Copy

Weekly Memo - Bản tin hàng tuần
Jan 30 - Feb 03

KEY CONTENTS/ NỘI DUNG CHÍNH

 • Letter from Head of School
  Thư ngỏ của Thầy Hiệu trưởng
 • Course selection overview: Feb & Mar 2023
 • Lựa chọn khoá học cho con: Tháng 2 & tháng 3/2023
 • Winter Concert: Feb 16
  Hoà nhạc Mùa đông: 16/2
 • Voice of Parents: Feb 9-23
 • Khảo sát ý kiến phụ huynh: 9/2-23/2
 • Memorable Tet Festival
 • Nhớ Lễ Hội Xuân
 • Note to parents
 • Lưu ý dành cho phụ huynh
Letter from Head of School / Thư Ngỏ từ Thầy Hiệu Trưởng 

Dear Parents,

I hope that you had a wonderful Tết holiday!  I always enjoy spending time with my family during the holidays, but it is also good to get back to a normal schedule again.  Some of our students were a little tired on the first few days back, but they are much better now that they have had a week of getting up early.

At this time of the year we always ask for feedback from parents about our school.  We are looking for the good things and the bad things.  We use this information as we try to improve our school.  In the past the feedback has helped us become one of the leading schools in Ho Chi Minh City.  You are going to receive this survey in a few days, please make sure that as you fill it out, you are specific as possible. 

Have a wonderful weekend!

Sincerely,

 
Nate Swenson
Head of School


Quý Phụ huynh thân mến,

Hy vọng rằng bạn đã có một kỳ nghỉ Tết tuyệt vời! Tôi luôn thích dành thời gian cho gia đình mình trong những ngày nghỉ, nhưng cũng thật tốt khi mọi lịch trình trở lại như bình thường. Một số học sinh của chúng ta có vẻ mệt mỏi đôi chút trong vài ngày đầu tiên đi học trở lại, nhưng hiện giờ các con đã tốt hơn nhiều sau một tuần làm quen trở lại với việc dậy sớm.

Vào thời điểm này hàng năm chúng tôi thường xuyên tiến hành khảo sát và lấy ý kiến ​​phản hồi của phụ huynh về trường học của mình. Chúng tôi muốn tìm ra những gì đã làm tốt và những gì nên làm tốt hơn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin phản hồi từ phụ huynh để cố gắng cải thiện trường học của mình. Trong thời gian qua những phản hồi của phụ huynh đã giúp chúng tôi trở thành một trong những trường hàng đầu tại TP.HCM. Bạn sẽ nhận được một bản khảo sát ý kiến trong một vài ngày tới, khi đó hãy vui lòng ghi thông tin phản hồi càng cụ thể càng tốt.

Trân trọng,


Thầy Nate Swenson
Hiệu trưởng

Course selection overview
We are excited to begin te process for course selection for next year. Right before the Tet holiday, we surveyed on the students on their interest for advanced classes, and the response was overwhelmingly positive for AP courses. Beginning next year, we will be offering more AP courses and begin phasing out our SUPA program. We are also exploring the possibility of offering the AP Diploma next school year.

Based on information from the survey, the Principal and Academic Dean will review our course offerings, and then publish the course descriptions to current 10 and 11 students next week.
Near the end of February, we will hold a parent seminar to review the course offerings for next school year, and answer any questions families might have about the course selection process.

We will also hold an assembly for both grade 10 and grade 11 about course offerings for next year, and review the course selection process with the students.
During the first week of March, grade 10 and 11 students will select their courses for next year. Some meetings will be held with students and the high school counselor to ensure that the courses students have selected put them on track for graduation.

 

Lựa chọn khoá học cho con

Chúng tôi rất vui mừng được bắt đầu quá trình lựa chọn khóa học cho năm tới. Ngay trước kỳ nghỉ Tết, chúng tôi đã khảo sát ý kiến học sinh về mức độ quan tâm của các em đối với các lớp nâng cao và đã nhận được phản hồi rất tích cực về các khóa học AP. Bắt đầu từ năm tới, chúng tôi sẽ cung cấp nhiều khóa học AP hơn và bắt đầu loại bỏ dần chương trình SUPA. Chúng tôi cũng đang tìm hiểu khả năng cấp Chứng chỉ AP ở năm học tới.

Dựa trên thông tin từ cuộc khảo sát, Hiệu trưởng và Trưởng khoa sẽ xem xét các dịch vụ cung cấp khóa học cho trường, trong tuần tới sẽ gửi thông tin giới thiệu các khóa học tới học sinh lớp 10 và lớp 11 hiện tại.

Khoảng cuối tháng Hai, nhà trường sẽ tổ chức một buổi hội thảo dành cho phụ huynh để xem xét các khóa học cho năm học tới và để trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà các gia đình có thể có về quy trình lựa chọn khóa học.

Chúng tôi cũng sẽ tổ chức một cuộc họp chung cho tất cả học sinh lớp 10 và lớp 11 về các khóa học của năm tới và xem lại quá trình lựa chọn khóa học.

Trong tuần đầu tiên của tháng 3, học sinh lớp 10 và 11 sẽ chọn khóa học cho năm tới. Một số cuộc họp giữa học sinh và tư vấn trung học sẽ được tổ chức để đảm bảo rằng học sinh chọn được các khoá học phù hợp để các em đi đúng hướng và chuẩn bị tốt cho mục đích tốt nghiệp.

Winter Concert
It is almost time for our first full program concert of the year! The ISHCMC-AA Winter Concert is on Thursday, February 2nd  at the ISHCMC-AA Courtyard at 6:00pm.  To prepare for this concert extra full band rehearsals have been scheduled for all grade 6-12 students. Please make sure that your child has their instrument or mouthpiece and their sheet music/folder at school that day. We will share more information about this event in the coming issue. 

Chương trình Hoà nhạc Mùa đông
Đã gần đến ngày diễn ra chương trình hòa nhạc đầu tiên trong năm của chúng tôi! Chương trình Hòa nhạc Mùa đông của trường ISHCMC-AA sẽ diễn ra vào Thứ Năm, ngày 16 tháng 2 tại trường lúc 18:00. Để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc này, tất cả học sinh lớp 6-12 đã lên lịch diễn tập ngoài giờ cho toàn bộ ban nhạc. Vui lòng đảm bảo rằng con của Quý vị có nhạc cụ và có bản nhạc vào ngày hôm đó. Chúng tôi sẽ có thêm thông tin về chương trình Hoà nhạc này vào bản tin sau.

 

Voice of Parents
The above letter from Head of School mentioned the parent survey will be conducted annually around this time of the year. Next week on February 9, a survey invitation will be sent to parent mailbox. This survey will be carried out for two weeks from February 9 to February 23. Before the survey starts, we will send an email to parents with instructions so that parents can take the survey easily. 

Khảo sát ý kiến Phụ huynh

Trong thư ngỏ ở trên thầy Hiệu trưởng đã nói rằng việc khảo sát ý kiến phụ huynh sẽ được tiến hành hàng năm vào khoảng thời gian này. Vào ngày 9/2 tuần sau, các phụ huynh sẽ nhận được lời mời khảo sát gửi đến địa chỉ email của mình. Hoạt động khảo sát này sẽ được triển khai trong hai tuần từ 9/2 - 23/2. Trước khi triển khai khảo sát nhà trường sẽ gửi email hướng dẫn để phụ huynh có thể thực hiện bản khảo sát được dễ dàng.

From Tet Festival
We are delighted to share with you in this LINK (for internal ISHCMC-AA only) some memorable photos from the Tet Festival event. Sincere thanks to all the parents and to the members of the Representative Board, we always appreciate your support and companionship! The participation of students, parents and all teachers, staffs in the event brought a bustling atmosphere to the Tet Festival. We look forward to having other successful events like this!

Nhớ Lễ Hội Xuân
Chúng tôi rất vui được chia sẻ với các bạn từ đường LINK này (vui lòng chỉ dành cho nội bộ trường ISHCMC-AA) một số hình ảnh đáng ghi nhớ từ sự kiện Lễ Hội Xuân vừa qua. Xin chân thành cảm ơn tất cả các phụ huynh và cảm ơn các thành viên Ban Đại Diện, chúng tôi luôn cảm nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý vị! Sự tham gia của học sinh và phụ huynh cùng toàn thể thầy cô trong trường đã mang lại không khí rộn ràng cho Lễ Hội Xuân. Chúng tôi mong đợi các sự kiện khác của trường cũng sẽ thành công như vậy!

NOTE TO PARENTS/ LƯU Ý CHO PHỤ HUYNH
When asking for student absences/ Khi xin phép cho con vắng mặt

For 1 day absence or for being late

 • Send notice/information to email: school@aavn.edu.vn or,
 • Call the school to notify: (84-28) 3898-9098 - Ext: 0

For extended absences (more than 1 day)

When extended absence is approved, teachers will create a support plan.  Students who do not gain approval for extended absences may miss out on this support

Khi xin phép cho con vắng mặt 1 ngày hoặc tới trễ

 • Gửi thông báo/xin phép tới email: school@aavn.edu.vn hoặc,
 • Gọi điện thông báo tới trường: (84-28) 3898-9098 - Số máy lẻ: 0
Khi xin phép nghỉ học nhiều hơn 1 ngày

Khi đề nghị xin nghỉ học nhiều ngày được chấp thuận, giáo viên sẽ có kế hoạch riêng để bổ trợ kiến thức cho con. Những học sinh nghỉ học nhiều ngày không có phép có thể sẽ bỏ lỡ mất sự hỗ trợ này.

POSITIVE, CARING, ENGAGED

 

Welcome to the leading American-curriculum
secondary school in Ho Chi Minh City.

ISHCMC-AA Facebook ISHCMC-AA Facebook
ISHCMC-AA Twitter ISHCMC-AA Twitter
ISHCMC-AA Instagram ISHCMC-AA Instagram
ISHCMC-AA YouTube ISHCMC-AA YouTube
ISHCMC-AA Website ISHCMC-AA Website
Communications Liasion Communications Liasion
Copyright © 2023 International School of Ho Chi Minh City - American Academy, All rights reserved.
 
Mailing Address
16 Vo Truong Toan | An Phu Ward | District 2 | HCMC

www.aavn.edu.vn


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp