/2022. Ngày học cuối cùng của Học kỳ 1 là 21/12/2022, học sinh sẽ chỉ học nửa ngày tại trường. Các con sẽ ra về lúc 11:30 sáng. Phụ huynh lưu ý thời gian này để đón con đúng giờ.

Santa Band Performances

The students in the high school band have had two performance opportunities in December. On Friday, December 16th they performed at ISSP and on December 20th they had a school tour featuring Christmas music around famous Landmarks across HCMC. Did you see our Band at any of those places? What do you think about our talented students? To see more images of the Band please go to Instagram and Facebook of the school.

Biểu diễn của Ban nhạc học sinh Trung học

Học sinh trong Ban nhạc cấp Trung học đã có hai cơ hội biểu diễn trong tháng 12. Vào thứ Sáu, ngày 16 tháng 12, các con đã biểu diễn tại trường ISSP, và ngày 20 tháng 12 là chuyến biểu diễn nhạc Giáng sinh tại nhiều địa danh nổi tiếng quanh Thành phố. Bạn có gặp Ban nhạc của chúng ta ở nơi nào trong số các địa điểm đó không? Bạn thấy tài năng của học sinh trường mình thế nào? Phụ huynh có thể xem thêm hình chụp của Ban nhạc trên Instagram và Facebook của trường. 

An ISHCMC-AA student becomes UN Ambassador

The Young Goodwill Ambassador of the United Nations IIMSAM organization was named to Bella Vu, a grade 8 student of ISHCMC-AA. IIMSAM is an organization of the United Nations, recognized as an Observer of the United Nations Economic and Social Council according to the sustainable development criteria for the period 2015 - 2030.

Did you know that Bella Vu participated in the Miss Eco Teen International 2021 and won the crown? The Miss Eco Teen International has been held since 2017 for contestants from 14 to 19 years old with the goal of responding to environmental protection. 

With Bella's significant achievements in the term of Miss Eco Teen 2021, the representative of the United Nations IIMSAM organization in New York (USA) awarded Bella the certificate of "Young Goodwill Ambassador". This is a proud recognition for a grade 8 student of ISHCM-AA, Vietnam. Congratulations to Bella Vu!
 

Một học sinh của ISHCMC-AA là Đại sứ thiện chí LHQ
Ngôi vị Đại sứ thiện chí trẻ tuổi của tổ chức IIMSAM Liên Hiệp Quốc đã được dành tặng cho cho Bella Vũ, một học sinh lớp 8 của trường ISHCMC-AA. IIMSAM là tổ chức của Liên hợp quốc, được công nhận là Quan sát viên của Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên hiệp quốc theo các tiêu chí phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2030.

Bạn có biết là Bella Vũ đã tham gia cuộc thi Miss Eco Teen International 2021 và giành vương miện không? Miss Eco Teen International đã được tổ chức từ năm 2017 dành cho các thí sinh từ 14 đến 19 tuổi với mục đích hưởng ứng bảo vệ môi trường.

Với những thành tích đáng kể của Bella Vũ trong nhiệm kỳ Miss Eco Teen 2021, đại diện tổ chức IIMSAM thuộc Liên Hiệp Quốc tại New York (Mỹ) đã trao chứng nhận "Đại sứ thiện chí trẻ tuổi" cho Bella. Đây là sự ghi nhận đáng tự hào dành cho một bạn học sinh lớp 8 của ISHCM-AA, Việt Nam. Chúc mừng Bella Vũ!

The PTA visited our school
On Friday, December 16, on behalf of all ISHCMC-AA parents, the committee visited and delivered Christmas and New Year gifts to all of the teachers and staff at school. They appreciate the love and care put into these thoughtful gifts. Mr. Swenson, Head of School, expressed his heartfelt thanks to all of our parents on behalf of his teachers and staff. 
 
The committee also wants to take this opportunity to say thank you to all of our parents for always being very supportive and contributive. We hope to continue to receive your support for future events like the upcoming Tet Festival on 13/1/2023 as well as other events throughout the year. 
 
Ban Đại diện Phụ Huynh tới thăm trường
Thứ 6 ngày 6/12, thay mặt cho tập thể phụ huynh của trường, Ban Đại diện Phụ huynh đã tới gặp gỡ và tặng quà cho toàn thể các thầy cô và nhân viên trong trường nhân dịp Giáng sinh và Năm mới. Thầy cô đã rất cảm kích trước sự quan tâm chu đáo của các Phụ huynh và thầy Hiệu trưởng đã thay mặt các thầy cô gửi lời cảm ơn tới toàn thể Quý phụ huynh. 
 
Ban Đại diện cũng xin trân trọng cảm ơn Quý phụ huynh đã luôn đồng hành và hỗ trợ Ban hoàn thành công việc của mình và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý phụ huynh trong sự kiện sắp tới - Hội Xuân Spring Festival ngày 13/1/2023, cũng như các sự kiện tiếp theo khác ở Học kì 2. 
 
Updated Academic Calendar  
This is the updated calendar for the school year 2022-2023. We have informed you earlier about increased number of Tet holiday according to the guidance from the HCMC Department of Education and Training. In this updated calendar, January 18 and 19 have been added as the Tet holiday. This also has been updated on school website.
 

Cập nhật lịch năm học
Trên đây là bản cập nhật lịch năm học 2022-2023. Chúng tôi đã thông báo về việc kéo dài số ngày nghỉ Tết cho học sinh theo hướng dẫn gần đây của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lịch cập nhật này, ngày 18-19/01/2023 đã được đánh dấu là ngày nghỉ Tết. Lịch này cũng đã được cập nhật trên trang web của trường.
Ice Skating - Grade 6&7
On December 12th, right in the first week of the Semester 2, students of grade 6 and 7 will go for skating at Landmark 81. Your children will need to bring socks and school sweater/jumper to keep warm if they wish. Knee pads, elbow pads and helmets are also available. Students can bring money to make small purchases. 
 
Hoạt động trượt băng - Học sinh lớp 6 và lớp 7
Ngày 12/01/2023, ngay tuần đầu tiên của Học kỳ 2, các con khối lớp 6 và 7 sẽ tham gia hoạt động trượt băng tại Landmark 81. Con của bạn sẽ cần mang theo tất (vớ) và áo khoác giữ ấm, nếu các con muốn. Miếng đệm bảo vệ khuỷu tay, đầu gối và nón bảo hiểm cũng cần có. Học sinh có thể mang theo một ít tiền mặt nếu con muốn mua những món đồ nhỏ.
 

Worcester College (University of Oxford) Spring Program

We are delighted to share our latest collaboration between Cognita and Worcester College to provide students with an Oxford college experience, combining the highest level of academic rigor with a unique insight into the opportunities associated with living and studying at an Oxford college, UK in April 2023. This is a program for ambitious students (age 15-18) that wish to challenge themselves with the highest standard of academic learning. ISHCMC-AA students may apply for this this program from now to January 21, 2023. 

Students will be able to choose one of the following cutting-edge courses:

 • Economics and Business Management in a changing world
 • Artificial Intelligence and the world of Python computer coding
 • Philosophy, Politics and Law

As well as academic content, the program will include a range of other activities encompassing sports, music and literature, plus seminars on Oxford traditions and cultural visits. We are confident that this will be a learning experience like no other.

If you have any questions about the program or the application process, please send them via email to: enquiries.cpc@worc.ox.ac.uk


Chương trình Mùa xuân của trường Worcester College
(Đại học Oxford)

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo về sự hợp tác mới nhất giữa Cognita và Trường Worcester College để mang đến cho các học sinh trải nghiệm Đại học Oxford vào tháng 4 năm 2023. Đây là một sự kết hợp giữa những yêu cầu nghiêm ngặt nhất trong học tập với một lựa chọn sáng suốt về các cơ hội sinh sống và học tập tại một trường thuộc Đại học Oxford, Vương quốc Anh. Chương trình này sẽ dành cho các học sinh (15-18 tuổi) có ước vọng muốn thử thách bản thân mình với những tiêu chuẩn học tập cao nhất. Học sinh ISHCMC-AA có thể đăng ký tham gia chương trình này từ nay đến ngày 21 tháng 1 năm 2023.

Học sinh sẽ được chọn một trong các khóa học sau đây:

 • Kinh tế và quản lý kinh doanh trong một thế giới thay đổi
 • Trí tuệ nhân tạo và công nghệ mã hóa máy tính Python
 • Triết học, Chính trị và Pháp luật

Ngoài nội dung học thuật, chương trình sẽ bao gồm một loạt các hoạt động khác bao gồm thể thao, âm nhạc và văn học, cùng với các cuộc hội thảo về truyền thống Oxford và các chuyến thăm quan văn hóa. Chúng tôi tự tin rằng đây sẽ là một trải nghiệm học tập độc đáo và không ở đâu có được.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình hoặc quy trình đăng ký, phụ huynh có thể chủ động liên hệ tới email: enquiries.cpc@worc.ox.ac.uk 

NOTE TO PARENTS/ LƯU Ý CHO PHỤ HUYNH
When asking for student absences/ Khi xin phép cho con vắng mặt

For 1 day absence or for being late

 • Send notice/information to email: school@aavn.edu.vn or,
 • Call the school to notify: (84-28) 3898-9098 - Ext: 0

For extended absences (more than 1 day)

When extended absence is approved, teachers will create a support plan.  Students who do not gain approval for extended absences may miss out on this support

Khi xin phép cho con vắng mặt 1 ngày hoặc tới trễ

 • Gửi thông báo/xin phép tới email: school@aavn.edu.vn hoặc,
 • Gọi điện thông báo tới trường: (84-28) 3898-9098 - Số máy lẻ: 0
Khi xin phép nghỉ học nhiều hơn 1 ngày

Khi đề nghị xin nghỉ học nhiều ngày được chấp thuận, giáo viên sẽ có kế hoạch riêng để bổ trợ kiến thức cho con. Những học sinh nghỉ học nhiều ngày không có phép có thể sẽ bỏ lỡ mất sự hỗ trợ này.

POSITIVE, CARING, ENGAGED

 

Welcome to the leading American-curriculum
secondary school in Ho Chi Minh City.

ISHCMC-AA Facebook ISHCMC-AA Facebook
ISHCMC-AA Twitter ISHCMC-AA Twitter
ISHCMC-AA Instagram ISHCMC-AA Instagram
ISHCMC-AA YouTube ISHCMC-AA YouTube
ISHCMC-AA Website ISHCMC-AA Website
Communications Liasion Communications Liasion
Copyright © 2022 International School of Ho Chi Minh City - American Academy, All rights reserved.
 
Mailing Address
16 Vo Truong Toan | An Phu Ward | District 2 | HCMC

www.aavn.edu.vn


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp