Copy

Funktionsrätt Göteborgs nyhetsbrev, nr 2 2019.
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare
Sprid gärna nyhetsbrevet till andra intresserade

Föreläsning och rapportlansering!

Under hösten arrangerade projektet Tyck till flera lyckade föreläsningar inom temat "Vårt demokratiska inflytande mellan valen". Nu återkommer de med föreläsningen "Klagomålshantering och lex Sarah-rapportering i omsorgen - ett brukarperspektiv". I samband med föreläsningen kommer Tyck till även att presentera sin helt nya rapport om synpunktshantering. Mer om detta kan du läsa i det här numret av nyhetsbrevet!

"Det handlar om att förstå sina rättigheter"

Den 18 mars gästas Funktionsrätt Göteborg av Inger Kjellman, doktor i socialt arbete. Inger ska föreläsa om klagomål och lex Sarah-rapportering inom omsorgen. Vi har pratat med Inger om hennes föreläsning och varför det är viktigt att känna till vad som händer med klagomål och rapporteringar inom omsorgen.

Hej Inger! Vad ska din föreläsning handla om?
Föreläsningen kommer att handla om vad som händer när omsorgstagare eller deras närstående klagar på omsorgen. Det går att framföra klagomål till olika personer och till olika nivåer inom omsorgsorganisationen. Jag kommer att gå igenom vilka olika nivåer som tar emot klagomål och vad som sedan händer med dem. Rapporter om missförhållande, s.k lex Sarah-rapporter är också något som jag kommer att tala om. Det är personal som rapporterar enligt en bestämmelse i socialtjänstlagen. Jag kommer att säga något om varför vi har en sån bestämmelse och hur dessa rapporter tas om hand. Sen visar jag lite statistik på hur många lex Sarah-anmälningar som kommer in till IVO från olika områden. Jag kommer också att diskutera vad som utgör allvarliga missförhållande och hur detta utreds och gränsdragningar för allvarlighetsgraden.

Vad handlar din avhandling om?
Avhandlingen var färdig 2012 så den är lite gammal nu, men där granskar jag klagomål och lex Sarah-rapporter inom äldreomsorgen. Datamaterialet samlades in innan lex Sarah-paragrafen började gälla för hela Socialtjänsten (2011). Jag gjorde intervjuer med personer som hade klagat på äldreomsorgen, och jag analyserade brev som skrivits från omsorgstagare och närstående till t ex enhetschefer. Även lex Sarah-rapporter ingår i studien och intervjuer med anställda som rapporterat missförhållande. Jag beskriver vilka olika processer som klagandet och rapporterande leder fram till och förklarar det utifrån ett brukarperspektiv. Dessvärre är det väl så att det inte verkade som att klagomålen gjorde nån större skillnad för de omsorgstagare som klagade och inte heller de anställdas rapportering av missförhållande satte egentligen omsorgstagaren i centrum.

Varför är det viktigt att känna till vad som händer med klagomål och rapporter inom omsorgen?
Det är jätteviktigt att veta därför att det är ju omsorgstagarnas första – och ibland enda – sätt att påverka sin egen och närståendes omsorg. Det är viktigt att förstå hur det fungerar, vem som tar emot och hur de ska svaras på. Det handlar om att förstå sina rättigheter, veta vart du ska gå vidare med ditt ärende om du inte tycker du får rätt hjälp.

Är det något särskilt du vill diskutera med föreningarna som kommer på föreläsningen?

Jag hoppas att vi får tid till att diskutera erfarenheter som ni har i er förening av att föra fram klagomål och hur ni tycker det fungerar inom ert område med lex Sarah.

 

Läs mer om föreläsningen på Tyck tills sida.

Anmäl dig till föreläsningen här!

Tyck till lanserar rapport om synpunktshantering!

Under 2018 jobbade vi med att undersöka synpunktshanteringen i Göteborgs stad. Vi intervjuade tjänstemän, politiker och synpunktslämnare. Vi läste många, långa kvalitetsrapporter och räknade antalet inkomna synpunkter. Vi besökte nämndsammanträden och skickade ut enkäter. Nu är det äntligen dags att berätta om vad vi har kommit fram till!
 
Den 18 mars hälsar vi välkomna till lanseringen av rapporten Synpunktshantering i Göteborgs stad – en rapport från Funktionsrätt Göteborgs projekt Tyck till.
 
Lanseringen sker i samband med vårens första föreläsning ”Klagomålshantering och lex Sarah-rapportering i omsorgen – ett brukarperspektiv”, den 18 mars kl. 18.00-20.30. Du kan läsa mer om föreläsningen på Tyck tills hemsida och i det här nyhetsbrevet. Vi bjuder på kaffe och tårta, så vi ses där!
 
Karin och My, projektledare Tyck till

Debattartikel i ETC Göteborg

Funktionsrätt Göteborgs ombudsman Pia Emanuelsson har skrivit en debattartikel i tidningen ETC Göteborg angående brister i jämlikheten för personer med funktionsnedsättning i Göteborgs Stad. Läs hela debattartikeln här.

Fortsätt lämna in nomineringar och motioner!

Fram till den 8 mars kan du nominera ledamöter till Funktionsrätt Göteborgs styrelse. Läs mer om att nominera ledamöter på vår hemsida. 

Senast den 20 mars kan du även lämna in motioner inför årsmötet. Att lämna in motioner innebär möjligheten att påverka det intressepolitiska arbetet, så missa inte det! Klicka här för att läsa mer om hur du lämnar motioner.

Skicka in dina nomineringar här!

Funktionsrätt Göteborg tipsar om boken ”Gamla synsätt spökar än”

 

Margareta Persson, tidigare riksdagsledamot (s) och ordförande för Funktionsrätt Sverige, släppte 2018 boken ”Gamla synsätt spökar än – funktionshinder genom tiderna”. Boken handlar om hur personer med funktionsnedsättning har behandlats genom historien.

Obehagliga historiska fenomen lyfts fram och granskas i sömmarna, som det tidiga 1900-talets framväxande rasbiologi och den negativa bilden av funktionsnedsättningar som därmed förstärktes, vilket banade väg för senare årtiondens tvångssteriliseringar och institutionalisering av personer som inte ansågs passa in i normen.
Läs hela recensionen på vår hemsida!

Tillgängliga programpunkter på Göteborgs stadsmuseum

Göteborgs stadsmuseum har flera syn- och teckenspråkstolkade programpunkter under våren. Läs programmet med tillgängliga museipunkter här.

Månadens medlemsförening

Funktionsrätt Göteborg består av 49 medlemsföreningar. Varje månad presenterar vi en av våra medlemsföreningar och deras verksamhet. Den här månaden är det dags för Gyncancerföreningen Västra Götaland!

Gyncancerföreningen Västra Götaland

 

Hur skulle ni beskriva er förening?
Vi är en patientförening för kvinnor i Västra Götaland som drabbats av en gynekologisk cancersjukdom och deras närstående.

Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen genom att:
                                  
Med sammankomster och personliga kontakter samt via hemsida och Facebook stödja varandra och sprida information före, under och efter behandling.
Verka för bra hjälpmedel och psykisk och fysisk rehabilitering.
 
Informera, samarbeta och upplysa sjukvårdsinrättningar, myndigheter, institutioner, allmänhet med flera om de berördas situation och aktuella frågor.
 
Tillsammans med GYNSAM – Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorganisation – driva övergripande frågor och utbilda medlemmar till stödpersoner.

Vi är ca 60 medlemmar inklusive närstående och stödmedlemmar.

Finns det något särskilt ni är stolta över i ert föreningsarbete?
Att vi är kvinnor som drabbats av gyncancer och att vi nu efter att ha gått igenom vår behandling eller fortfarande är under behandling engagerar oss i att våra medsystrar ska få en bra vård, information om aktuella frågor och en gemenskap/stöd i sin svåra situation.

Vad fick er att söka medlemskap hos Funktionsrätt Göteborg?
Vi är en relativt ny styrelse och har ”ärvt” detta medlemskap men tycker det är självklart att vara med då de olika cancerbehandlingarna vi som gyncancerpatienter går igenom kan leda till livslång funktionsnedsättning.

Vad får ni ut av ert medlemskap?
Vi har inte hittat alla fördelar med medlemskapet än men hoppas att vi kan ta möjligheten att använda denna resurs bättre i framtiden.

Samarbetar ni med andra funktionshinderföreningar?
Vi har olika samarbeten och forum så som Cancerforum Väst som Jubileumsklinikens Cancerfond driver och där vi och ett flertal andra patientföreningar deltar i.

Läs mer  på:
https://www.gcfvg.se/
Kontakt: 
Via kontaktformulär på https://www.gcfvg.se/omoss/

På gång i Funktionsrätt Göteborg

Funktionsrätt Göteborg ordnar möten, föreläsningar, studiecirklar och andra arrangemang. Nedan hittar du det som är på gång just nu. Passa på att anmäla dig! En lista över datumen för årets alla möten finns på vår hemsida

18 mars: Klagomålshantering och lex Sarah-rapportering i omsorgen – ett brukarperspektiv

Funktionsrätt Göteborg hälsar alla medlemsföreningar hjärtligt välkomna till en spännande föreläsning om vad som händer med klagomål och rapporter om missförhållanden inom omsorgen. Leder dessa till någon förbättring för omsorgstagarna?
 
Föreläsare är Inger Kjellberg, doktor i socialt arbete vid Göteborgs universitet.
 
Föreläsningen utgår från Ingers avhandling. Klagomål och lex Sarah-rapporter kommer att diskuteras med ett tydligt fokus på vad omsorgstagarna och deras närstående får veta och vad de kan göra när de måste klaga på omsorgen.
 
Föreläsningen är gratis, med kaffe/te och macka till alla föranmälda.
 
Release för rapporten ”Synpunktshantering i Göteborgs Stad”
Under kvällen presenteras också projektet Tyck tills rapport ”Synpunktshantering i Göteborgs Stad”.
För att fira rapporten bjuder vi på tårta!

Datum och tid: Måndag den 18 mars, kl. 18.00–20.30
Plats: Dalhiemerssalen, Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12
Anmälan: Senast den 11 mars via formuläret: http://tinyurl.com/forelasning18mars eller via mail till info@funktionsrattgbg.se
Föreläsningen teckenspråkstolkas.

9 april: Spridningskonferens

Den 9 april bjuder Funktionsrätt Göteborg Individstöd och LaSSe Brukarstödcenter in till en spridningskonferens om verksamheternas erfarenhetsrapporter för året 2018. Under konferensen hålls även spännande föreläsningar inom området. Mer info kommer inom kort.

25 april: Årsmöte

Den 25 april hålls Funktionsrätt Göteborgs årsmöte i Dalheimerssalen, Dalheimers hus. Kallelse och mer info skickas ut inom kort.

Detta händer också

Har din förening planerat något som ni skulle vilja att fler fick höra talas om? Maila en kort beskrivning av arrangemanget till info@funktionsrattgbg.se, så tar vi med det i kommande nummer av nyhetsbrevet. Bifoga gärna en PDF eller länk till mer information. Följ också Funktionsrätt Göteborg på Facebook för uppdateringar om vad som är på gång inom funktionsrättsområdet.

Kalendarium

Nedan listas aktuella arrangemang som ordnas av andra aktörer än Funktionsrätt Göteborg. Vänd dig till respektive arrangör för mer information.

12 mars: Allmänna arvsfondens informationsträff
Allmänna arvsfonden bjuder in till en träff för att informera om de möjligheter som finns att söka medel till projekt inom ideella organisationer. Länk till mer information.

14 mars: Workshop i välfärdsteknik
LaSSe Brukarstödcenter håller en workshop om tekniska lösningar som kan underlätta i välfärdsarbetet. Länk till mer information.

Detta nyhetsbrev riktar sig till Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar och andra som är intresserade av vår verksamhet.

Har brevet kommit fel? Ändra dina prenumerationsuppgifter, eller hör av dig till info@funktionsrattgbg.se så uppdaterar vi utskickslistan!

Du kan själv avanmäla adressen <<Mailadress>> från nyhetsbrevet. Ångrar du dig kan du alltid anmäla dig som prenumerant igen!

Kontakta oss!

Funktionsrätt Göteborg
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg

Tel.: 031-24 03 03

info@funktionsrattgbg.se
www.funktionsrattgbg.se

Funktionsrätt Göteborg arbetar för att ge personer med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.

Avsluta prenumeration

Email Marketing Powered by Mailchimp