Copy
Dear Parents,
 
Our IT team has informed us that parents may have received an automated email message entitled "Your PowerSchool parent information has changed".
Please disregard this message.  It was sent as part of an internal data management review.  Your PowerSchool accounts are secure.
 

Kính gửi Quý phụ huynh,

Bộ phận IT của trường đã thông báo với chúng tôi rằng các Phụ huynh có thể đã nhận được một email tự động với tiêu đề "Your PowerSchool parent information has changed".

Quý vị vui lòng bỏ qua email thông báo nói trên. Đó chỉ là một thư trả lời tự động trong quá trình IT làm công tác rà soát hệ thống quản lý dữ liệu nội bộ. Tài khoản PowerSchool của bạn vẫn an toàn.
 
Trân trọng,
Best regards
Jennifer Pratt

 

POSITIVE, CARING, ENGAGED

 

Welcome to the leading American-curriculum
secondary school in Ho Chi Minh City.

ISHCMC-AA Facebook ISHCMC-AA Facebook
ISHCMC-AA Twitter ISHCMC-AA Twitter
ISHCMC-AA Instagram ISHCMC-AA Instagram
ISHCMC-AA YouTube ISHCMC-AA YouTube
ISHCMC-AA Website ISHCMC-AA Website
Communications Liasion Communications Liasion
Copyright © 2022 International School of Ho Chi Minh City - American Academy, All rights reserved.
 
Mailing Address
16 Vo Truong Toan | An Phu Ward | District 2 | HCMC

www.aavn.edu.vn


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp