Copy

Weekly Memo
January 09-13, 2023

KEY EVENTS AND ACTIVITIES

 • Starting Semester 2: January 09
  Bắt đầu học kỳ 2: 09/01/2023
 • Semester 1 Reports Card sent home: January 11
 • Gửi Phụ huynh kết quả học tập học kỳ 1: 11/01/2013
 • Tet Festival: January 13
  Hội Xuân: 13/01/2023
 • Apply for Worcester College (University of Oxford) Spring Program: ByJanuary 21
 • Đăng ký tham gia Chương trình Mùa xuân  của trường Worcester College (Đại học Oxford): Từ nay tới 21/01/2023
 • Note to parents
 • Lưu ý dành cho phụ huynh
Letter from Head of School / Thư Ngỏ từ Thầy Hiệu Trưởng 

Dear Parents,

It was wonderful to return to school this week and already we are looking forward to celebrating Tet.  We have a program ready for Friday at 1:30 and any parent or relative who would like to attend is invited.  This celebration is always so much fun!

A huge thank you to Luu Phuong Truc for his donation of several books he wrote to our library.  The book “Iconic Heritage Works of Ho chi Minh City” is available to check out for any student who would like to read it.  The book is written in both Vietnamese and English so everyone can enjoy it.  We are extremely proud of his work on this project.

There will not be a memo next week as we only have two days of school, so have a wonderful Tet Holiday!


Sincerely,

 
Nate Swenson
Head of School


Quý Phụ huynh thân mến,

Thật tuyệt khi được trở lại trường trong tuần này và chúng ta cũng đang rất mong chờ để đón Tết rồi. Chúng ta đã chuẩn bị chương trình Hội Xuân tại trường vào Thứ Sáu bắt đầu lúc 1:30 chiều. Mmi phụ huynh, người thân của học sinh nếu muốn tham dự đều được mời tham gia. Lễ Hội Xuân luôn có nhiều hoạt động rất vui đấy!

Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới học sinh Lưu Phương Trực vì đã tặng cuốn sách con viết cho thư viện của trường. Cuốn sách “Những công trình di sản mang tính biểu tượng của Thành phố Hồ Chí Minh” đã sẵn có tại thư viện để bất kỳ học sinh nào muốn đọc nó đều có thể mượn về. Cuốn sách được viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh để chúng ta có thể cùng thưởng thức. Chúng tôi vô cùng tự hào về những việc Trực đã làm được trong dự án này.

Tuần tới sẽ không có bản tin vì chúng ta chỉ học có hai ngày. Chúc Quý vị một kỳ nghỉ Tết thật tuyệt vời nhé!

Trân trọng,


Thầy Nate Swenson
Hiệu trưởng

Semester 1 Report Card sent
The Semester 1 report cards for students were sent to parents on January 11. Parents can click on the "Digital Document" included in the message to access the report. The grades in this report are final. 

We encourage you to sit with your child to celebrate their successes and set goals for moving forward. If your child’s teacher has reported INC (Incomplete) this means that some assessments still need to be submitted in order to earn credit for the course.  If you would like to discuss your child's final or if you have questions about incomplete courses please reach out to the teachers by email. 

Báo cáo kết quả Học kỳ 1

Kết quả học tập Học kỳ 1 của các con đã được gửi tới tất cả phụ huynh vào ngày 11/01/2023. Quý vị có thể bấm vào "Digital Document" trong email đã nhận để xem nội dung báo cáo cụ thể. Kết quả ghi trong báo cáo là điểm số chính thức cuối cùng.
Chúng tôi khuyến khích Quý vị hãy chúc mừng những thành công của con và cùng với con đặt ra những mục tiêu tiếp theo mà con cần phấn đấu để đạt được. 
Nếu trong bảng điểm của con có ghi chữ INC (Chưa hoàn thành), nghĩa là con vẫn còn một số bài kiểm tra cần phải được nộp lại để có thể nhận tín chỉ cho môn học. Hãy liên hệ với giáo viên của con nếu Quý vị có câu hỏi về điểm số hoặc về các môn học mà con chưa hoàn thành.

Tet Festival on January 13
Tet Festival is an annual activity organized every year to celebrate Tet and Lunar New Year. This year the Tet Festival will be held at the school, starting from 1:30-3:00pm on January 13, 2023 with students' and PTA's performances and other activities. You all are welcome to attend this event with us!

Hội Xuân - Tet Festival 13/01/2023
Hội Xuân - Tet Festival là hoạt động được nhà trường tổ chức hàng năm mỗi dịp Tết đến xuân về. Hội Xuân năm nay được tổ chức tại trường bắt đầu từ 13:30 - 15:00 chiều ngày 13/01/2023 với những tiết mục biểu diễn của các con và Hội Phụ huynh cùng nhiều hoạt động khác nhau được tổ chức ngay tại sân trường. Xin trân trọng kính mời Quý vị cùng tham dự với chúng tôi!

Updated Academic Calendar  
This is the updated calendar for the school year 2022-2023. We have informed you earlier about increased number of Tet holiday according to the guidance from the HCMC Department of Education and Training. In this updated calendar, January 18 and 19 have been added as the Tet holiday. This also has been updated on school website.
 

Cập nhật lịch năm học
Đây là bản cập nhật lịch năm học 2022-2023. Chúng tôi đã thông báo về việc kéo dài số ngày nghỉ Tết cho học sinh theo hướng dẫn gần đây của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lịch cập nhật này, ngày 18-19/01/2023 đã được đánh dấu là ngày nghỉ Tết. Lịch này cũng đã được cập nhật trên trang web của trường.

Worcester College (University of Oxford) Spring Program

We are delighted to share our latest collaboration between Cognita and Worcester College to provide students with an Oxford college experience, combining the highest level of academic rigor with a unique insight into the opportunities associated with living and studying at an Oxford college, UK in April 2023. This is a program for ambitious students (age 15-18) that wish to challenge themselves with the highest standard of academic learning. ISHCMC-AA students may apply for this this program from now to January 21, 2023. 

Students will be able to choose one of the following cutting-edge courses:

 • Economics and Business Management in a changing world
 • Artificial Intelligence and the world of Python computer coding
 • Philosophy, Politics and Law

As well as academic content, the program will include a range of other activities encompassing sports, music and literature, plus seminars on Oxford traditions and cultural visits. We are confident that this will be a learning experience like no other.

If you have any questions about the program or the application process, please send them via email to: enquiries.cpc@worc.ox.ac.uk


Chương trình Mùa xuân của trường Worcester College
(Đại học Oxford)

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo về sự hợp tác mới nhất giữa Cognita và Trường Worcester College để mang đến cho các học sinh trải nghiệm Đại học Oxford vào tháng 4 năm 2023. Đây là một sự kết hợp giữa những yêu cầu nghiêm ngặt nhất trong học tập với một lựa chọn sáng suốt về các cơ hội sinh sống và học tập tại một trường thuộc Đại học Oxford, Vương quốc Anh. Chương trình này sẽ dành cho các học sinh (15-18 tuổi) có ước vọng muốn thử thách bản thân mình với những tiêu chuẩn học tập cao nhất. Học sinh ISHCMC-AA có thể đăng ký tham gia chương trình này từ nay đến ngày 21 tháng 1 năm 2023.

Học sinh sẽ được chọn một trong các khóa học sau đây:

 • Kinh tế và quản lý kinh doanh trong một thế giới thay đổi
 • Trí tuệ nhân tạo và công nghệ mã hóa máy tính Python
 • Triết học, Chính trị và Pháp luật

Ngoài nội dung học thuật, chương trình sẽ bao gồm một loạt các hoạt động khác bao gồm thể thao, âm nhạc và văn học, cùng với các cuộc hội thảo về truyền thống Oxford và các chuyến thăm quan văn hóa. Chúng tôi tự tin rằng đây sẽ là một trải nghiệm học tập độc đáo và không ở đâu có được.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình hoặc quy trình đăng ký, phụ huynh có thể chủ động liên hệ tới email: enquiries.cpc@worc.ox.ac.uk 

NOTE TO PARENTS/ LƯU Ý CHO PHỤ HUYNH
When asking for student absences/ Khi xin phép cho con vắng mặt

For 1 day absence or for being late

 • Send notice/information to email: school@aavn.edu.vn or,
 • Call the school to notify: (84-28) 3898-9098 - Ext: 0

For extended absences (more than 1 day)

When extended absence is approved, teachers will create a support plan.  Students who do not gain approval for extended absences may miss out on this support

Khi xin phép cho con vắng mặt 1 ngày hoặc tới trễ

 • Gửi thông báo/xin phép tới email: school@aavn.edu.vn hoặc,
 • Gọi điện thông báo tới trường: (84-28) 3898-9098 - Số máy lẻ: 0
Khi xin phép nghỉ học nhiều hơn 1 ngày

Khi đề nghị xin nghỉ học nhiều ngày được chấp thuận, giáo viên sẽ có kế hoạch riêng để bổ trợ kiến thức cho con. Những học sinh nghỉ học nhiều ngày không có phép có thể sẽ bỏ lỡ mất sự hỗ trợ này.

POSITIVE, CARING, ENGAGED

 

Welcome to the leading American-curriculum
secondary school in Ho Chi Minh City.

ISHCMC-AA Facebook ISHCMC-AA Facebook
ISHCMC-AA Twitter ISHCMC-AA Twitter
ISHCMC-AA Instagram ISHCMC-AA Instagram
ISHCMC-AA YouTube ISHCMC-AA YouTube
ISHCMC-AA Website ISHCMC-AA Website
Communications Liasion Communications Liasion
Copyright © 2023 International School of Ho Chi Minh City - American Academy, All rights reserved.
 
Mailing Address
16 Vo Truong Toan | An Phu Ward | District 2 | HCMC

www.aavn.edu.vn


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp