Copy

Getting Ready For Colleges


/ Bản Tin Chuyên Đề Đại Học / 
College planning is the process that can start as early as ninth grade. Don't wait until your child's senior year begins! As our juniors are entering their Semester 2, above are some recommendations for parents and guardians to do to support your child during this crucial time.
Lên kế hoạch đại học là một quá trình mà có thể bắt đầu sớm ngay từ lớp 9. Đừng chờ đợi đến khi năm cuối của con bắt đầu! Học sinh Lớp 11 đang chuẩn bị bước vào Học Kỳ 2, dưới đây là một số những đề xuất để phụ huynh và người giám hộ có thể hỗ trợ con trong giai đoạn quan trọng này. 
Chuẩn Bị Cho Đại Học
Phụ Huynh Lớp 11 Có Thể Giúp Con Như Thế Nào 
 • Cùng tìm trường đáp ứng các tiêu chí của gia đình
  • Trò chuyện cùng nhau và tìm hiểu những tiêu chí chọn trường
  • Chia sẻ với nhau tiêu chí chọn trường
  • Thống nhất những tiêu chí ưu tiên cho việc chọn trường
  • Chọn ra danh sách 15-20 trường đại học quan tâm
 • Tham gia các triển lãm đại học và các chương trình học bổng nếu có
 • Lên kế hoạch thăm các trường đại học trong mùa hè hoặc tham dự các buổi tham quan trường trực tuyến cùng với con
 • Thảo luận các môn học cho năm tới
  • Nhắc nhở con lựa chọn những môn học đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp, đăng ký những môn thử thách vừa phải chứ không phải tự tạo áp lực cho bản thân
  • Tham gia hội thảo Chọn Môn do ISHCMC-AA tổ chức (liên hệ Ban Hỗ Trợ Học Sinh để biết thời gian sự kiện) để tìm hiểu về các môn AP và SUPA. 
 • Tham gia các buổi hội thảo dành cho phụ huynh với chủ đề liên quan đến chuẩn bị cho đại học
  • ISHCMC-AA tổ chức nhiều hội thảo với chủ đề đại học. Vui lòng liên hệ Ban Hỗ Trợ Học Sinh để tìm hiểu lịch hội thảo.
 • Khuyến khích con thi AP & chuẩn bị cho các kỳ thi năng lực tiếng Anh (IELTS, TOEFL, hoặc Duolingo)
  • Thanh toán lệ phí thi và nhắc nhở con không nên quá căng thẳng, luôn đảm bảo con ngủ đủ giấc và ăn uống đầy đủ trước kỳ thi
  • Nhắc con rằng thi SAT và các bài thi năng lực tiếng Anh là cần thiết trong năm lớp 11 vì năm cuối có thể sẽ rất bận rộn.
 • Giúp con đảm bảo đúng tiến độ
  • Đảm bảo con thực hiện những việc cần thiết để chuẩn bị cho hồ sơ đại học (Sử dụng bản theo dõi những việc cần làm cho học sinh Lớp 11)
 • Giúp con lên kế hoạch mùa hè
  • Các chuyến đi gia đình, các hoạt động tình nguyện, các khoá học hè hoặc việc làm thêm trong mùa hè.
Hãy kiên nhẫn và tiếp tục trò chuyện cởi mở cùng con. Quá trình nộp hồ sơ đại học có thể rất áp lực. 
Maia Learning / Nền Tảng Maia Leaning 
MaiaLearning is a K12 college and career readiness platform that engages students in planning their future. It lets students develop profiles, explore careers that fit those profiles, and build academic, college, and career plans. It helps them manage college applications, and build portfolios. We are looking into launching Maia Learning in Semester 2 for Grade 11 students to bolster college planning and readiness. To learn more about Maia Learning, please watch the video introduction below: 
Maia Learning là một nền tảng định hướng đại học và nghề nghiệp cho học sinh Trung Học, giúp học sinh chủ động lên kế hoạch cho tương lai của mình. Nền tảng này hỗ trợ học sinh xây dựng hồ sơ cá nhân, khám phá các ngành nghề phù hợp với hồ sơ của mình và giúp các con xây dựng kế hoạch học tập, đại học và nghề nghiệp. Nhà trường đang dự định triển khai Maia Learning trong Học Kỳ 2 cho học sinh Lớp 11 để tối ưu hoá quá trình chuẩn bị đại học của các con. Để hiểu thêm về nền tảng Maia Learning, vui lòng xem video giới thiệu dưới đây.
Please click on the image to view video. 
Vui lòng nhấn vào hình để xem video.
Regular Decision / Hạn Nộp Hồ Sơ Phổ Biến
The vast majority of students who apply to a given college will do so through Regular Decision, and they can apply via Regular Decision to as many institutions as they would like. While the application submission deadlines will vary between universities, Regular Decision deadlines usually fall in early January, and offers of admission are sent out in late March or early April. These students will then have until early May to either accept or decline their offers,.
Phần lớn học sinh nộp đơn đại học sẽ theo hạn nộp phổ biến và có thể nộp cho nhiều trường đại học theo nguyên vọng. Mặc dù hạn nộp đơn của mỗi trường đại học sẽ khác nhau, hạn nộp phổ biến thường nằm trong khoảng đầu tháng Một, và thư nhận học sẽ được gửi ra vào khoảng cuối tháng Ba hoặc đầu tháng Tư. Học sinh sẽ có thời gian đến đầu tháng Năm để chấp nhận hoặc từ chối thư mời.
Common App Drop-In Session / Buổi Hỗ Trợ Nộp Đơn Đại Học
There will be a drop-in session from 3:00 to 4:00 PM every Monday in Room 405 for students who need help with Common App or their university applications in general. Ms. Krissy, High School counselor, will be available to help students with the process or she can be reached via email at Kristina.Gutierrez@aavn.edu.vn
Mỗi thứ Hai hàng tuần sau giờ học từ 15:00 đến 16:00 tại phòng 405 sẽ có các buổi hỗ trợ học sinh cần sự trợ giúp với Common App (ứng dụng nộp đơn đại học) hoặc các thắc mắc về nộp đơn đại học chung. Cô Krissy, giáo viên Tư Vấn Cấp 3, sẽ có mặt để hỗ trợ học sinh về quá trình này hoặc cô có thể được liên hệ qua email Kristina.Gutierrez@aavn.edu.vn
College - Career Site / Trang Tham Khảo Về Đại Học - Nghề Nghiệp
Students and parents can visit Ms. Krissy's Google site to learn more about academic, college and career planning that apply for each grade level. 
Học sinh và phụ huynh có thể vào trang Google của cô Krissy để tìm hiểu thêm nhiều thông tin về kế hoạch học tập, đại học và nghề nghiệp theo từng cấp lớp. 

POSITIVE, CARING, ENGAGED

 

Welcome to the leading American-curriculum
secondary school in Ho Chi Minh City.

ISHCMC-AA Facebook ISHCMC-AA Facebook
ISHCMC-AA Twitter ISHCMC-AA Twitter
ISHCMC-AA Instagram ISHCMC-AA Instagram
ISHCMC-AA YouTube ISHCMC-AA YouTube
ISHCMC-AA Website ISHCMC-AA Website
Communications Liasion Communications Liasion
Copyright © 2023 International School of Ho Chi Minh City - American Academy, All rights reserved.
 
Mailing Address
16 Vo Truong Toan | An Phu Ward | District 2 | HCMC

www.aavn.edu.vn


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp