Copy
Vaata uudiskirja oma brauseris

Head Lääne-Harju Koostöökogu liikmed ja uudiskirja tellijad!


Aasta esimene pool on Lääne-Harju Koostöökogus olnud väga tegus. Koostööprojektide abiga oleme tähistanud ranniku matkarada, saanud inspiratsiooni ja vahetanud kogemusi kolleegidega nii Soomes kui Itaalias, andnud hoogu juurde Porikuu festivalile. Oleme saanud võimaluse arutada LEADER meetme oleviku ja tuleviku üle ning osalenud rahvusvahelisel LINC konverentsil.

Kevadises taotlusvoorus kiideti Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse poolt heaks 11 projektitoetuse taotlust kogusummas 300 990,61 eurot. Koos taotlejate omaosalusega investeeritakse kogukonna ja elukeskkonna arendamisse kokku 483 087,41 eurot. Taotlused on hetkel PRIA-s menetluses lõppotsuste koostamiseks. Soovime taotlejatele edu projektide elluviimisel!

Juulis ja augustis on Lääne-Harju Koostöökogu tegevmeeskond (kordamööda) puhkusel. Puhkusegraafik ja asendamise infoPalun arvestage, et puhkuse perioodil võib e-kirjadele ja kõnedele vastamine võtta veidi rohkem aega!

Peale suvepuhkust anname veelgi hoogu juurde Porikuu festivalile, kohaliku turvalisuse ja ringmajanduse koostööprojekti tegevustele, jätkame ranniku matkaraja tähistamisega, korraldame Harjumaa arenguseminari ja aitame teil valmistuda sügiseseks taotlusvooruks!

Kaunist suveaega!

Avatud talude päev

22. juulil 2018 kell 10-17 toimub neljandat korda üle-eestiline avatud talude päev.

Lääne-Harjumaa piirkonnas ootavad sind külla:

Tule meile külla! #avatudtalud 

2018. aasta II taotlusvoorus avatud meetmed koos eelarve mahuga:

Meede 1.1 Ettevõtlikkus - 46 472,76 eurot
Meede 1.2 Tooted ja teenused - 278 836,57 eurot
Meede 2.1 Kogukond - 57 065,17 eurot
Meede 3 Loode-Eesti - 371 782,09 eurot

Ootame teid nõustamispäevadele omavalitsustes:
  • 21.08 kell 13.00-18.00 Padise teenuspunkti ruumides, Keskuse 3-1, Padise
  • 22.08 kell 13.00-18.00 Vasalemmas Ranna tee 8 III korrusel
  • 27.08 kell 13.00-17.00 Keila teenuspunkti ruumides, Paldiski mnt 21, Keila
  • 28.08 kell 13.00-18.00 Paldiskis, Rae 38, Paldiski, II korrus
  • 30.08 kell 13.00-16.30 Riisipere halduskeskuses, Nissi tee 53c, Riisipere
  • 05.09 kell 13.00-18.00 Laitse Seltsimajas Kaasiku külas
Nõustamispäeval saad uurida oma projektiidee rahastamise võimalusi või esitada juba konkreetseid küsimusi taotlustingimuste kohta. Juhul, kui teile need päevad kohtumiseks ei sobi - võta meiega ühendust ja leiame võimaluse kohtuda nõustamiseks teile sobival ajal ja kohas. Ärge jätke võimalust kasutamata!

Save the Date!
  • 04.09.2018 Argumenteerimise koolitus taotlejatele (Kuidas tutvustada oma projekti ideed nii kirjalikult kui suuliselt)
  • 06.09.2018 Ettevõtluse ja ettevõtlikkuse projektidega tutvumine Lääne-Harju Koostöökogu piirkonnas (Peamiselt meetmete 1.1 Ettevõtlikkus ja 1.2 Tooted ja teenuseid tutvustav õppereis)

Ringmajanduse koostööprojekti esimesed tegevused


Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek kinnitas kevadel rahvusvahelise koostööprojekti “Ringmajandus maapiirkonnas”.
Projekt viiakse ellu perioodil 11.06.2018-31.12.2020. Koostööprojekti partneriteks on LEADER tegevusgrupid Soomest, Itaaliast, Lätist ja Portugalist.

Otsime koostööprojektile projektijuhti, kes tunneb huvi rohe- ja ringmajanduse valdkonna vastu ja soovib seda Lääne-Harju Koostöökogupiirkonnas edendada, valdab inglise keelt, on initsiatiivikas, koostöö- ja kaasamisaldis. Kandideerimise tähtaeg on 22.07.2018!

17.-20. septembril toimub koostööprojekti esimene õppereis Soome, Põhja-Satakunta piirkonda. Õppereisil tutvutakse Pori ja Põhja-Satakunta parimate bio- ja ringmajanduse näidetega ning luuakse kontakte projektipartnerite vahel (Õppereisi ajakava). Osalema oodatakse bio- ja/või ringmajanduse teemast huvitatud või seda rakendavad ettevõtteid, uurimisasutusi ja avaliku sektori organisatsioone. Eestist saab osaleda kokku 5 inimest. Sooviavaldusi ootame kuni 29.07.2018!
Projektijuhi konkursi lisainfo
Õppereisi lisainfo
Lääne-Harju Koostöökogu Facebook
Lääne-Harju Koostöökogu veebileht
Jaga Facebookis
Edasta kirja teel
Autoriõigus © 2018 Lääne-Harju Koostöökogu