Copy

Funktionsrätt Göteborgs nyhetsbrev, nr 11 2019.
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare
Sprid gärna nyhetsbrevet till andra intresserade

God jul!

Julig bild av kottar, torkade äppel- och apelsinskivor och kanelstänger ovanpå en träskiva.
Med årets sista nyhetsbrev vill vi önska er alla en god jul och ett gott nytt år! Under jul och nyår är det stängt på Funktionsrätt Göteborg och Individstöd, men den 7 januari är vi igång som vanligt igen. 

Trevlig läsning!


Flera personer sitter i rad på scenen medan Ulla Adolfsson talar.
Tack till alla som deltog i Nordstan!

På internationella funktionsrättsdagen den 3 december genomförde vi, funktionsrättsrörelsen tillsammans, ett stort arrangemang i Nordstan för mänskliga rättigheter, jämlika livsvillkor och full delaktighet i samhället.

Funktionsrätt Göteborg vill rikta ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt deltagit i arrangemanget! Vi vill tacka alla som medverkade i de många programpunkterna, alla medlemsföreningar och andra föreningar som deltog i arbetet samt alla funktionärer som möjliggjorde arrangemangets genomförande. 

Läs mer och se bilder från dagen på vår hemsida.

Slutrapport: Jämlika livsvillkor för utrikes födda personer med funktionsnedsättning
Framsidan på rapporten: "Jämlika livsvillkor för utrikes födda personer med funktionsnedsättning" står i stora, svarta bokstäver intill ett rött streck. Nere i högra hörnet finns FRG:s logga.

Projektet Jämlika livsvillkor för utrikes födda personer med funktionsnedsättning drevs inom ramen för Funktionsrätt Göteborg – Individstöd under perioden maj 2018-oktober 2019.

Syftet med projektet har varit att identifiera och undersöka vilka hinder som försvårar för utrikes födda personer med funktionsnedsättning att tillvarata sina lagstadgade rättigheter. 

Nu finns slutrapporten tillgänglig att läsa och ladda ner!

Anki Andersson och Pia Johnsson från Individstöd samtalar med två kvinnor.
Individstödet mötte socionomstudenter

Den 18 december deltog Individstödet i Brukar- och intresseorganisationernas dag på Institutionen för Socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Dagen syftar till att ge studenter vid Socionomprogrammet möjligheten att knyta kontakter med olika organisationer och få mer kunskap om verksamheterna.

Anders Westgerd från GIL inledde med en föreläsning och därefter fick studenterna ställa frågor till organisationerna. Dagen avslutades med ett seminarium där studenterna fick diskutera delaktighet i mindre grupper.

Ann Simmeborn Fleischer är forskare och lärare vid institutionen och en av arrangörerna för dagen. Hon förklarade hur viktigt det är att studenterna får möta organisationerna innan de kommer ut i arbetslivet:

- När de längre fram möter personer i sitt arbete kanske de tänker: "Nej men vänta, det fanns ju den där organisationen, jag kanske kan fråga dem om råd". Det är viktigt att de får med sig den tanken.

Panelsamtal där sju personer sitter i rad på scen. Hannah My Falk håller i mikrofonen och svarar på en fråga.
Tyck till i panelsamtal på Delaktighetsdagen

Den 10 december deltog projektet Tyck till i ett panelsamtal under Myndigheten för delaktighets årliga konferens ”Delaktighetsdagen”.
 
Karin Gréen betonade vikten av en rättssäker kommunal klagomålshantering:

-Det vore bra om klagomålshanteringen tydligare utgick från den enskildes perspektiv, och om den präglades av sådana principer som förknippas med rättssäkerhet – som likabehandling och förutsägbarhet.
 
My Falk berättade om hur klagomålshanteringen i Göteborgs Stad ser ut idag, och lyfte systemets potential att stärka brukarinflytandet.

Kalendarium för Hälsoveckan finns ute nu

Den 20-26 januari bjuder Dalheimers hus in till den årliga Hälsoveckan! Under veckan kan du ta del av många olika hälsoaktiviteter. Du kan bland annat träna gratis på gymmet, gå på föreläsningar, testa solrummet, gå på yogaklasser, delta i hälsoquiz och mycket annat.

Schema för Hälsoveckan.

Respekt för rättigheter?

På Internationella funktionsrättsdagen lanserades rapporten Respekt för rättigheter? Rapporten är civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till funktionsrättskonventionen.

Rapporten består av 120 sidor omfattande kritik av funktionsrättspolitiken i Sverige, men även 134 konstruktiva förslag till förbättringar. 83 organisationer står bakom rapporten, bland annat Funktionsrätt Sverige. 

Månadens medlemsförening

Funktionsrätt Göteborg består av 49 medlemsföreningar. Varje månad presenterar vi en av våra medlemsföreningar och deras verksamhet. Den här månaden är det dags för Njurförbundet Västsverige!

 Hur skulle ni beskriva er förening?
Vi är en ideell förening för människor med njursvikt eller en njursjukdom samt för anhöriga. Dels tillvaratar vi medlemmarnas intressen gentemot sjukvården och politikerna. Vi verkar för att våra medlemmar skall kunna leva ett gott liv med sin njursjukdom. Dels samlar vi våra medlemmar till möten där vi sprider kunskap om njursvikt, dialys, transplantation och njurforskning.


Finns det något särskilt ni är stolta över i ert föreningsarbete?
Vi har vid några tillfällen medverkat till att sjukvården ändrat regelverk eller bestämmelser till förmån för njurpatienterna. Vi har tagit fram Riktlinjer för god njursjukvård, och spridit denna inom alla landsting.


Vad fick er att söka medlemskap hos Funktionsrätt Göteborg?
Vi uppskattar service med bland annat lönehantering samt att vi ser oss som en del av det arbete som Funktionsrätt uträttar.


Vad får ni ut av ert medlemskap?
Vi uppskattar det stöd som vi kan få vid olika tillfällen samt att samverka i gemensamma frågor.

 

Samarbetar ni med andra funktionshinderföreningar?
Inom ramen för organisationen Livet som Gåva samverkar vi med Njurförbundet, Viking Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, Riksförbundet Cystisk Fibros, Riksförbundet för Leversjuka, Diabetesförbundet, Storstockholms Diabetesförening. Hjärtebarnsförbundet, Transplanterades Förening, Idrottsföreningen för transplanterade, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Transplantationsförening och Svensk Gastroenterologisk Förening.  

Göteborg den 1 december 2019
Anders Olsson, Ordförande i Njurförbundet Västsverige

Läs mer om föreningen på: 
http://njurforbundet.se/foreningar/vastsverige/
Kontakt: 
vastsverige@njurforbundet.se

Styrelsens ruta

I Styrelsens ruta har Funktionsrätt Göteborgs styrelse möjlighet att skriva en hälsning. I det här numret vill ordförande Marianne Fagberg framföra en julhälsning.

Hej,


Nu går 2019 mot sitt slut. När jag ser tillbaka så ser jag ett intressant och spännande år.

Vi börjar hitta formerna för hur vi ska arbeta och vilka frågor vi ska koncentrera oss på. Eller kanske att vi måste ta fram de frågor som är allra viktigast för oss att driva. Vi har inte resurser att tillmötesgå alla som vill ha kontakt och/eller samarbete med oss. Det är synd men sån är situationen.

Den frågan som vi bedömer som allra viktigast är skolfrågan. Alla barns rätt till en bra skola står i fokus och vi måste hitta vägar för att uppmärksamma och förbättra skolans kapacitet att hjälpa alla barn till en bättre framtid. 

Det är oroväckande signaler som vi måste bemöta. Vi har nu en ledning i kommunen som ägnar sin tid åt att dra ner verksamheter trots att vårat arbete tyder på motsatt behov. Det blir många frågor vi då måste kämpa med. Visserligen har de lovat att de skall utveckla funktionsrättsfrågorna men vi ser oroande tecken ute i samhället.

Vi hade en mycket lyckad dag på Nordstadstorget. Mycket bra program, bra blandning av föreläsningar och underhållning. Viktigt att vi syns.

Nu får vi ta det lugnt ett litet tag så ses vi, med nya krafter, på det nya året.

Funktionsrätt Göteborg önskar er en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!

Tack för i år!

Vi vill tacka alla som har deltagit i möten, evenemang, kurser och övriga aktiviteter under året. Det har varit ett händelserikt år, och nu tar vi ett uppehåll över jul innan ett fullspäckat 2020 drar igång! En lista över datumen för alla möten 2020 finns på vår hemsida

På gång 2020

  • Den 3 februari hålls årets första representantskapsmöte.

  • Den 23 april är det dags för årsmöte.

  • Den 14 maj hålls årets första ledamotsträff.

  • Under våren kommer Individstödet att publicera en ny erfarenhetsrapport.

  • Vi kommer som vanligt att hålla studiecirklar under året.

Detta händer också

Har din förening planerat något som ni skulle vilja att fler fick höra talas om? Maila en kort beskrivning av arrangemanget till info@funktionsrattgbg.se, så tar vi med det i kommande nummer av nyhetsbrevet. Bifoga gärna en PDF eller länk till mer information. Följ också Funktionsrätt Göteborg på Facebook för uppdateringar om vad som är på gång inom funktionsrättsområdet.

Kalendarium

Nedan listas aktuella arrangemang som ordnas av andra aktörer än Funktionsrätt Göteborg. Vänd dig till respektive arrangör för mer information. 

14 januari: Informationsträff för anhöriga till vuxna med synnedsättning
Syncentral Göteborg bjuder in till informationsträff för anhöriga till vuxna med synnedsättning. Personal som deltar är kurator och synpedagog. Träffen är kostnadsfri.

Detta nyhetsbrev riktar sig till Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar och andra som är intresserade av vår verksamhet.

Har brevet kommit fel? Ändra dina prenumerationsuppgifter, eller hör av dig till info@funktionsrattgbg.se så uppdaterar vi utskickslistan!

Du kan själv avanmäla adressen <<Mailadress>> från nyhetsbrevet. Ångrar du dig kan du alltid anmäla dig som prenumerant igen!

Kontakta oss!

Funktionsrätt Göteborg
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg

Tel.: 031-24 03 03

info@funktionsrattgbg.se
www.funktionsrattgbg.se

Funktionsrätt Göteborg arbetar för att ge personer med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.

Avsluta prenumeration

Email Marketing Powered by Mailchimp