Copy

Funktionsrätt Göteborgs nyhetsbrev, nr 1 2019.
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare
Sprid gärna nyhetsbrevet till andra intresserade

Nytt projekt!

Vi hoppas att ni alla har haft en trevlig vinterledighet och önskar er en god fortsättning på det nya året. På kansliet har vi fullt upp med planeringen inför årsmötet den 25 april, och Individstödet jobbar på med ärenden och skrivandet av deras erfarenhetsrapport som ska lanseras i vår.

I det här numret av nyhetsbrevet introducerar vi vårt senaste projekt, Jämlika livsvillkor för utrikes födda personer med funktionsnedsättning, som startades upp i september. Trevlig läsning!

Jämlika livsvillkor för utrikes födda personer med funktionsnedsättning

Sen i september 2018 driver Funktionsrätt Göteborgs Individstöd ett projekt som utifrån ett funktionshinderperspektiv undersöker bakomliggande orsaker som försvårar för utrikes födda personer med funktionsnedsättning att tillvarata sina samhälleliga rättigheter fullt ut.

Det hela började med att individstödskonsulenternas erfarenheter i arbetet väckte frågor och misstankar om att det kan finnas brister här. Så föddes idén om att undersöka läget. Det råkade sammanfalla med att det just då fanns möjlighet att söka finansiering via Social resursförvaltning som beviljade ansökan. Detta är bakgrunden till att två personer nu arbetar deltid med projektet Jämlika livsvillkor för utrikes födda personer med funktionsnedsättning.

Lina Ivarsson, som är en av de två som jobbar med projektet, berättar att utgångspunkten i arbetet är de fokusområden som finns i Göteborgs Stads styrdokument Jämlik stad. Det handlar om att utifrån ett antal grundläggande kriterier undersöka livsvillkoren för målgruppen som alltså är utrikes födda personer med egen funktionsnedsättning eller föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Kriterierna omfattar goda uppväxtvillkor, förutsättningar för arbete, hållbara och jämlika livsmiljöer samt delaktighet, medinflytande och tillit. Det är ord som beskriver något som kan tyckas vara självklart i en demokrati, men Individstöds erfarenheter säger något annat.

Lina förklarar att de i projektet tittar närmare på hur information om samhällets stöd når målgruppen. Metoden som används är kvalitativa intervjuer med både individer i målgruppen och organisationer som i sitt arbete kommer i kontakt med målgruppen. Intervjuerna är omfattande och går på djupet. Lina berättar att de intervjuat ett antal personer med egna erfarenheter från områden knutna till kriterierna inom t ex skolan, sjukvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten.

Det är meningen att projektet ska avslutas i juni 2019. Innan dess ska en rapport med förslag på åtgärder som skulle kunna förbättra de kommunala insatserna inom de aktuella fokusområdena vara klar. För Individstöds egen del resulterar förhoppningsvis projektet i att stödarbetet med målgruppen kan bli mer effektivt. På det stora hela leder projektet i bästa fall till att utrikes födda personer med funktionsnedsättning får det samhällsstöd som lagen föreskriver.  

Nomineringsförslag till råden klara

På årets första representantskapsmöte den 14 januari presenterade Funktionsrätt Göteborgs valberedning ett nomineringsförslag angående ledamöter till Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor och de tio stadsdelarnas lokala funktionshinderråd. Framtiden för stadsdelarna är fortfarande oklar, men nomineringsprocessen fortlöper som tidigare år och utgår från en fyraårsperiod.

Det finns fortfarande lediga platser i många av de lokala råden, och skulle föreningarna senare hitta lämpliga kandidater kan de nomineras i efterhand.


Lämna in motioner inför årsmötet!

Alla medlemsföreningar har möjlighet att lämna motioner till Funktionsrätt Göteborgs årsmöte den 25 april. Det är ett konkret sätt att ge viktiga frågor uppmärksamhet som kanske dessutom leder till förbättringar av olika slag. Det är med andra ord ett tillfälle att påverka det intressepolitiska arbetet, så passa på!

Motionerna ska vara oss tillhanda senast den 20 mars. Styrelsen behandlar motionerna på sista styrelsemötet före årsmötet, den 28 mars. Det är intensiva dagar just då, så vi är tacksamma om  motionerna lämnas så tidigt som möjligt, gärna i slutet av februari. Läs mer om hur du skriver en motion till oss.

Missa inte ...

... att du nu kan nominera ledamöter till poster inom Funktionsrätt Göteborg! Senast den 8 mars vill vi ha era nomineringar. Läs mer om att nominera ledamöter på vår hemsida.

Till nomineringsformuläret

Språng arbetar för allas rätt till dans

 

Funktionsrätt Göteborg har träffat danspedagogen Jenny Sandgren Wahlström för att prata om arbetet som bedrivs inom Dansutbildningen Språng. Jenny är verksamhetsledare och berättar att det hela började som ett projekt som finansierades av Allmänna Arvsfonden 2015. Sen våren 2018 fortsätter Språng sitt arbete i form av en ideell förening som erbjuder inkluderande dansgrupper för personer med och utan funktionsvariation.

- Vi vill att alla ska kunna dansa på alla nivåer, från grunden till högre konstnärliga utbildningar och ut i det professionella danslivet oavsett funktionsvariation. Så är det inte idag och för att nå dit krävs ett långsiktigt arbete.

 

Läs hela intervjun med Jenny på vår hemsida.

Intervju i tidningen Syre

Den 15 januari intervjuades Funktionsrätt Göteborgs ombudsman Pia Emanuelsson av tidningen Syre med anledning av den omtalade LSS-utredningen. Här kan du läsa intervjun.  

Internationella funktionsrättsdagen 3 december 2019 uppmärksammas med en heldag i Nordstan

 


Ritning över Nordstan med dess olika gator och exponeringsytor. Yta nr 3 är den plats där vårt arrangemang kommer att genomföras.

Efter den lyckade manifestationen på Järntorget den 3 december 2018 kommer vi i år att testa och genomföra ett nytt koncept för att uppmärksamma Internationella funktionsrättsdagen 2019. Idén har funnits med oss i ett par år, men det är först i år som vi kommer att genomföra den för första gången, och vi börjar planeringen i god tid.

Internationella funktionsrättsdagen, tisdagen den 3 december 2019, kommer att genomföras i Nordstan! Vi kommer då att ha tillgång till det område i Nordstan som kallas ”Torget”, på bilden har området siffran 3. Vi kommer att bemanna Torget och ha aktiviteter där hela dagen under Nordstans öppettider kl. 10-20. På Torget har vi tillgång till en tillgänglig scen med ljudteknisk utrustning.

Programmet kommer att innehålla ett antal korta föreläsningar, en tydligt inramad manifestation för våra rättigheter, underhållning och någon form av utställningslösning. Vi kommer inom kort att kontakta våra medlemsföreningar med frågor om ni har tips och idéer för programmet och om ni vill medverka under denna dag. Vi kommer också att ställa frågor om möjlighet till delfinansiering av arrangemanget. Internationella funktionsrättsdagen äger rum mitt i julrushen och vi kommer att befinna oss alldeles intill den julmarknad som då pågår i Nordstan. Detta blir alltså ett ypperligt tillfälle att exponera våra viktiga rättighetsfrågor för en stor publik.

Frågor? Kontakta Pia Emanuelsson, ombudsman Funktionsrätt Göteborg
pia.emanuelsson@funktionsrattgbg.se

Remissvar gällande Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 

Funktionsrätt Göteborg har besvarat en remiss gällande Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019-2023. Läs remissvaret på vår hemsida.

Tyck till är tillbaka och har fullt upp!

Projektet Tyck till är tillbaka efter en välbehövd julledighet. Nu jobbar vi intensivt mot deadline för vår årsredovisning till projektets finansiärer Allmänna Arvsfonden, Post- och Telestyrelsen och Göteborg Stad.

Till detta hör att färdigställa projektets rapport om hur Göteborgs Stad arbetar med att hantera synpunkter från brukare och invånare. Så fort rapporten är klar publiceras den på Funktionsrätt Göteborgs hemsida.
 
Parallellt jobbar vi med att planera 2019 års aktiviteter. Vi har många spännande idéer om hur synpunkter kan användas som metod för både Funktionsrätt Göteborg och medlemsföreningarna. Dessutom blir det ett kärt återseende av höstens lyckade föreläsningsserie ”Vårt demokratiska inflytande mellan valen”. Håll utkik efter mer information i nyhetsbrevet och på Funktionsrätt Göteborgs hemsida. Missa heller inte projektets blogg.
 
Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till projektet om ni har tankar eller idéer om att lämna synpunkter.
 
Allt gott,
Karin och My

Mindfulness och meditation på Hälsoveckan

Under Dalheimers hus Hälsovecka har en rad olika pröva-på-aktiviteter och föreläsningar erbjudits. Vi besökte Dalheimerssalen när Margareta Johnsson och Maria Botin Andersson talade om meditation och mindfulness i allmänhet men med fokus på smärtlindring.

Publiken fick möjlighet att testa två korta andningsövningar under föreläsarnas guidning. En av övningarna inleddes och avslutades med de spröda tonerna från tibetanska klockor. Bortsett från detta blev det ovanligt tyst och lugnt i den stora Dalheimerssalen när många andades djupt och långsamt, var och en för sig men ändå tillsammans. Med jämna mellanrum bröts tystnaden av föreläsarens försiktiga anvisningar.
 
Föreläsarna betonade att en fördel med meditation och mindfulness är enkelheten. Det krävs ingen utrustning och övningarna kan utövas precis var och när som helst. Allt som krävs är övning och därefter underhåll i form av dagliga eller nästan dagliga stunder av meditation. Den ovane kan börja med några få minuters andningsövningar. En sån liten övning räcker och sägs göra resultat redan efter några få dagar vad gäller smärtlindring. Mindfulness kan alltså vara en enkel och tillgänglig metod för den som har behov av avslappning, oavsett orsak.

För den som vill pröva på meditation och mindfulness finns det gott om både kurser och appar. Kurser i mindfulness kan t ex finnas på gym, hos fysioterapeuter eller i olika föreningar. Den som vill kan också undersöka stadsdelarnas Hälsolotsar som ibland erbjuder olika avslappningskurser. Utbudet av appar är stort, vissa kostar lite och andra är gratis.  

Ny regel om karensavdrag 2019

Från och med januari i år ersätts karensdagen av ett karensavdrag. Det innebär att det istället görs ett avdrag på 20 % av den inkomst man får en genomsnittlig arbetsvecka. Tidigare har det dragits av en dagslön för den dag man är sjuk, vilket kan slå hårt mot de personer som jobbar olika långa arbetspass från dag till dag.
På Försäkringskassans sida kan du läsa mer om vad karensavdraget innebär.

En åldersvänlig stad

Under våren hålls flera föreläsningar som berör aktuell forskning inom åldrande, hälsa och stadsutveckling. Föreläsningarna är öppna för alla som vill delta och arrangeras inom uppdraget för Åldersvänliga Göteborg. Det är kostnadsfritt att delta. Läs mer om föreläsningsserien En åldersvänlig stad här.

Programpunkter på Leva & Fungera

Leva & Fungera är Nordens största mässa för tillgänglighet och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. I år hålls mässan den 26-28 mars. Det bjuds på många olika programpunkter som rör både psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Se alla programpunkter på Leva & Fungera här.

Påskkollo för ungdomar med funktionsnedsättning

Leva Plus har anordnat kollo i Småland sedan 2001. Nu är det dags att anmäla sig till årets påskkollo, som hålls både v. 16 och v. 17. Lägret vänder sig till ungdomar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. På lägret erbjuds bowling, utflykt till äventyrsbad, påskdisco, pingis och många andra aktiviteter.

Klicka här för att läsa mer information om påskkollot.

Månadens medlemsförening

Funktionsrätt Göteborg består av 49 medlemsföreningar. Varje månad presenterar vi en av våra medlemsföreningar och deras verksamhet. Den här månaden är det dags för Glaukomföreningen Väst!

Glaukomföreningen Väst

 

Hur skulle ni beskriva er förening?
Glaukomföreningen Väst är en patientförening som är till för dem som har ögonsjukdomen glaukom (tidigare grön starr) och deras anhöriga. Föreningen är Sveriges äldsta glaukomförening och firade 40-årsjubileum 2018. Föreningen är medlem i Svenska Glaukomförbundet som bildades 1999.

Föreningen har just nu 525 medlemmar från hela Västra Götaland. I Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad har föreningen intressegrupper med samordnare som ordnar aktiviteter i respektive område. Samordnarna är också suppleanter i föreningens styrelse.

Som medlem i föreningen har man tillgång till informationsmöten några gånger om året med specialister som t ex ögonläkare, ögonsjuksköterskor, optiker m.fl. Det finns alltid möjlighet att ställa frågor i anslutning till föreläsningarna. Efter mötena samlas deltagarna över kaffe och smörgås för att samtala och knyta kontakter. Tidningen Ögontrycket kommer ut fem ggr. per år med intressanta artiklar om glaukom, och en ögonläkare som svarar på frågor. På vissa ställen ordnas också glaukomcaféer där man över en kopp kaffe kan samtala och utbyta erfarenheter med andra med samma diagnos. Vi har också goda kontakter med ögonklinikerna i området.

Finns det något särskilt ni är stolta över i ert föreningsarbete?
Vi är stolta över att vi med knappa resurser och mycket ideellt arbete lyckas hålla så hög aktivitet i föreningen med möten och information. Vi är också stolta över att föreningen är så välskött och solid tack vare hårt arbete från flera personer i styrelsen. Det är eldsjälar som utgör ryggraden i föreningen. Vi hör ofta att medlemmarna uppskattar det arbete som görs i föreningen.

Vad fick er att söka medlemskap hos Funktionsrätt Göteborg?
Skälen till att vi ansökte om medlemskap i Funktionsrätt Göteborg är att vi som patientförening för personer med en osynlig funktionsnedsättning ville vara delaktiga i och påverka i frågor som rör våra medlemmar. Det finns ju också möjlighet till råd och stöd från kansliet och att delta i utbildningar som ordnas.

Vad får ni ut av ert medlemskap?
Vi får mycket information från Funktionsrätt Göteborg och har möjlighet att delta i möten och sammankomster för att få information och påverka. Vi kan också kontakta kansliet med frågor och förslag.

Samarbetar ni med andra funktionshinderföreningar?
Föreningen samarbetar huvudsakligen med övriga glaukomföreningar i landet. Vi planerar viss samverkan tillsammans med SRF Göteborg.

Läs mer  på:
http://www.glaukomforbundet.org.se/foreningar/vast/
Kontakt: 
vast@glaukomforbundet.se

På gång i Funktionsrätt Göteborg

Funktionsrätt Göteborg ordnar möten, föreläsningar, studiecirklar och andra arrangemang. Nedan hittar du det som är på gång just nu. Passa på att anmäla dig! En lista över datumen för årets alla möten finns på vår hemsida

18 mars: Föreläsning

Den 18 mars fortsätter föreläsningsserien "Vårt demokratiska inflytande mellan valen" med årets första föreläsning. Mer info kommer senare.

25 april: Årsmöte

Den 25 april hålls Funktionsrätt Göteborgs årsmöte i Dalheimerssalen, Dalheimers hus. Kallelse och mer info kommer senare.

Detta händer också

Har din förening planerat något som ni skulle vilja att fler fick höra talas om? Maila en kort beskrivning av arrangemanget till info@funktionsrattgbg.se, så tar vi med det i kommande nummer av nyhetsbrevet. Bifoga gärna en PDF eller länk till mer information. Följ också Funktionsrätt Göteborg på Facebook för uppdateringar om vad som är på gång inom funktionsrättsområdet.

Kalendarium

Nedan listas aktuella arrangemang som ordnas av andra aktörer än Funktionsrätt Göteborg. Vänd dig till respektive arrangör för mer information.
 

27 januari: "Inte för elit - men för dig som vill dit"
Söndagen den 27 januari kl. 10-15 hålls Paragame Day 2019, en dag då det är öppet för allmänheten att prova på olika parasporter. Länk till mer information. 

30 januari: Psykisk hälsa vid långvarig smärta - föreläsning
Reumatikerdistriktet Göteborg bjuder i samarbete med ABF Göteborg in till en föreläsning med Lena Sandin Wranker, överläkare på Smärtmottagningen, Angereds sjukhus. Föreläsningen hålls i Dalheimerssalen, Dalheimers hus och är gratis. Länk till mer information.

4 februari: Att fånga livslusten - trots svårigheter av olika slag
FUB anordnar en föreläsning om livsglädje av Barbro Lennéer Axelsson, leg. psykolog och författare. Föreläsningen är kostnadsfri. Länk till mer information. 

9-10 februari: Regional FQ-träff i Göteborg
FQ Forum, Kvinnor och funktionsnedsättning är en organisation som vänder sig till alla som identifierar sig som kvinnor och som har någon form av funktionsnedsättning. De bjuder nu in till en helg med seminarier, samtal och erfarenhetsutbyten. Länk till mer information.

12-15 februari: Parasportsaktiviteter på sportlovet
Under sportlovsveckan bjuder Parasportförbundet in barn och ungdomar från 7 år till olika parasportsaktiviteter. Aktiviteterna är gratis och riktar sig till individer med rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning eller synnedsättning. Länk till mer information. 

19 mars: Föreläsning "Gamla synsätt spökar än"
Margareta Persson kommer till Stadsmuseet för att föreläsa om sin bok och berätta om hur personer med normbrytande funktionshinder har behandlats genom tiderna. Föreläsningen teckenspråktolkas. Länk till mer information. 

2 april: Den prykiatriska tvångsvården under 1900-talets andra hälft
Stadsmuseet bjuder in till ett föredrag om den rörelse som ledde människor ut från institutionerna under 1900-talets senare årtionden. Länk till mer information.

Detta nyhetsbrev riktar sig till Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar och andra som är intresserade av vår verksamhet.

Har brevet kommit fel? Ändra dina prenumerationsuppgifter, eller hör av dig till info@funktionsrattgbg.se så uppdaterar vi utskickslistan!

Du kan själv avanmäla adressen <<Mailadress>> från nyhetsbrevet. Ångrar du dig kan du alltid anmäla dig som prenumerant igen!

Kontakta oss!

Funktionsrätt Göteborg
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg

Tel.: 031-24 03 03

info@funktionsrattgbg.se
www.funktionsrattgbg.se

Funktionsrätt Göteborg arbetar för att ge personer med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.

Avsluta prenumeration

Email Marketing Powered by Mailchimp