Copy

Funktionsrätt Göteborgs nyhetsbrev, nr 8 2018.
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare
Sprid gärna nyhetsbrevet till andra intresserade

Råd, samverkan och rättighetspolitik

I och med den nya mandatperioden är det dags att utse ledamöter som ska representera funktionshinderrörelsen i stadens olika samverkansforum. De två råden som står först på tu att nominera ledamöter till är Dalheimers hus delaktighetsråd och Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor. Funktionsrätt Göteborgs valberedning har påbörjat arbetet med detta, och nomineringarna kommer att tas på vårt nästa representantskapsmöte den 12 november.

I det här numret kan du läsa mer om råd och samverkan, och förstås våra kommande föreläsningar! Vi rapporterar även om aktuella rättighetspolitiska frågor.

Trevlig läsning!

Kjell Emanuelsson om Delaktighetsrådet

Dalheimers hus delaktighetsråd är ett råd för brukarinflytande. Det består av nio ledamöter som väljs ut av funktionshinderorganisationer i staden och slutligen väljs av Social resurs.

I Delaktighetsrådet hittar man Kjell Emanuelsson på ordförandeposten. Kjell sitter även med som ledamot i styrelsen för Funktionsrätt Göteborg och SRF Göteborg. Vi kontaktade honom för att höra hur det egentligen är att sitta med i Delaktighetsrådet. Hej Kjell! Hur länge har du varit ordförande?
Jag blev ordförande i Självförvaltningsrådet i mars 2016. Det blir alltså nästan tre år. Självförvaltningsrådet bildades till Delaktighetsrådet vid halvårsskiftet 2017.
 
Vad arbetar ni med i rådet?
Vi är alltså ett råd som föreslår olika aktiviteter i Dalheimers hus
och förbättringar av redan startade aktiviteter, såsom t.ex hälsoveckan.
 
Fungerar arbetet bra?
Ja! Men vi saknar förslag från brukarna av huset. Det kan bli mycket bättre.
 
Hur tror du att rådets frågor kommer att påverkas under den här mandatperioden?
Jag tror och hoppas att vi kan komma med nya idéer och inte fastna i
så mycket detaljer som vi kanske har gjort.
 
Vad skulle du säga till den som är nyfiken på att bli rådsledamot?
Du som har många tankar om vad vi ska använda Dalheimers hus till
tror jag passar bra till att vara ledamot av Delaktighetsrådet.

Läs mer om Funktionsrätt Göteborgs olika samverkansforum på vår hemsida.

Samarbete för informationsspridning

Dalheimers hus är öppet för alla, både personer med och utan funktionsnedsättning. Här finns restaurang, konferenslokaler, friskvård och kulturaktiviteter.

Dalheimers hus har ett kalendarium som är till för evenemang som är på gång i huset, där även föreningar kan få sina större evenemang som är riktade mot många personer inlagda. De kommer då även automatiskt att synas i Göteborgs Stads kalendarium. Evenemangen står också i mån av plats med i Dalheimers hus aktivitetsprogram, som finns både i pappersformat och som PDF. Föreningarna får i sin tur gärna sprida information om evenemang som hålls i Dalheimers hus, exempelvis via sin Facebook-sida.

För att få med sitt evenemang i kalendariet går det bra att skicka in en länk med mer information och gärna en bild i passande format (helst liggande) till monika.ohrn@socialresurs.goteborg.se. Till aktivitetsprogrammet behövs helst en bild i stående format.

Dalheimers hus samarbetar även med funktionshinderföreningarna inför den årliga hälsoveckan. Under hälsoveckan fylls Dalheimers hus av hälsoaktiviteter av olika slag och nästan allt är gratis. Inför detta har funktionsrättsorganisationerna i Göteborg fått möjligheten att delta i en workshop och komma med förslag på teman och föreläsare. 2019 års hälsovecka kommer att hållas vecka 4.

Läs mer om Dalheimers hus samverkansarbete här.

Erik Eriksson berättar om brukarinflytande

Den 1 november föreläser Erik Eriksson, socionom och doktor i socialt arbete vid Linköpings universitet, om brukarinflytande. Föreläsningen är en del av Funktionsrätt Göteborgs föreläsningsserie om demokratiskt inflytande mellan valen. Vi ringde upp
Erik för att prata om hans föredrag och vad man ska tänka på när man samverkar i olika råd.

- Det är viktigt att det är tydligt vad syftet med rådet
är och vilka ramar det finns för dess inflytande. Ibland
är det ganska outtalat och då kan det framställas en
bild av att man kan förändra mer än vad som är
möjligt. Det kan bädda för missnöje eller att man kanske tycker att arbetet inte leder nånstans. Om man känner till ramarna och spelreglerna kan man förhålla sig till dem och agera utefter det. 

Läs hela intervjun på vår hemsida!

Anmäl dig till föreläsningen här

Missa inte ...                                

... att föreläsningsserien inleds redan nu på måndag den 15 oktober. Först ut är föreläsare Stig Montin, professor i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet, som ska prata om den kommunala demokratins ramar.

Vad handlar din föreläsning om? 

Jag ska försöka reda ut vad som menas med kommunal självstyrelse och kommunal
demokrati. Det blir en del kring vad som
regleras i kommunallagen men jag kommer
också att ge ett historiskt perspektiv.
Exempelvis att förväntningarna på
medborgarnas deltagande mellan valen har ökat under flera årtionden. Men samtidigt varnas för att sådant deltagande kan undergräva den partibaserade representativa demokratin. Jag tänker resonera kring olika sätt kommuner försöker involvera medborgare och göra dem delaktiga samt lite om olika problem och utmaningar i detta sammanhang.


Varför är det viktigt att förstå hur kommuner styrs och är uppbyggda?
För det första är kommunen, i betydelse kommunal förvaltning och verksamhet, närvarande i vardagen för de flesta av oss. Därför behöver vi kunskapen för att underlätta vardagslivet. För det andra är vi medlemmar i en kommun och betalar skatt för det kommunen gör och ansvarar för. Därför kan man säga att vi på ett eller annat sätt medverkar i ett kollektivt ansvar för utvecklingen i kommunen.

Är det något särskilt du vill diskutera med föreningarna som kommer på föreläsningen?
Jag vill gärna höra om olika erfarenheter från möten med kommunpolitiker och med kommunala tjänstepersoner/anställda samt med privata utförare av kommunala tjänster. Både goda och dåliga erfarenheter.

 

Anmälan till föreläsningen den 15 oktober är stängd, men det går bra att dyka upp oanmäld också. Däremot kan vi endast garantera fika till de som har föranmält sig. Föreläsningen är kl. 18.00-20.30 i Dalheimerssalen, Dalheimers hus. 

Aktuella frågor inom rättighetspolitik

Just nu händer det mycket inom politiken i staden som rör vår målgrupp och kan ge stora konsekvenser. Funktionsrätt Göteborg arbetar med och bevakar flera av dessa frågor. På vår hemsida rapporterar ombudsman Pia Emanuelsson om vad som är på gång. Läs mer här.

Länkar till artiklar som syns på bilden:
Vad vill Fi med funktionshinderpolitiken? 
Göteborg kan få funktionshinderombudsman 
Trappsteg, trösklar och otydliga skyltar gjorde vallokaler otillgängliga

Lyssna på DHR-podden!

DHR Göteborgsavdelningen har startat en podcast som berör aktuella frågor. Senaste avsnittet handlade om färdtjänst och kollektivtrafik. Kika in på deras YouTube-kanal för att ta del av alla avsnitten!

Utställningsbord under Anhörigdag

Den 23 november arrangerar Funktionsrätt VG tillsammans med flera andra föreningar en heldag med föreläsningar och diskussioner om att vara närstående till någon med funktionsnedsättning. Det finns då möjlighet att ha ett utställningsbord till en kostnad av 1000 kr inkl moms. Arrangemanget hålls i Dalheimershus kl. 09.00-15.15. För mer information, kontakta Funktionsrätt VG:s ombudsman Ann-Mari L Rannapää på tel. 0761-41 66 44. Läs mer om Anhörigdagen här.

OCD-förbundet Göteborgsregionens höstprogram


OCD-förbundet Göteborgsregionen har under hösten söndagsmöten med föreläsare på Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1B (nära Järntorget). Föreläsningarna börjar normalt kl 15.00 (kan avvika) och de bjuder i samband med detta på fika. Läs mer om höstprogrammet här.

Om du är intresserad av att delta i en stödgrupp eller anhörigträff, kontakta Gunilla Johnson på 070-7524092 eller Carina Hasth på 070-8362681. Du kan även göra en anmälan till stodgrupp.goteborg@ocdforbundet.se.

Julfond för boende i Carl Johans församling

Du som har varit  boende i Carl Johans församling i minst fem år kan nu söka om ett särskilt bidrag till jul. Du ansöker personligen hos församlingen och måste då ha med dig aktuell information om din ekonomi. Ring 031-731 92 00 eller maila till 
carljohan.forsamling@svenskakyrkan.se för mer information.

Styrelsens ruta

Senaste mötet för Funktionsrätt Göteborgs styrelse hölls den 27 september. Det var ett möte med en fullspäckad dagordning, som bland annat berörde många av de politiska frågor som vi har tagit upp i det här numret.

Här nedan kan du läsa en hälsning från styrelsen!

Hej,


Tiden rinner iväg och hösten är redan här.
 
Vi behövde lite avkoppling och vila under sommaren, och nu är vi igång igen. Jag känner mig stolt över att vara en del av styrelsen i Funktionsrätt Göteborg som tydligt arbetar för mänskliga rättigheter.
 
Jag har varit med i min förening RIG - Reumatikerdistriktet i Göteborg sedan många år tillbaka, med lång erfarenhet från olika uppdrag. Bland annat ansvarar jag för en grupp, Kvinna till Kvinna (före detta NIKE), som startades för många år sedan inom vårt Reumatikerförbund i Stockholm. Gruppen består av kvinnor med olika bakgrunder.
 
Jag har också jobbat med språkresor på makedoniska. Men jag har också varit aktiv i flera andra organisationer: MF- Makedoniska Föreningen Goce Delcev i Göteborg, MRF - Makedoniska Riksförbundet i Sverige, IKF - Internationella kvinnoföreningen i Göteborg och SIOS - Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige.
 
Integration, det är ett område som jag brinner för. 
 
Funktionsrätt Göteborg är en organisation som fungerar bra och jag ser fram mot ett fortsatt gott arbete med övriga ledamöter och anställd personal.
 
Vår förening har varit med i HSO/Funktionsrätt Göteborg i många år med gott samarbete, vilket jag är stolt över.

Liljana Trifunovska, ledamot Funktionsrätt Göteborg

På gång i Funktionsrätt Göteborg

Funktionsrätt Göteborg ordnar möten, föreläsningar, studiecirklar och andra arrangemang. Nedan hittar du det som är på gång just nu. Passa på att anmäla dig! En lista över datumen för årets alla möten finns på vår hemsida

15 oktober: Kom på vår föreläsningsserie!

För att funktionshinderrörelsen ska kunna påverka Göteborg i en mer jämlik och rättvis riktning behöver vi förstå hur kommunen styrs och är organiserad.

Föreningarna behöver veta mer om villkoren för sitt inflytande, och kunna sätta ord på de hinder vi möter.

Med mer kunskap kan vi bli mer strategiska i vårt påverkansarbete! Därför bjuder Funktionsrätt Göteborg och projektet Tyck till in till en föreläsningsserie i sex delar med start den 15 oktober. Föreläsningarna är fristående, och serien fortsätter under 2019.

Välkomna!


Mån 15 okt     Den kommunala demokratins ramar
Hur kan man förstå den kommunala demokratin? Om hur kommunen styrs och hur synen på kommunal demokrati har förändrats över tid.

Föreläsare: Stig Montin, professor i offentlig förvaltning, Göteborgs universitet.

Obs! Det går inte längre att anmäla sig till den här föreläsningen, men om du är intresserad kan du ändå komma och lyssna. Vi kan dock inte garantera fika om du inte är föranmäld.


Tors 1 nov      Sanktionerat motstånd
Vad händer när inflytandet tas över av det offentliga och börjar drivas inifrån och uppifrån, istället för utifrån och underifrån? Om möjligheter och risker med formaliserat brukarinflytande.

Föreläsare: Erik Eriksson, doktor i socialt arbete, Linköpings universitet.


Mån 26 nov   Vilse i beslutsprocessen?    
Att försöka följa ett ärende, eller förstå bakgrunden till en särskild åtgärd kan vara förvirrande. Varför blir det som det blir? Om modeller och begrepp för att förstå policyprocesser.

Föreläsare: Lena Lindgren, professor i offentlig förvaltning, Göteborgs universitet.


Föreläsningarna riktar sig både till Funktionsrätt Göteborgs medlemsorganisationer, andra aktörer i civilsamhället och till en intresserad allmänhet.

Alla föreläsningar hålls kl. 18.00­­–20.30 i Dalheimerssalen, Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12.

Allt är gratis!

Läs mer och föranmäl dig på www.funktionsrattgbg.se/forelasningsserie för garanterad plats och fika.

Anmäl dig här

18 oktober: Ledamotsträff

Den 18 oktober kl 18-20.30 bjuder Funktionsrätt Göteborg in till årets andra och hela mandatperiodens sista ledamotsträff för alla förtroendevalda som representerar Funktionsrätt Göteborg i olika råd.

Platsen är som vanligt Dalheimerssalen, Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12. Under kvällen kommer vi att utvärdera den gångna mandatperioden och blicka framåt inför kommande mandatperiod.

Funktionsrätt Göteborgs Individstöd kommer att presentera sina erfarenheter från den individstödjande verksamheten och det kommer att finnas tillfälle att diskutera eller ställa frågor om den nya rapporten Jämlik stad – även för personer med funktionsnedsättning?

Detta händer också

Har din förening planerat något som ni skulle vilja att fler fick höra talas om? Maila en kort beskrivning av arrangemanget till info@funktionsrattgbg.se, så tar vi med det i kommande nummer av nyhetsbrevet. Bifoga gärna en PDF eller länk till mer information. Följ också Funktionsrätt Göteborg på Facebook för uppdateringar om vad som är på gång inom funktionsrättsområdet.

Kalendarium

Nedan listas aktuella arrangemang som ordnas av andra aktörer än Funktionsrätt Göteborg. Vänd dig till respektive arrangör för mer information.

14 oktober: Träna parafotboll med Västra Frölunda IF
Västra Frölunda IF bjuder in barn och ungdomar med rörelsenedsättning, 6-13 år, att testa på att träna fotboll tillsammans med ledare från Västra Frölunda IF. Det är också ett bra tillfälle för föräldrar att lära känna varandra. Träningen pågår 17.30-18.30. Länk till mer information. 

16 oktober: Tillhör tänderna kroppen?!
Funktionsrätt VG bjuder in till informationsträffar om bland annat de nya tandvårdsreglerna. Den 16 oktober kl. 17-20 hålls träffen i Dalheimers hus. Länk till mer information. 

18-19 oktober: Konferens om att må bättre efter sexuellt våld
Forum SKILL håller konferens för alla som har intellektuella funktionsvariationer eller är personal. Konferensen består av workshops, diskussioner, filmvisningar och festmiddag. Gratis för alla med funktionsvariation. Länk till mer information.

25 oktober: Körsång
Lighthouse håller körsång flera torsdagar under hösten för alla åldrar och nationaliteter. Ingen förkunskap krävs. Nästa tillfälle är den 25 oktober kl. 16.00-18.00. Länk till mer information.

26 oktober: Konferens Vuxensyskon
En heldag med fokus på syskon till personer med funktionsnedsättning eller sjukdom. Dagen bjuder på berättelser, föreläsningar och den specialskrivna pjäsen Skuggsyskon. Länk till mer information. 

28 oktober: Alla har rätt 
Teater Kattmas nya teaterprojekt handlar om allas rättigheter, allas rätt till ett självständigt, fullvärdigt liv utifrån var och ens möjligheter och förutsättningar. Föreställningen visar under flera datum. Länk till mer information.

8 november: Informationsträff för anhöriga till vuxna med synnedsättning
Syncentral Göteborg bjuder in till informationsträff för anhöriga till vuxna med synnedsättning. Träffen är kostnadsfri. Länk till mer information. 

15 november: Människan bakom diagnosen
Bräcke Diakoni bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium om att möta människan bakom diagnosen. Hur kan ett gott bemötande minska upplevelsen av utanförskap vid psykisk ohälsa? Länk till mer information. 

19 november: Bokrelease
Projekt StrÅng håller release för boken "Jag vill bara leva mitt liv - stresshantering för dig med rörelsenedsättning". Anmäl dig senast den 2 november. Länk till mer information.

19 november: Kurs i psykisk livräddning 
Suicidprevention i Väst håller kursen Psykisk livräddning som tar upp vad vi som vanliga medmänniskor kan göra när vi möter människor som tappat livsviljan eller befinner sig i en kris. Gratis för medlemmar och anställda i NSPHiG och GFC. Länk till mer information. 

Detta nyhetsbrev riktar sig till Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar och andra som är intresserade av vår verksamhet.

Har brevet kommit fel? Ändra dina prenumerationsuppgifter, eller hör av dig till info@funktionsrattgbg.se så uppdaterar vi utskickslistan!

Du kan själv avanmäla adressen <<Mailadress>> från nyhetsbrevet. Ångrar du dig kan du alltid anmäla dig som prenumerant igen!

Kontakta oss!

Funktionsrätt Göteborg
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg

Tel.: 031-24 03 03

info@funktionsrattgbg.se
www.funktionsrattgbg.se

Funktionsrätt Göteborg arbetar för att ge personer med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.

Avsluta prenumeration

Email Marketing Powered by Mailchimp