Copy

Funktionsrätt Göteborgs nyhetsbrev, nr 1 2023
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare
Sprid gärna nyhetsbrevet till andra intresserade

Nu börjar föreläsningsserien!

Under 2023 erbjuder Funktionsrätt Göteborg en föreläsningsserie om aktuella ämnen inom funktionshinderpolitiken.

Vi bjuder in intressanta gäster som kommer att berätta om sitt ämne i 45 minuter, sedan tar vi fikapaus och därefter öppnar vi upp för frågor och diskussion.

Ni kan delta antingen på plats på Dalheimers hus, där vi bjuder på fika, eller online via Zoom.

Läs mer om detta och mycket annat här nedan!

Illustration av färgglada kuvert.
7 februari: Min sexualitet - min rätt

Den 7 februari kl. 17.30-19.30 informerar Lena Levin från RFSU om projektet Min sexualitet, min rätt.

Vi kommer att prata om bland annat avsexualisering, föräldraskap, frihet från våld och hur lagstiftning och policy påverkar sexualiteten.

Du kan antingen delta via länk eller på plats. Anmälan via länken: https://tinyurl.com/forelasning7feb.

Läs mer om föreläsningen Min sexualitet, min rätt på vår hemsida.

7 mars: Anakrona livsvillkor

”Jag har haft flera relationer, men en av dem har varit avgörande för att de andra skulle kunna uppstå: den till välfärdsstaten,” skriver Christine Bylund i sin avhandling vid Umeå universitet.

Den 7 mars kl. 17.30-19.30 kommer Christine Bylund ge en föreläsning om sin avhandling Anakrona livsvillkor, som handlar om hur relationen till välfärdsstaten möjliggör och omöjliggör andra typer av relationer och familjeliv.

Du kan antingen delta via länk eller på plats. Länk till anmälan: https://tinyurl.com/forelasning7mars.

Läs mer om föreläsningen Anakrona livsvillkor på vår hemsida.

Kommande föreläsningar - save the date!

  • 4 april kl. 17.30-19.30 – Kave Noori berättar om artificiell intelligens (AI) och funktionsrätt, både fördelar och risker

  • 2 maj kl. 17.30-19.30 – Farhia Bile håller en workshop om antirasism

  • 30 maj kl. 17.30-19.30 – Rebekah Krebs från Inkludera Flera! håller i en workshop om internationell funktionshinderspolitik och Agenda 2030.

Representantskapsmöte 16 februari

Den 16 februari inträffar årets första representantskapsmöte.

Mötet hålls i FUB-huset på Lilla Torpsgatan 10 kl. 18.00-20.00.

Kallelse och dagordning skickas ut till medlemsföreningarna inom kort, men du kan redan nu anmäla dig via formuläret: 
tinyurl.com/repskap16nov.


Öppet hus på kansliet 22 februari

Onsdagen den 22 februari kl. 13-18 håller vi öppet hus på Funktionsrätt Göteborgs kansli i Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12.

Vi bjuder på fika och det kommer finnas möjlighet att prata med Individstöd och Dennis Bokedal från Astma- och Allergiföreningen i Göteborg.

Varmt välkommen!

             Illustration av färgglada kuvert.
Dags att nominera ledamöter

Nu finns det möjlighet för våra medlemsföreningar att nominera ledamöter till valbara poster inom Funktionsrätt Göteborg!

Den 10 mars är sista dagen att lämna nomineringar. Nomineringarna tas emot via formuläret tinyurl.com/FRGnom2023. 

Alla lediga poster finns listade här.

 

Illustration av färgglada kuvert.
Skicka in motioner inför årsmötet!

Inför årsmötet den 27 april har våra medlemsföreningar möjlighet att skicka in motioner.

En motion är ett förslag på vad Funktionsrätt Göteborg ska göra under det kommande året.

Motionen ska vara Funktionsrätt Göteborg tillhanda senast den 23 mars.

Läs mer om hur ni går tillväga för att lämna motioner på vår hemsida.

Instagrams logga, en box som skiftar från gult till rosa till lila, med en vit illustration av en kamera över.Nu finns vi på instagram!

Funktionsrätt Göteborg har tagit klivet in till instagram!

Följ vårt konto funktionsrattgoteborg för nyheter och inblickar i vårt arbete.

Illustration av färgglada kuvert.
Podd på gång - "Funktionsrätt och slätt" 

Vi är just nu i startgroparna med att lansera vår egen podd! Podden har fått namnet "Funktionsrätt och slätt" och kommer finnas tillgänglig där poddar finns.

Arbetet är fortfarande i uppstarten och förhoppningen är att vi kan släppa det första avsnittet inom två månader. Håll utkik i kommande nyhetsbrev efter mer information!

Funktionsrättspolitisk ruta

Välkommen till årets första funktionsrättspolitiska ruta!

Det är en del som har hänt över årsskiftet. Göteborgs Stad har fått en ny organisation för stadsutveckling, vilket innebär att fem nämnder har upphört och ersatts av nya nämnder.

En ny budget klubbades i kommunfullmäktige i november, vilket har lett till en intensiv debatt om huruvida LOV i hemtjänsten och daglig verksamhet ska fortsätta finnas eller avvecklas.

Vi inväntar fortfarande en ny mandatperiod för de rättighetsbaserade råden i Göteborg, inklusive Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor.

Nu har det nya reglementet klubbats i kommunstyrelsen och ligger på kommunfullmäktiges bord inför mötet den 26 januari.

Läs månadens funktionsrättspolitiska rapportering på vår hemsida.

Vill du bidra till nyhetsbrevet?

Funktionsrätt Göteborgs nyhetsbrev skickas ut ungefär en gång i månaden. Vi tar emot material till nyhetsbrevet via info@funktionsrattgbg.se.Texten ska innehålla en tydlig rubrik och avsändare.

För att få med din text i nästa nummer av nyhetsbrevet behöver vi texten senast den 27 februari.

Vice ordförande har ordet

Porträttbild av Tord Hansson, Funktionsrätt Göteborgs vice ordförande, som ler mot kameran.
Ett nytt spännande år med Funktionsrätt Göteborg


Påverkansarbete lönar sig
Funktionsrätt Göteborgs viktigaste uppdrag, är att verka för att medlemsföreningarnas intressen i gemensamma och övergripande frågor tas till vara i Göteborg. Påverkansarbetet utgår naturligtvis alltid från ett funktionsrättsperspektiv.
 
I det avstamp som Funktionsrätt Göteborg gjorde utifrån valrörelsen i höstas har vi gemensamt nått en viktig framgång för de föreningar som erhåller ett årligt verksamhetsbidrag från Göteborgs Stad.

Bakgrunden till vårt påverkansarbete var att verksamhetsbidragets storlek endast har uppräknats med 3,3% under perioden 2014 – 2022. Påverkansarbetet har medfört att nämnden för Funktionsstöd har stärkt föreningarnas ekonomi med totalt 6 000 000 kr.

På initiativ av Demokraterna togs det första beslutet i december om att fördela ett extra bidrag om 3 000 000 kr för 2022. Detta följdes upp av att Nämnden för Funktionsstöd beslutade i januari om att anslå 2 000 000 kr för ökat verksamhetsbidrag att fördela 2023 samt om ett projektstöd om 1 000 000 kr som föreningarna kan ansöka under hela innevarande år.

Stärkt av vår gemensamma framgång kommer vi nogsamt bevaka att verksamhetsbidragets storlek inte kommer att urholkas vid framtida beslut av verksamhetsbidrag som under perioden 2014 - 2022.
 
Nytt politiskt styre i staden
Det har väl inte undgått någon att staden har fått en ny majoritet bestående av S, V och MP. Styret vilar på en ganska svag grund, då den nya majoriteten är beroende av att få med andra partier under hela mandatperioden.

Hur den nya majoriteten kommer att påverka fortsatta beslut för funktionsrättsrörelsen under mandatperioden vet vi idag inte, men självklart bevakar och följer vi upp detta nogsamt.
 
Representantskaps- och årsmöte att anmäla sig till
I första delen av året har vi två viktiga möten framför oss.
 
Torsdagen den 16 februari är det dags för årets första representantskapsmöte. Ett möte där vi får ta del av information och håller gemensam dialog om Funktionsrätt Göteborgs fortsatta och framtida arbete. Håll utkik efter inbjudan.
 
Årets viktigaste möte är vårt årsmöte, som hålls torsdagen den 27 april. Här är det dags för alla föreningar inom Funktionsrätt Göteborg att nominera representanter till styrelsen och andra funktioner för kommande mandatperiod. Håll utkik efter information om nominering av representanter som är utskickat av Funktionsrätts kansli.
 
Genom att ta tillvara alla 52 medlemsföreningars unika engagemang och kunskap, gör vi med gemensamma krafter stor skillnad. Att vi har ett spännande år framför oss, är jag helt övertygad om.
 
Allt Gott
Tord Hansson
Vice ordförande

På gång i Funktionsrätt Göteborg

Funktionsrätt Göteborg ordnar möten, föreläsningar, studiecirklar och andra arrangemang. Nedan hittar du det som är på gång just nu.

Klicka på rubrikerna för att läsa mer.

Funktionsrätt Göteborgs arrangemang


7 februari: Min sexualitet - min rätt 
Lena Levin från RFSU informerar om projektet Min sexualitet, min rätt. Vi kommer att prata om bland annat avsexualisering, föräldraskap, frihet från våld och hur lagstiftning och policy påverkar sexualiteten. Du kan antingen delta via länk eller på plats. Anmälan via länken: https://tinyurl.com/forelasning7feb

16 februari: Representantskapsmöte 
Mötet hålls i FUB-huset på Lilla Torpsgatan 10 kl. 18-20 den 16 februari. Du kan redan nu anmäla dig via länken: tinyurl.com/repskap16nov.

22 februari: Öppet hus
Onsdagen den 22 februari kl. 13-18 håller vi öppet hus på Funktionsrätt Göteborgs kansli i Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12. Vi bjuder på fika och det kommer finnas möjlighet att prata med Indivistöd och Dennis Bokedal från Astma- och Allergiföreningen Göteborg.

7 mars: Anakrona livsvillkor
Christine Bylund kommer ge en föreläsning om sin avhandling Anakrona livsvillkor, som handlar om hur relationen till välfärdsstaten möjliggör och omöjliggör andra typer av relationer och familjeliv. Du kan antingen delta via länk eller på plats. Länk till anmälan: https://tinyurl.com/forelasning7mars.

4 april: Artificiell intelligens (AI) och funktionsrätt
Den 4 april kl. 17.30-19.30 berättar Kave Noori om artificiell intelligens (AI) och funktionsrätt, både fördelar och risker. 

27 april: Årsmöte 
Den 27 april är det dags för Funktionsrätt Göteborgs årsmöte. Mötet hålls i Dalheimerssalen, Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12 kl. 18.00-20.30.

2 maj: Workshop om antirasism
Den 2 maj kl.17.30-19.30 håller Farhia Bile håller en workshop om antirasism.

30 maj: Workshop om internationell funktionshinderspolitik och Agenda 2030
Den 30 maj kl. 17.30-19.30 håller Rebekah Krebs från Inkludera Flera! i en workshop om internationell funktionshinderspolitik och Agenda 2030.

Detta händer också

Har din förening planerat något som ni skulle vilja att fler fick höra talas om?

Mejla en kort beskrivning av arrangemanget till info@funktionsrattgbg.se, så tar vi med det i kommande nummer av nyhetsbrevet. Bifoga gärna en PDF eller länk till mer information. 

Följ också Funktionsrätt Göteborg på Facebook och instagram för uppdateringar om vad som är på gång inom funktionsrättsområdet.

Kalendarium

Nedan listas aktuella arrangemang som ordnas av andra aktörer än Funktionsrätt Göteborg. Vänd dig till respektive arrangör för mer information. Klicka på länkarna i rubrikerna för att läsa mer.

29 januari: Paragame Day 2023
Paragame Day hålls i Pjäshallen och bjuder på olika rullstolsidrotter och prova på-aktiviteter.

29 januari-5 februari: Hälsovecka på Dalheimers hus
Den 30 januari till 5 februari kan du ta del av av hälsoaktiviteter på Dalheimers hus. Friskvården i Dalheimers hus bjuder in till en hälsovecka med prova på-aktiviteter. Du kan gymma och träna gratis under veckan och det bjuds även på kulturevenemang och föreläsningar.

8 februari, 22 februari och 22 mars: Café Välkommen med RTP Göteborg
RTP Göteborg bjuder in någon som kort introducerar ett ämne vid varje träff, fikar och diskuterar något angeläget ämne. Träffarna är kostnadsfria och RTP Göteborg bjuder på fika. Anmäl ditt deltagande till goteborg@rtp.se.

9 februari: Snackis - Varför har allt blivit så dyrt?
LaSSe Brukarstödcenter bjuder in till en snackiskväll om ekonomiska begrepp och tips på hur man hanterar sina pengar på ett förnuftigt sätt. En budget- och skuldrådgivare från Göteborgs Stad medverkar.

10 februari: Seminarium om anhörigstöd
Göteborgs Stad bjuder i samarbete med Göteborgs universitet in till ett seminarium för dig som vill veta mer om kunskapsbaserad socialtjänst och delaktighet utifrån anhörigperspektiv inom funktionsstöd.

Detta nyhetsbrev riktar sig till Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar och andra som är intresserade av vår verksamhet.

Har brevet kommit fel? Ändra dina prenumerationsuppgifter, eller hör av dig till info@funktionsrattgbg.se så uppdaterar vi utskickslistan!

Du kan själv avanmäla adressen <<Mailadress>> från nyhetsbrevet. Ångrar du dig kan du alltid anmäla dig som prenumerant igen!

Kontakta oss!

Funktionsrätt Göteborg
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg

Tel.: 031-24 03 03

info@funktionsrattgbg.se
www.funktionsrattgbg.se

Funktionsrätt Göteborg arbetar för att ge personer med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.

Avsluta prenumeration

Email Marketing Powered by Mailchimp