Copy

Funktionsrätt Göteborgs nyhetsbrev, nr 9 2019.
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare
Sprid gärna nyhetsbrevet till andra intresserade

Studiecirkel och föreläsning

Årets sista månader bjuder på flera olika evenemang hos Funktionsrätt Göteborg. Bland annat håller vi den andra av höstens två föreläsningar om bemötande och kommunikation, det blir kursstart för en studiecirkel i föreningskunskap och vi anordnar en heldag i Nordstan för att uppmärksamma Internationella funktionsrättsdagen. 

Så gör plats i kalendern och läs mer om vad som är på gång i det här numret av nyhetsbrevet!

Föreläsning och studiecirkel på gång!

Nu bjuder vi in till senhöstens och vinterns aktiviteter! Den 21 november anordnar vi den andra föreläsningen "Bemötande och kommunikation", del två av höstens föreläsningar om att möta människor i kris. Föreläsare Åsa Thiringer kommer att prata om bemötande och kommunikation, varför ett professionellt bemötande är avgörande för att lyckas med möten och viktiga byggstenar i kommunikation.

Den 5 december är det start för Funktionsrätt Göteborgs kurs i grundläggande föreningskunskap. Under fyra torsdagar i december och januari går vi igenom hur och varför en förening bildas, olika möten och dokument, stadgar, styrelsens arbete, medlemsvård, budget och föreningsspråk.

Du kan läsa mer om aktiviteterna längre ner i nyhetsbrevet under "På gång i Funktionsrätt Göteborg" eller på vår hemsida

Anmäl dig till föreläsningen här
Anmäl dig till studiecirkeln här

Politiker på besök hos Funktionsrätt Göteborg

Den 21 oktober fick Funktionsrätt Göteborg besök av kommunalrådet Jenny Broman och riksdagsledamoten Maj Karlsson från Vänsterpartiet. De kontaktade oss för att få komma på besök och lära sig mer om vår verksamhet och om de frågor vi driver.

Vi hade ett intressant samtal om arbetet med funktionsrättsfrågor i Göteborgs Stad och om att staden måste ha universell utformning som utgångspunkt i stadsplaneringen.

FRG ser mycket positivt på sådana initiativ från stadens politiker och välkomnar fler besök från andra partiers kommunalråd och riksdagsledamöter.

En person i lila tröja står med fundersam min framför en dator (illustration)Nyfiken på hur man bygger en hemsida? Gå med i Tyck tills testpatrull!

Vill du vara med och ta fram projektet Tyck tills nya hemsida? Då ska du anmäla dig till vår testpatrull!
I februari 2020 släpper vi en helt ny version av hemsidan Synpunkta – www.synpunkta.nu. Den nya sidan byggs under hösten och vintern.

För att den färdiga hemsidan ska bli bra, är det viktigt med feedback under arbetets gång. Testpatrullens roll är att tycka till om sidan medan den byggs. Det kan handla om vilka färger som är finast, hur texten är skriven eller om vilka bilder som passar bäst.

Du som anmäler dig kommer att få olika mail med frågor och exempel från hemsidan. Du väljer själv hur ofta du vill svara, och om du vill svara skriftligt eller muntligt. Du kan vara med mycket, lite eller inte alls – allt är frivilligt!

När hemsidan börjar bli klar, kommer testpatrullen att bjudas in till användartester tillsammans med Karin och My. Det tar cirka en timme och du får ett presentkort som tack för hjälpen.

För att vara med behöver du kunna navigera på internet och hantera mail. Annars behöver du inte kunna något särskilt. Det som är värdefullt för oss är att du delar med dig av vad just du tycker och tänker om hemsidan!

Anmäl dig i det här formuläret.

Du kan också maila info@synpunkta.nu eller ringa projektledare Karin och My på 031 24 03 23 för att få veta mer!

Göteborgs Stads budget för 2020 – nu kan vi se hur partierna vill hantera våra frågor

Den 23 oktober behandlade kommunstyrelsen partiernas förslag till Göteborgs Stads budget för 2020. Budgeten ska sedan debatteras och beslutas i kommunfullmäktige den 4 november.

Kommunstyrelsen beslutade att till fullmäktige föreslå att allianspartiernas budgetförslag är det som ska gälla för Göteborgs Stad år 2020. Partiernas förslag till budget ligger på Göteborgs Stads hemsida, som möteshandlingar till kommunstyrelsens möte den 23 oktober. Det finns tre förslag till budget; ett förslag från Alliansen (m, c, l, kd), ett förslag från de röd-grön-rosa (v, mp, fi) samt ett förslag från s.

I förslagen kan man läsa hur partierna vill satsa pengar eller göra besparingar på verksamheter som berör våra medlemmar. Man kan se vilken analys de har av ”våra frågor” och var någonstans i stadens organisation de förlägger funktionsrättsfrågorna.

Man kan läsa ut vilka mål och uppdrag de ger (eller inte ger) till olika nämnder inom det funktionshinderpolitiska området. Man kan också se vilka termer och begrepp de använder och inte använder, det ser ganska olika ut i de tre budgetförslagen.

Anmärkningsvärt är att det för funktionshinderpolitiken så väldigt centrala begreppet ”universell utformning” inte nämns en enda gång i något av de tre budgetförslagen. Är principen om universell utformning helt okänd för stadens politiker?

Universell utformning är en grundläggande inriktning för det nationella målet för funktionshinderpolitiken och en viktig utgångspunkt i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som ju gällt i Sverige i tio år. Det är hög tid för Göteborg att lyfta upp, synliggöra och börja arbeta utifrån denna princip.
 
På grund av att budgetförslagen är så nyligen publicerade har FRG ännu inte hunnit formulera en genomgående analys av förslagen. Vi uppmanar våra medlemsföreningar att ladda ner förslagen och söka på nyckelord i texten för att finna allt som står om våra frågor. Gå igenom texterna genom att söka på till exempel orden ”funktion” och ”tillgänglig”. På så sätt kan varje förening se hur våra frågor behandlas av partierna.

"Sverige är överlag ganska ruttet på tillgänglighet"

Göteborgskooperativet för Independent Living (GIL) har under hösten startat ett projekt tillsammans med Arkitektur- och designcentrum ArkDes. Projektet heter Unikt Publikt och syftar till att visa att staden kan vara både tillgänglig, inkluderande och vacker på samma gång.


Unikt Publikt ska ta fram idéer på tillgängliga och snygga arkitekturlösningar. Bildkälla: GIL. 

- Tillgänglighet har en prägel av att vara fult och tråkigt, men vi vill slå hål på den myten och visa att man kan göra coola, tillgängliga miljöer, berättar Anders Westgerd, verksamhetsledare på GIL och projektdeltagare. 

Rent praktiskt genomförs projektet genom dialoger mellan experter på tillgänglighet – det vill säga personer med funktionsnedsättning – och designers. De fokuserar på områdena Järntorget, Drottningtorget och Gustaf Adolfs torg.

Ett välkänt tillgänglighetsproblem i staden är bland annat kullerstenarna, något som GIL tidigare har uppmärksammat i olika kampanjer. Projektdeltagarna står nu inför utmaningen att komma på idéer till markläggning som funkar för alla och är snyggt.

 - Göteborg befinner sig i ett väldigt spännande och viktigt skede med byggnationer som kommer hålla på ända fram till 2035. Det här är en möjlighet att tänka kreativt, utanför lagar och regler, säger Anders.

Projektet pågår fram till januari 2020. Därefter kommer det bland annat att presenteras i filmformat och som en utställning i Stockholm.

 - Även om projektet utgår från Göteborg handlar det inte bara om den här staden. Sverige är överlag ganska ruttet på tillgänglighet.

Nytt projekt på LaSSe: Allas likhet inför lagen 

LaSSe Brukarstödcenter har fått medel från Allmänna Arvsfonden för att driva det treåriga projektet Allas likhet inför lagen. Projektet startade i september och drivs genom samarbete med Handelshögskolan i Göteborg, FUB, Föreningen Grunden och Autism- och Aspergerförbundet.

Projektet syftar till att öka individers kunskap kring allmän vardagsjuridik, främst inom rättsområdena familjerätt, avtalsrätt, hyresfrågor, försäkringsrätt och arvsfrågor såsom testamente. Rådgivningen ska göra juridiken mer begriplig och hjälpa individen att driva sin egen process.  

Målgruppen är i första hand personer med nedsatt intellektuell eller kommunikativ förmåga, deras anhöriga samt företrädare för de olika grupperna.

Så här tar du kontakt med LaSSe för rådgivning.

Prova på-workshops inom scenkonst

Konstra är ett scenkonstkollektiv för dig som vill uttrycka dig genom dans, teater eller musik tillsammans med andra. Målgruppen är personer i åldern 15-25 år, med eller utan funktionsnedsättning.

Under hösten kommer Konstra hålla två öppna prova på-workshops. Den 30 oktober och 11 december har du möjlighet att utforska ditt konstuttryck och skapa dig en bild av hur det är att vara med i Konstra.

Läs mer om Konstras workshops på Facebook.

Höstlovsaktiviteter på Parasportförbundet

Vecka 44 bjuder Göteborgs Parasportförbund in till kostnadsfria parasportaktiviteter för personer i skolåldern som har någon form av rörelsenedsättning, synnedsättning eller kognitiv funktionsnedsättning. Läs mer om höstlovsaktiviteterna på Göteborgs Parasportförbund.

Prova på parabowling vecka 45-48

Backa Bowling & Stigs Center bjuder alla med någon form av funktionsnedsättning att prova på bowling gratis i en timme. Detta gäller vecka 45-48 på måndagar kl. 16-20, onsdagar kl. 11-18 och söndagar kl. 15-18. Läs mer om parabowling här.

Dalheimers hus höstprogram 

I Dalheimers hus anordnas aktiviteter av olika aktörer. I höstens program hittar du bland annat utställningar, föreläsningar, gymaktiviteter och rullstolsdans. Ta del av Dalheimers hus höstprogram här.

Månadens medlemsförening

Funktionsrätt Göteborg består av 49 medlemsföreningar. Varje månad presenterar vi en av våra medlemsföreningar och deras verksamhet. Den här månaden är det dags för Lokalföreningen för Hepatit C i Västra Götaland!

Lokalföreningen för Hepatit C i Västra Götaland


Hur skulle ni beskriva er förening?
LHC är en lokalförening som bildades 2001. Vi är en stabil plattform för människor med hepatit C och deras anhöriga. Vi ger stöttning och rådgivning och fyller en viktig funktion även för dem som är oroliga för att de blivit smittade med hepatit C. Alla, med eller utan hepatit C, kan vända sig till oss för att få information om det mesta som har med hepatit C att göra. Hos oss känner man sig alltid välkommen och inga frågor är oss främmande.

Finns det något särskilt ni är stolta över i ert föreningsarbete?
Vi i LHC är stolta över att ha överlevt på små medel tack vare starka eldsjälar. Vi är också mycket stolta över att vi aldrig tagit emot sponsorpengar från läkemedelsindustrin och att vår information alltid varit peer-to-peer i ordets rätta bemärkelse.

Vad fick er att söka medlemskap hos Funktionsrätt Göteborg?
Det känns tryggt att tillhöra en paraplyorganisation.

Vad får ni ut av ert medlemskap?
Vi är tacksamma för tips på föreläsningar och möjligheten att gå utbildningar.

Samarbetar ni med andra funktionshinderföreningar?
Blödarsjukas förening.

Läs mer om föreningen på: 
http://www.hepatit-c.org/
Kontakt: 
info@hepatit-c.org

Styrelsens ruta

I Styrelsens ruta har Funktionsrätt Göteborgs styrelse möjlighet att skriva en hälsning. I det här numret har ledamot Ingrid Flodhammar från Hörselskadades Förening i Göteborg skrivit om rätten att få höra vad som sägs i sociala sammanhang. 

Rätten att höra skitsnacket


Vad innebär "skitsnacket"?

Det är det sociala snack som försiggår mellan människor som utgör det kitt på vilket vi skapar sammanhang om oss i gruppen.

T.ex. Cecilia berättar att hennes syster är sjuk, vilket påverkar hennes humör för dagen. Gruppen som helhet har ju inget med Cecilias systers sjukdom att göra. Men den som inte hört att att Cecilia är ledsen för att hennes syster är sjuk, tror kanske att Cecilia är arg eller sur. Vilket kan bädda för en konflikt!
 
Alla har någon gång missat ett ord eller en stavelse som varit betydelsebärande och det har uppstått någon form av missförstånd! T.ex. någon säger "Det är en samling trevliga gubbar". Jag hör, "det är en samling skruttiga gubbar", vilket jag svarar på "NEJHEJ det tycker jag inte ALLS!"
 
Vad händer när denne någon inte förstår att det är ett missförstånd? Tja, man kan bli utan jobb och därmed försörjning, "hon måste vara lite knäpp". Någon kanske tänker "ett originellt svar", men utreder inte vidare. I det här fallet så tog någon sitt ansvar och förklarade vad hon sagt! Annars hade jag inte kunnat skriva den här historien eftersom jag inte fått reda på vad någon faktiskt sa, utan trott att någon tänker dåligt/illa om personer som jag tycker är trevliga.
 
En grupp sitter och pratar, skämtar och skojar. Några skrattar! En person, vi kan kalla honom Lasse, han frågar om vad som sägs. Ida svarar ''hoppsan den var kul'' och skrattar vidare. Lasse frågar om två gånger till! Ida bara skrattar och flamsar och tycker att Lasse är jätterolig! Lasse ger upp!
 
Ida uppfattade inte att Lasse faktiskt inte skämtade, utan verkligen ville veta vad hon sa. Och Lasse ville inte lägga sordin på stämningen, så han tystnade. Jag uppfattade att Lasse blev sårad och ledsen.
 
Problemet här är att inte heller jag uppfattade vad Ida sa och Ida inte tog sitt ansvar och försökte reda ut missförståndet! Så här kan det inte bli en kul historia tyvärr.
 
Min uppmaning är ignorera aldrig en fråga om vad som sägs. Försök alltid upprepa det som blivit sagt helst i samma ordföljd och tonläge eftersom man ofta hört lite grann. 

På gång i Funktionsrätt Göteborg

Funktionsrätt Göteborg ordnar möten, föreläsningar, studiecirklar och andra arrangemang. Nedan hittar du det som är på gång just nu. Passa på att anmäla dig! En lista över datumen för årets alla möten finns på vår hemsida

14 november: Representantskapsmöte

Den 14 november är det dags för årets sista representantskapsmöte. Mötet hålls i Aktivitetscenters lokaler på plan 3 i Dalheimers hus kl. 18.00-20.30.

Kallelse och mer info skickas till medlemsföreningarna inom kort. 

Anmälan sker senast 7 november via formuläret https://tinyurl.com/191114repskap 

21 november: Föreläsning - Bemötande och kommunikation

Den 21 november anordnar Funktionsrätt Göteborg föreläsningen Bemötande och kommunikation, del två av höstens föreläsningar om att möta människor i kris. Föreläsningen hålls av Åsa Thiringer, legitimerad psykolog med 25 års erfarenhet av att arbeta som psykolog inom bland annat förskola, skola och företagshälsovård.

Under den här föreläsningen kommer Åsa att prata mer om bemötande och kommunikation, varför ett professionellt bemötande är avgörande för att lyckas med möten och viktiga byggstenar i kommunikation.

Den första föreläsningen handlade om hur människor reagerar på individuella och olika sätt vid en kris. Vanligt är att vi i någon mån inte kan känna igen oss själva, varken i känslo- och tankemässiga reaktioner eller i hur vi agerar. Reaktionerna går dock att förstå och med kunskap om krisreaktioner kan vi möta och stödja människor på ett bra sätt i en svår situation.

Att bemöta en person som befinner sig i kris innebär att kunna visa empati och förståelse samt lyssna in den andre. I rollen som hjälpare eller professionell är det också betydelsefullt att värna den andres gränser och förhålla sig på ett medvetet sätt. 


Målgrupp: Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar
Tid: Torsdagen den 21 november kl. 17.30-19.30
Plats: Dalheimerssalen, Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12 
Anmälan: Senast den 14 november via formuläret 
https://tinyurl.com/191121bemotandekris 

3 december: Internationella funktionsrättsdagen i Nordstan

Den 3 december är det internationella funktionsrättsdagen. Det vill Funktionsrätt Göteborg uppmärksamma genom att anordna en heldag i Nordstan! 

PLATS: Scenen, Nordstan
TID: Kl. 10.00 - 20.00 

Under dagen kommer vi bland annat att få ta del av:

  • Utställning om mänskliga rättigheter

  • Politikersamtal med ledamöter i kommunstyrelsen

  • Miniföreläsningar

  • Prova på parasport, hinderbanor & hjärt-lungräddning

  • Dans & teater

  • En manifestation för funktionsrätt

  • En rivig spelning med bandet Räfven!

Programmet kommer att publiceras på www.funktionsrattgbg.se.
Du hittar evenemanget på Facebook och på vår hemsida.

5 december: Kurs i föreningskunskap

Den 5 december startar Funktionsrätt Göteborgs kurs i grundläggande föreningskunskap. Kursen passar både dig som är ny i föreningslivet och dig som har tidigare erfarenhet men vill lära dig mer eller friska upp kunskaperna.

Under fyra tillfällen går vi igenom hur och varför en förening bildas, stadgar, olika möten och dokument, styrelsens arbete, medlemsvård, budget och föreningsspråk.

Varje tillfälle blandar föredrag, gruppövningar och diskussioner. Vid kursens slut ska du ha en god förståelse för hur en förening fungerar, vilka skyldigheter och rättigheter medlemmar och styrelse har samt hur en förening och dess verksamhet kan utvecklas och fortleva över tid.


Målgrupp: Medlemmar i Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar
Tid: Torsdagar kl. 17.30-20.00. Kursstart den 5 december. Därefter den 19 december, 9 januari och 16 januari.
Plats: Funktionsrätt Göteborgs kansli, plan 2 i Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12
Anmälan: Senast den 28 november via formuläret 
https://tinyurl.com/foreningskunskap2019

Detta händer också

Har din förening planerat något som ni skulle vilja att fler fick höra talas om? Maila en kort beskrivning av arrangemanget till info@funktionsrattgbg.se, så tar vi med det i kommande nummer av nyhetsbrevet. Bifoga gärna en PDF eller länk till mer information. Följ också Funktionsrätt Göteborg på Facebook för uppdateringar om vad som är på gång inom funktionsrättsområdet.

Kalendarium

Nedan listas aktuella arrangemang som ordnas av andra aktörer än Funktionsrätt Göteborg. Vänd dig till respektive arrangör för mer information. 

4 november: Staden under byggtiden
Trafikkontorets föreläsning "Staden under byggtiden" riktar sig till alla som är intresserad av vad som händer i Göteborg under byggtiden. Föreläsningen hålls kl. 14-16 i Dalheimers hus.

5 november: Fondansökningar och andra ekonomiska funderingar
Carl Johans församling bjuder in till samtal och miniföreläsningar om fondansökningar och ekonomi. Bland annat deltar Bräcke Diakoni och Budget- och skuldrådgivningen. Läs mer om fondansökningsdagen.

7 november: En föräldrautbildning om vägen till vuxenlivet för unga med funktionsnedsättning
Föräldrautbildningen Steg-Ett ut ger grundläggande kunskaper om vad steget ut till ett vuxet liv kan innebära för unga personer med funktionsnedsättning och deras föräldrar. Målgrupp är föräldrar till ungdomar med funktionsnedsättning i åldern 16- 25 år. Utbildningen består av fem tillfällen med fokus på den unges vuxenblivande. Läs mer om föräldrautbildningen. 

15 november: Konferens om funktionshinder och åldrande
Göteborgs universitet bjuder in till den årliga konferensen där samhällsvetenskaplig forskning om funktionshinder och åldrande presenteras. Bakom arrangemanget står forskargruppen NORM (Normalitet, Omsorg, Rättigheter, Makt) i samarbete med Göteborgsregionen. Konferensen är kostnadsfri. Läs mer om konferensen om funktionshinder och åldrande. 

26 november: Bevisning i rättsprocessen
LaSSe Brukarstödcenter bjuder in till föreläsning om bevisningens betydelse i rättsprocessen. Det finns även möjlighet att komma och fika innan föreläsningen. Läs mer om LaSSes föreläsning.

26 november: AllAgeHub - Summering & Framtid
Den 26 november är det dags för AllAgeHubs årliga konferens om välfärdsteknik. Här länkas aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle samman i gemensam utveckling av välfärdstekniktjänster baserade på kommunernas och brukarnas behov. Läs mer på AllAgeHubs hemsida.

Detta nyhetsbrev riktar sig till Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar och andra som är intresserade av vår verksamhet.

Har brevet kommit fel? Ändra dina prenumerationsuppgifter, eller hör av dig till info@funktionsrattgbg.se så uppdaterar vi utskickslistan!

Du kan själv avanmäla adressen <<Mailadress>> från nyhetsbrevet. Ångrar du dig kan du alltid anmäla dig som prenumerant igen!

Kontakta oss!

Funktionsrätt Göteborg
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg

Tel.: 031-24 03 03

info@funktionsrattgbg.se
www.funktionsrattgbg.se

Funktionsrätt Göteborg arbetar för att ge personer med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.

Avsluta prenumeration

Email Marketing Powered by Mailchimp