Copy
Dear <<Date PTC>>,

Registration is now open for the Vietnam Child Protection & Safeguarding Summit on February 24th. Please help spread the word to colleagues. Registration will close on February 17th. 

The Summit will offer 2 keynotes and 18 sessions on a wide range of topics related to child protection. Sessions will include professional skill development, information on current trends, and panel discussions with experts. Confirmed session topics include:
  • Understanding Vietnam Law for Child Protection
  • A Live Snapshot of Online Grooming - Current Trends in Offender Strategies Targeting Children
  • Intervention for Suicide Prevention
  • Addressing Child Protection and Mental Health Concerns with Vietnamese Families
  • Child Labor in Corporate Supply Chains: Legislation, Risk Mitigation and Case Studies from Vietnam and APAC
There will be sessions in English and others in Vietnamese. Participants will also have an opportunity to network and generate ideas on how to collaborate more frequently on child protection matters.

Please register and pay through the AmCham portal.  Seats are limited -- be sure to register early. If cost is a barrier to attendance, please contact michael.tower@aavn.edu.vn 

See you there!


Best, Michael Tower
Chair, Vietnam Child Protection & Safeguarding Summit
On behalf of the Organizing Committee:

Skye Maconachie, Blue Dragon Children's Foundation
Christopher McKelvie, British International School

Gareth Wills, British International School
Sarah Curran, British International School
Fiona Dixon, Cognita Asia
Le Thi Toan, International School Ho Chi Minh City - American Academy
Michael Tower, International School Ho Chi Minh City - American Academy
Rob Wilson, International School Ho Chi Minh City - American Academy
Jacob Humes, Saigon South International School
Catriona Moran, Saigon South Internationl School
Cao Thi Thanh Thuy, Vietnam Association on Child Rights

Thân gửi <<Date PTC>>,
Đăng ký hiện đang được mở cho Hội Nghị Bảo Vệ Trẻ Em & An Toàn Học Đường diễn ra vào ngày 24/2. Vui lòng chia sẻ thông tin về hội nghị này với đồng nghiệp. Đăng ký sẽ kết thúc vào ngày 17/2.

Hội Nghị bao gồm hai bài trình bày chủ đạo và 18 phiên thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến bảo vệ trẻ em. Các phiên thảo luận bao gồm các nội dung phát triển chuyên môn, thông tin về các xu hướng hiện hành và cơ hội thảo luận với các chuyên gia. Các phiên thảo luận đã đăng ký và được xác nhận gồm có: 
  • Hiểu Về Các Quy Định Pháp Luật Việt Nam Trong Bảo Vệ Trẻ Em
  • Tình Trạng Dụ Dỗ Trực Tuyến - Xu Hướng Tấn Công Trẻ Em Của Tội Phạm Hiện Nay
  • Can Thiệp Trong Phòng Chống Tự Sát
  • Trao Đổi Về Vấn Đề Bảo Vệ Trẻ Em Và Những Lo Ngại Về Sức Khoẻ Tâm Lý Với Các Gia Đình Việt Nam
  • Lao Động Trẻ Em Trong Chuỗi Cung Ứng Tập Đoàn: Các Chính Sách, Giảm Thiểu Rủi Ro Và Phân Tích Một Số Trường Hợp Cụ Thể ở Việt nam và Châu Á Thái Bình Dương. 
Sẽ có các phiên thảo luận bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Người tham dự sẽ có cơ hội giao lưu và chia sẻ những ý tưởng để tăng cường hợp tác thường xuyên hơn nữa trong vấn đề bảo vệ trẻ em.

Vui lòng đăng ký và thanh toán qua cổng đăng ký AmCham. Số lượng chỗ giới hạn -- hãy đăng ký sớm. 
Nếu chi phí là một trở ngại tham dự, vui lòng liên hệ michael.tower@aavn.edu.vn
Hẹn gặp Quý vị tại Hội Nghị!
Thân chào,  Michael Tower
Chủ Tịch, Hội Nghị Bảo Vệ Trẻ Em & An Toàn Học Đường
Thay mặt Ban Tổ Chức:

Skye Maconachie, Blue Dragon Children's Foundation
Christopher McKelvie, British International School

Gareth Wills, British International School
Sarah Curran, British International School
Fiona Dixon, Cognita Asia
Le Thi Toan, International School Ho Chi Minh City - American Academy
Michael Tower, International School Ho Chi Minh City - American Academy
Rob Wilson, International School Ho Chi Minh City - American Academy
Jacob Humes, Saigon South International School
Catriona Moran, Saigon South Internationl School
Cao Thi Thanh Thuy, Vietnam Association on Child RightsThis email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
International School of Ho Chi Minh City - American Academy · 16 Vo Truong Toan · An Phu Ward, District 2 · Thanh Pho Ho Chi Minh, Sg 700000 · Vietnam