Copy

Funktionsrätt Göteborgs nyhetsbrev, nr 11 2021
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare
Sprid gärna nyhetsbrevet till andra intresserade

Individstödets erfarenhetsrapport

I årets sista nyhetsbrev kan du läsa om Individstödets erfarenhetsrapport, som i år handlar om den otillgängliga socialtjänsten.

Vi har även intervjuat Göteborgs Stads funktionshinderombudsman Ola Hendar om erfarenheterna från hans första år i tjänsten.

Vi önskar er alla en god jul och trevlig läsning!

Erfarenhetsrapport om den otillgängliga socialtjänsten


Bilden visar omslaget för Individstödets erfarenhetsrapport, med rapportens rubrik och en blomma på omslaget.Funktionsrätt Göteborg - Individstöd skriver varje år en rapport om erfarenheterna från deras arbete.

Årets rapport handlar om den otillgängliga socialtjänsten, med särskilt fokus på den goda förvaltningen.

I rapporten visar Individstödet att deras uppdragsgivare i hög grad påverkas av hur myndigheterna väljer att fullfölja sina uppdrag.

Individstödets erfarenhetsrapport om den otillgängliga socialtjänsten finns att läsa här. Sprid den gärna vidare!

En skärmbild av samtliga politiker som deltog på det digitala funktionshinderpolitiska panelsamtalet.
Internationella funktionsrättsdagen 2021

Den 3 december inträffar Internationella funktionsrättsdagen, som instiftades av FN 1992. I Sverige uppmärksammades dagen på flera sätt.

Vi går igenom tre arrangemang av myndigheter, Funktionsrätt Göteborg och Funktionsrätt Sverige:

  • Nationell samling: Internationella funktionshinderdagen 2021

  • Funktionshinderpolitiskt panelsamtal

  • Hur går arbetet med Respekt för rättigheter - och vad behöver göras nu?

Läs mer om Internationella funktionsrättsdagen 2021 på vår hemsida.

En bild från panelsamtalet på MR-dagarna. Fyra paneldeltagare sitter vid en bänk, vid sidan syns teckenspråkstolk och moderatorn.
Funktionsrätt Göteborg på Mänskliga rättighetsdagarna 6-7 december

Den 6-7 december ägde MR-dagarna rum på Svenska Mässan i Göteborg. Årets tema var Demokrati+ Mänskliga rättigheter = sant.

Funktionsrätt Göteborg var på plats och lyssnade på flera seminarier som på olika sätt behandlade funktionsrätt. Vi medverkade också i två programpunkter.

Läs mer om vår medverkan i MR-dagarna på vår hemsida.

En bild av en snötäckt gran i en skog.
Julstängt på kansliet och Individstöd

Den 20 december-9 januari har Funktionsrätt Göteborgs kansli stängt.

Individstöd har stängt den 23 december-9 januari. 

Det går bra att mejla och lämna meddelanden på telefonsvararen under den här tiden, så återkommer vi så snart vi är tillbaka.

Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

       Logotyp för Individstöd. Funktionsrätt står i stora, svarta bokstäver med en röd cirkel runt ordet "rätt". Under står Göteborg Individstöd i mindre svarta bokstäver.
Individstöd erbjuder individuellt råd, stöd och vägledning

Hos Funktionsrätt Göteborgs Individstöd kan du som bor i Göteborg få individuellt råd, stöd och vägledning i frågor som rör funktionshinder.

All rådgivning är kostnadsfri och Individstödet har tystnadsplikt.

Läs mer om vad Individstödet kan hjälpa till med på vår hemsida.

Individstödet når du på tel. 031-24 03 18 eller via mejl till individstod@funktionsrattgbg.se

Funktionsrättspolitisk ruta

I månadens funktionsrättspolitiska ruta tar vi upp några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar och agerar i för tillfället. 

Den funktionsrättspolitiska rapporteringen hittar du på vår hemsida. Nedan finns en kort sammanfattning av rapporteringen.

Beslut om bidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet i Nämnden för funktionsstöd
Den 15 december var det för första gången dags för Nämnden för funktionsstöd att fatta beslut om bidrag till funktionshinderföreningar i Göteborg. Nämnden fördelar drygt 34 miljoner kronor till totalt 67 organisationer.

Basmätning av program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning - funktionshinderombudsmannens rapport
Funktionshinderombudsmannen, Ola Hendar, har den 16 december publicerat sin första rapport. Det är en rapport om basmätning av program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Kommunstyrelsen vill ta bort skrivningar om maktordningar och normkritik samt mångfald utifrån diskrimineringsgrunderna ur de rättighetsbaserade rådens reglemente
Stadsledningskontoret har genomfört en översyn av rådens reglementen och förslag till reviderade reglementen lades fram för beslut på kommunstyrelsens möte den 15 december.

Vill du bidra till nyhetsbrevet?

Funktionsrätt Göteborgs nyhetsbrev skickas ut ungefär en gång i månaden. Vi tar emot material till nyhetsbrevet via info@funktionsrattgbg.se

Texten ska innehålla en tydlig rubrik och avsändare. Observera att material tas med i mån av plats och att vi prioriterar våra medlemsföreningar i första hand.

För att få med din text i nästa nummer av nyhetsbrevet behöver vi texten senast den 19 januari.

Övriga nyheter

Funktionshinderombudsmannen reflekterar kring sitt första år

 

En porträttbild av Ola Hendar, som ler mot kameran.Göteborgs Stads funktionshinderombudsman Ola Hendar har nu haft sin tjänst i ett år.

I en stor intervju berättar Ola om erfarenheterna och reflektionerna från sitt första år i tjänsten – och vad han har för framtidsvisioner för funktionshinderområdet i staden.

Läs intervjun med Ola Hendar på vår hemsida.

Hälsovecka i Dalheimers hus

Under Hälsoveckan den 24–30 januari kan du ta del av en stor mängd hälsoaktiviteter på Dalheimers hus. 

Det kommer erbjudas föreläsningar, workshops och prova på-aktiviteter. Du kan testa gym och gruppträning gratis under veckan.

Det finns även möjlighet att utan kostnad boka in sig i solrummet Sanna strand.

Du behöver boka plats till de flesta aktiviteter under Hälsoveckan. Gör dina bokningar via www.eventonline.se/portal/socialresurs/halsoveckan eller i Dalheimers hus reception. Det går att boka tidigast den 3 januari.

Här kan du ta del av schemat för Hälsoveckan.

Tack för i år!

Vi vill tacka alla som har deltagit i möten, evenemang och övriga aktiviteter under det här året. Nu ser vi fram emot 2022!

Om ni har förslag eller åsikter om Funktionsrätt Göteborgs aktiviteter - hör av er till oss på info@funktionsrattgbg.se eller 031-24 03 03.

På gång 2022

  • Den 17 februari hålls årets första representantskapsmöte. Mötet kommer troligtvis hållas digitalt. Mer information skickas ut när det närmar sig.

  • Den 28 april är det dags för årsmöte.

  • Under året planerar vi att anordna en funktionshinderpolitisk debatt och andra aktiviteter relaterade till valet.

  • Vi kommer som vanligt anordna föreläsningar och utbildningar.

Detta händer också

Har din förening planerat något som ni skulle vilja att fler fick höra talas om?

Mejla en kort beskrivning av arrangemanget till info@funktionsrattgbg.se, så tar vi med det i kommande nummer av nyhetsbrevet. Bifoga gärna en PDF eller länk till mer information. 

Följ också Funktionsrätt Göteborg på Facebook för uppdateringar om vad som är på gång inom funktionsrättsområdet.

Kalendarium

Nedan listas aktuella arrangemang som ordnas av andra aktörer än Funktionsrätt Göteborg. Vänd dig till respektive arrangör för mer information. Klicka på länkarna i rubrikerna för att läsa mer.

Varje onsdag: Bild och form tillsammans med musik och rörelse
Kulturskolan Östra Göteborg erbjuder kursen Bild och form tillsammans med musik och rörelse, som riktar sig till barn och unga i åldern 6-19 år med funktionsnedsättning. I första hand tar de in deltagare som bor i Östra Göteborg, men alla är välkomna i mån av plats. Kursstart sker löpande.

Start 12 januari: Studiecirkel - Trygghet ur stöd
Bräcke projekt TrUSt bjuder in till en studiecirkel för föräldrar med psykisk ohälsa, sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning som vill träffa andra i samma situation. Träffarna sker en gång i veckan mellan 12 januari och 16 februari.

18 januari: Workshop om arbetsmarknaden - civilsamhällets erfarenheter & lösningar
Referensgruppen för idéburna organisationer (RIO) bjuder in till en workshop för att samla erfarenheter av dagens arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik. Workshoppen vänder sig i första hand till personer som är aktiva i civilsamhället.

26 januari: Delaktighetsdagen
Myndigheten för delaktighet bjuder in till Delaktighetsdagen 2022. Programmet för dagen fokuserar på regeringens nya strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken 2021-2031. Delaktighetsdagen sänds digitalt, via Youtube.

Detta nyhetsbrev riktar sig till Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar och andra som är intresserade av vår verksamhet.

Har brevet kommit fel? Ändra dina prenumerationsuppgifter, eller hör av dig till info@funktionsrattgbg.se så uppdaterar vi utskickslistan!

Du kan själv avanmäla adressen <<Mailadress>> från nyhetsbrevet. Ångrar du dig kan du alltid anmäla dig som prenumerant igen!

Kontakta oss!

Funktionsrätt Göteborg
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg

Tel.: 031-24 03 03

info@funktionsrattgbg.se
www.funktionsrattgbg.se

Funktionsrätt Göteborg arbetar för att ge personer med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.

Avsluta prenumeration

Email Marketing Powered by Mailchimp